PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 38--58
Tytuł artykułu

Strona w postępowaniach meldunkowych - rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Party in Residence Registration Proceedings - Discrepancies in Jurisdiction of Administrative Courts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Podstawowym uprawnieniem strony jest prawo do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Jednak określenie kręgu podmiotów, którym należy przyznać status strony na potrzeby konkretnej sprawy administracyjnej niejednokrotnie stwarza problemy. Celem pracy było przedstawienie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie rozumienia tego pojęcia w postępowaniach meldunkowych. Przez wiele lat przymiot strony był przyznawany oprócz podmiotu, którego dotyczyło wymeldowanie również właścicielowi lub innej osobie dysponującej tytułem prawnym do lokalu. Zgodnie jednak z linią orzeczniczą, która zaczęła się kształtować w tym zakresie po 2008 r podmioty te przestały być uznawane za stronę. Jak wskazywano, za takim rozwiązaniem przemawiać miał porządkowy charakter ewidencji ludności i obowiązek podejmowania z urzędu działań zmierzających do aktualizacji tego rejestru tak, aby stanowił odzwierciedlenie wyłącznie faktycznego zamieszkiwania danej osoby pod określonym adresem. Z uwagi na pojawiające się rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie tej kwestii. Zgodnie z tezą uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2011 r osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu jest stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a., w postępowaniu administracyjnym o zameldowanie lub wymeldowanie w tym lokalu innej osoby. (abstrakt oryginalny)
EN
In accordance with article 42 of the Code of Administrative Proceedings, the Party is a person whose legal interest or an obligation is connected to proceedings, or who demands some legal actions to be undertaken with regard to his or her legal interest or an obligation. The fundamental right of the Party is the right to participate in administrative proceedings underway. However, very often it is rather difficult to define the scope of entities whom the status of the Party can be granted. The aim of this paper is to present discrepancies at jurisdiction of administrative courts related to the meaning of the notion of the Party in case of residence registration proceedings. For many years the attribute of the Party was granted not only to the person who wished to de-register, but also to the owner of the premises or to any other entity who held a legal title of the premises. However, according to the line of jurisdiction with respect to residence registration which started to be formed after 2008, the above mentioned entities stopped to be considered as Parties. It was pointed out that the new jurisdiction was more sensible because of the formal nature of registration of population and the ex officio obligation to undertake proceedings to update the general register in such a way that it would reflect the actual residence of a given person under a given address. Considering the discrepancies at jurisdiction of administrative courts, the Ombudsman addressed the Supreme Administrative Court for clarification of the matter. According to the thesis of resolution taken by seven judges of Supreme Administrative Court on 5 December 2011, the person who holds a legal title to premises is granted the attribute of the Party within the meaning of article 28 of the Code of Administrative Proceedings, in administrative proceedings with respect to residence registration or de-registration of other people in the premises belonging to the Party. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pracownik samorządowy
Bibliografia
 • [1] . Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.
 • [2] . Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.
 • [3] . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93.
 • [4] . Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267.
 • [5] . Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem, Dz. U. Nr 36, poz. 341 ze zm.
 • [1] . Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986.
 • [2] . Adamiak B., Borkowski J., Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.
 • [3] . Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011.
 • [4] . Klonowiecki W., Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938.
 • [5] . Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Zakamycze 2004.
 • [6] . Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010.
 • [7] . Matan A., Ochrona praw refleksowych w postępowaniu ogólnym administracyjnym, Casus 2005, Nr 35.
 • [8] . Przybysz P., Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • [9] . Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453171

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.