PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 (84) Cz. 1 Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej | 163--172
Tytuł artykułu

Specyfika audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych na przykładzie Funduszu Pomerania Sp. z o.o. inicjatywy JEREMIE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specific Nature of Internal Audit of Projects Funded From EU Funds with Example of the Fund Pomerania Sp. z o.o.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest omówienie zasad i sposobów wykonywania czynności audytowych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na przykładzie projektów realizowanych w ramach inicjatywy JEREMIE. Metodologia badania - Opracowanie jest wynikiem przeglądu i analizy aktów prawnych, wytycznych i literatury określających specyficzne wymagania związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz audytu tych projektów. Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest synteza zagadnień związanych z audytem wewnętrznym w różnych perspektywach działalności audytowej. Analiza ryzyka jest cechą wspólną w działalności audytowej oraz innych systemach zarządczych, na przykład zarządzaniu projektem. Wynik - Opracowanie przedstawia najważniejsze wskazówki pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie oraz udokumentowanie przeprowadzonych czynności audytowych. W artykule zaprezentowano sprawdzoną metodykę realizacji audytów wewnętrznych, uszczegółowioną o specyficzne kluczowe kryteria oceny projektów finansowanych środków unijnych. Przedstawiono również metody analizy ryzyka w ramach realizowanych projektów. Oryginalność/wartość - Wyjaśniono specyfikę audytu projektów finansowanych ze środków unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Ensuring proper functioning of the project management process in the organization participating in projects funded by the EU is a real challenge today. Projects realized within structural funds are subjected to numerous regulations and guidelines. The aim of this study was to analise principles and methods of audit work in projects co-financed by the European Union, for example projects implemented under the JEREMIE initiative. Research methodology - This work is a result of research based on a review and analysis of legal acts, guidelines and literature defining specific requirements connected with implementation of projects financed from structural funds and audits of these projects, as well as broad-based internal audit. In addition, a test method used in the work is a synthesis of issues related to internal audit in various perspectives of audit activities, indicating a risk analysis as a common feature in both audit activities and other management systems such as project management. Result - The paper presents best practices for conducting and documenting all activities performed within an audit in a proper way as well as proven methodology for implementing internal audit elaborated on specific key criteria for evaluation of projects financed from EU funds. The final part of the paper presents issues related to conducting risk analysis within audit as well as framework of realised projects. Originality/value - Due to the work benefits of using internal audit within organisations were presented and specification of audit of projects financed from EU funds was explained. (original abstract)
Twórcy
 • Asystentka Kierownika Projektu (PRINCE2)
 • Audytor Wewnętrzny, Kierownik Projektu (IPMA-D, PRINCE2)
Bibliografia
 • Brzezińska, H. (2013). Kontrola zarządcza menadżerów funduszy powierniczych na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 109-111). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 • funduszpomerania.pl (15.06.2016).
 • jeremie.com.pl (15.06.2016).
 • jeremie.zrfpk.pl (15.06.2016).
 • Materiały szkoleniowe - Zarządzanie projektami PRINCE2.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
 • Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
 • Wytyczne Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.
 • Wojdylak-Sputkowska, Z., Sputkowski, A.J. (2009). Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gdańsk: ODDK.
 • Wysocki, R.K. (2013). Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: Helion.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.