PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 3 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International Conditions for the Development of Industry | 45--58
Tytuł artykułu

Ewolucja struktur produkcji i zatrudnienia w gospodarkach rynkowych : wnioski dla Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of the Production and Employment Structures in Market Economies : Implications for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł oddaje zróżnicowaną problematykę przemian strukturalnych w gospodarkach rynkowych krajów wysoko rozwiniętych, które przeszły silną industrializację, oraz w gospodarkach rynkowych krajów rozwijających się, które przedwcześnie wchodzą w dezindustrializację. Ukazanie w warstwie poznawczej opracowania najistotniejszych kwestii przemian strukturalnych pozwala - w jego warstwie empirycznej - podjąć próbę zarysowania możliwych interpretacji dotyczących efektów zmian struktury zatrudnienia w badanych krajach. Za pomocą sześciosektorowego podziału gospodarki przedstawiono zmiany udziałów zatrudnienia w wybranych gospodarkach w latach 1970-2014. Przy użyciu prostych współczynników statystycznych zobrazowano korelację między udziałami zatrudnienia w przemyśle przetwórczym i usługach rynkowych a poziomami PKB per capita oraz określono współczynniki determinacji. Zasadniczym celem pracy jest wyeksponowanie przedwczesnej dezindustrializacji gospodarki Polski i wskazanie potrzeby jej reindustrializacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the diversified problems of structural changes in market economies of highly developed countries which have undergone heavy industrialization and in market economies of yet developing countries and then experience premature deindustrialization. The cognitive layer of the article constitutes the basis for the attempt at interpreting the effects of employment structure changes in the empirical layer. The six-sector division of economy serves to explore the changes of employment in selected countries for the period of 1970-2014. The application of simple statistical tools discloses the relation between the structure of employment in manufacturing and market services, and the level of GDP per capita. The main emphasis however, is put on highlighting premature deindustrialization in Poland, and the need for reindustrialization in this type of market economies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Baumol, W.J., Blackman E.N., Wolff E.N. (1989). Productivity and American Leadership: the long view. Massachusetts, Cambridge: MIT Press.
 • Clark, C. (1957). The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan.
 • Dasgupta, S., Singh, A. (2005). Will services be the new engine of economic growth in India? Centre for Business Research. University of Cambridge Working Paper, 310.
 • Dasgupta, S., Singh, A. (2006). Manufacturing, Services and Premature Deindustrialization in Developing Countries. A Kaldorian Analysis. UNU-WIDER WIDER Research Paper, 49.
 • Fisher, A.G.B. (1945). Economic Progress and Social Security. London.
 • Fisher, A.G.B. (1952). A note on tertiary production. The Economic Journal, 62.
 • Fourastié, J. (1954). Die Grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts. Köln-Deutz: Bund-Verlag.
 • Fourastié, J. (1972). Myśli przewodnie. Warszawa: PIW.
 • GUS (2016a, 3 lipca). Rachunki narodowe. Pozyskano z http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/ porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/rachunki-narodowe/
 • GUS (2016b, 3 lipca). Roczne wskaźniki makroekonomiczne, wartość dodana brutto ogółem w cenach stałych z 2000 roku. Pozyskano z http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
 • GUS (2016c, 1 lipca). Tablice o krajach - przemysł i budownictwo. Pozyskano z http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlugtematow/ przemysl-i-budownictwo/
 • Kaldor, N. (1967). Strategic Factors in Economic Development. New York State School of Industrial and Labour Relations. Ithaca NY: Cornell University.
 • Karpiński, A., Paradysz, S., Soroka, P., Żółtkowski, W. (2015). Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju. Warszawa: Wydawnictwo Muza SA.
 • Kłosiński, K.A. (2011). Światowy rynek usług w początkach XXI wieku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kwiatkowski, E. (1980). Teoria trzech sektorów. Warszawa: PWN.
 • OECD (2016a). Stat Labour Force Statistics. DOI :10.1787/lfs-lfs-data-en
 • OECD (2016b, 3 lipca). Pozyskano z http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=SNA_ TABLE3〈=en
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.