PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 88--109
Tytuł artykułu

Gospodarczy charakter niektórych przestępstw przeciwko mieniu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Na Ture of Certain Offenses a Gainst Property
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Publikacja dotyczy oceny niektórych przestępstw przeciwko mieniu, zamieszczonych w rozdziale XXXV kodeksu karnego, w kontekście ich związku z ochroną obrotu gospodarczego sensu largo. Zwrócono uwagę na konieczność uszczelnienia skuteczności tej ochrony przepisami, których podstawowym zadaniem jest ochrona mienia, niezależnie od zakresu przedmiotowego tej ochrony. Wybrano kilka przepisów, które najpełniej realizują ochronę majątkowych interesów podmiotów gospodarczych przedsiębiorstw. Wskazano przesłanki przemawiające za uznaniem tych przepisów, jako mających istotny związek z obrotem gospodarczym. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication concerns the evaluation of certain crimes against property, contained in Chapter XXXV of the Criminal Code, in the context of their relationship with the protection of economic activity in the broad sense. The author highlights the need to seal the effectiveness of this protection regulations, whose primary task is to protect the property, regardless of the scope of that protection. The paper discusses selected provisions that most fully realize the protection of property interests of economic enterprises and indicates the reasons for the recognition of these provisions as having a significant relationship with business transactions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
88--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Komisariat Policji w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • [1] Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego, Dz. U. nr 126, poz. 615 z 1994 r.
 • [2] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. nr 172 poz. 1807 z 2004 r., z późn. zm.
 • [3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, Tekst jedn. Dz. U. nr 89, poz. 625 z 2006 r. z późn. zm.
 • [1] Wyrok SN z 3. 12. 1920 r., 1794/1920, Zb. O. 1920, poz. 93; wyrok SN z 9. 05. 1927 r., II K 543/27, Zb. O. 1927, nr 1, poz. 60; uchwała SN z 20. 05. 1993 r., I KZP 10/93, OSNKW 1993, nr 7-8, poz. 41.
 • [2] Uchwała SN z 30. 11. 1992 r., III CZP 134/92, OSNCP 1993, nr 5, poz. 79.
 • [3] Wyrok SA Poznań z 22. 06. 1995 r., II Akr 179/95, Prawo Gospodarcze 1996, nr 1, poz. 48.
 • [4] Wyrok SA Lublin z 11. 07. 2000 r., II Aka 101/00, OSN Prok. i Pr. 2001, nr 9, poz. 19.
 • [5] Wyrok SN z 19. 07. 2006 r., III K 19/06, Lex nr 193064.
 • [6] Wyrok SN z 18. 06. 2008 r., III KK 40/08, Lex nr 438425.
 • [7] Wyrok SA Szczecin z 14. 10. 2008 r., II Aka 120/08, OSA 2010, nr 12, s. 3-20; S. Łagodziński, Przestępstwa przeciwko mieniu w kodeksie karnym (wybrane zagadnienia), Prok. i Pr. 1999, nr 2, s. 7-18.
 • [8] Wyrok SA Kraków z 17. 12. 2009 r., II Aka 225/09, KZS 2010, nr 4, poz. 25.
 • [9] Postanowienie SN z 9. 01. 2010 r., IV KK 73/10, OSNKW 2010, nr 10, poz. 93.
 • [10] Wyrok SA Kraków z 20. 11. 2011 r., II Aka 145/11, OSN Prok. i Pr. 2012, nr 5, poz. 24.
 • [11] Wyrok SA Katowice z 19. 01. 2012 r., II Aka 535/11, Lex nr 1171013.
 • [12] Postanowienie SN z 26. 09. 2012 r., II KK 234/12, Lex nr 4002260.
 • [13] Wyrok SA Warszawa z 24. 04. 2013 r., II Aka 116/13, Lex nr 1314907.
