PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 3 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International Conditions for the Development of Industry | 105--113
Tytuł artykułu

Podstawowe rozwiązania prawne dotyczące ochrony patentów w Polsce i Europie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fundamental Legal Solutions Concerning the Protection of Patents in Poland and Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest nakreślenie najważniejszych reguł normatywnych, które składają się na ochronę patentów w Polsce i Europie. Wymaga to analizy wybranych źródeł prawa regulujących tę ochronę. W artykule krótko zaprezentowano następujące akty prawne: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.), Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79 poz. 737 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 102 poz. 1119 z późn. zm.).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is outlining the most important normative rules which compose patent protection in Poland, as well as in Europe. It requires an analysis of selected sources of law regulating this protection. In this article the following legal acts have been briefly presented: Industrial Property Act of 30 June 2000 (consolidated text: Dziennik Ustaw of 2013, item 1410 with later amendments), Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973 text as amended by the act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and by the decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 1995, 5 December 1996 and 10 December 1998 (Dziennik Ustaw of 2004 No. 79, item 737 with later amendments), Act of 14 March 2003 on filing of European patent applications and the effects of European patents in the Republic of Poland (consolidated text: Dziennik Ustaw of 2016, item 2) and Regulation of the Prime Minister of 17 September 2001 on filing and processing of patent and utility model applications (Dziennik Ustaw of 2001 No. 102, item 1119 with later amendments).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Jyż, G. (2003). Wynagrodzenie za projekty wynalazcze w ustawie - Prawo własności przemysłowej (Wybrane zagadnienia). Państwo i Prawo, 690(8), 66-75.
 • Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 z późn. zm.).
 • Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium w dniu 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 738).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.).
 • Stuglik, A. (2004). Ochrona produktów informatycznych w prawie własności przemysłowej. Palestra, 561-562(9-10), 59-69.
 • Sztoldman, A. (2014). Wspólność patentowa a udzielenie licencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 123(1), 71-87.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2).
 • Vall du, M. (2010). Wzory użytkowe - geneza, współczesne systemy ochrony, wnioski dla polskiego ustawodawcy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 107(1), 66-79.
 • Żelechowski, Ł. (2010). Zbycie licencji na korzystanie z dóbr własności przemysłowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 107(1), 98- 126.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.