 • [14] Wyrok SA z 9. 01. 2013 r., II Aka 446/12, Lex nr 1280023; wyrok SA Kraków z 30. 09. 1998 r., II Aka 190/98, KZS 1998, nr 10, poz. 27; wyrok SA Katowice z 16. 05. 2013 r., II Aka 124/13, Lex nr 1378230; wyrok SA Wrocław z 22. 02. 2012 r., II Aka 30/12, Lex nr 1120041.
 • [1.] Banaszkiewicz B., Konstytucyjne prawo do własności [w:] Konstytucyjne podstawy systemu prawa, M. Wyrzykowski (red.) Warszawa 2001, s. 32.
 • [2.] Delmas-Marty M., Droit penal affaires. Partie General. Politique penal, Universitaires de France, Paryż 1973.
 • [3.] Filar M. (red.), E. Pływaczewski, E. Guzik- Makaruk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2001, s. 1241.
 • [4.] Górniok O., (red.) Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002/2003, s. 1176.
 • [5.] Górniok O., Koncepcja przestępstw gospodarczych w doktrynie niemieckiej a polityka kryminalna, Państwo i Prawo 1993, nr 1.
 • [6.] Górniok, Przestępczość gospodarcze i jej zwalczanie, Warszawa 1994, s. 57-58.
 • [7.] K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1997.
 • [8.] Kaiser G., Przestępczość gospodarcza: zjawisko i zapobieganie w RFN, Nowe Prawo 1989, Nr 2-3, s. 181.
 • [9.] Karazniewicz J., Art. 286 i 297 k.k. jako instrumenty zwalczania oszustw kredytowych, Studia Prawnoustrojowe 2009, s. 323 i n.; wyrok SN z 27. 03. 1971 r., III KR 220/70, OSNKW 1971, nr 7-8, poz. 14; wyrok SN z 5. 01. 2006 r. WA 35/05, OSN Prok. i Pr. 2006, nr 6, poz. 11; wyrok SA Wrocław z 3. 09. 2009 r., II Aka 105/09, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego Wrocław 2010, nr 4, poz. 20.
 • [10.] Kiedrowicz-Wywiał A., Pharming i jego penalizacja, Prok. i Pr. 2011, nr 6, s. 24 i n.
 • [11.] Kukuła Z., Majątek spółki cywilnej jako przedmiot prawno karnej ochrony, Przegląd Sądowy 2005, nr 9, s. 83-84.
 • [12.] Kulik M.,[w:] M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 669.
 • [13.] Lipkin J., Oszustwo w świetle k.k. obowiązujących i projektów ustawodawczych (studium dogmatyczno-historyczne), Warszawa 1926, s. 1250.
 • [14.] Łagodziński S., Przestępstwa rozbójnicze-wybrane zagadnienia. Prok, i Pr. 1999, nr 11-12, s. 72 i n.
 • [15.] Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 519.
 • [16.] Michalski B., Przestępstwa przeciwko mieniu. Rozdział XXXV k.k. Komentarz, Warszawa 1999, s. 220.
 • [17.] Michalski B.[w:] R. Zawłocki, System prawa karnego. T-9. Warszawa 2011, s. 169.
 • [18.] Pracki H., Przestępstwa gospodarcze w nowym kodeksie karnym [w:] Nowa kodyfikacja karna, Krótkie komentarze. Z 15, Warszawa 1998, s. 131 i n.
 • [19.] R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym, Sopot 2007.
 • [20.] Siemaszko A., Przestępczość gospodarcza - doświadczenia europejskie i amerykańskie, Warszawa 1991, s. 13.
 • [21.] Tiedemann K., Erscheinungformen der Wirtschaftkriminalität Und Möglichkeiten ihrer Strafrechtlichen Bekämpfung [w:] Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1976, Z-1, t.88.
 • [22.] Zawłocki R., (red.), System prawa karnego T-9, Warszawa 2011, s. 26.
 • [23.] Zawłocki R., Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004, s. 55 i n.
 • [24.] Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze. Warszawa 2005, s. 58; J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 15; O. Górniok, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997, s. 9; K. Stępień, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Toruń 2001.
 • [25.] Żółtek S., Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.