PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 3 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International Conditions for the Development of Industry | 114--126
Tytuł artykułu

Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990-2014 : uwarunkowania i tendencje

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Structure of Industry in Poland in the Years 1990-2014 : Conditions and Trends
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem i przedmiotem niniejszej publikacji było przedstawienie roli przemian i przekształceń w strukturze przemysłowej gospodarki w Polsce. Powstała ona na podstawie ogólnodostępnej literatury, danych statystycznych i wiadomości netograficznych. W artykule przedstawiono pokrótce zmiany w rozwoju przemysłu w Polsce, począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku do czasów współczesnych. Dokonano charakterystyki skali tych zmian oraz omówiono najważniejsze przeobrażenia. Publikacja przybliża również temat bieżących zadań polityki przemysłowej oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą dla omawianej polityki członkostwo w strukturach Unii Europejskiej. Wskazano też najbardziej innowacyjne dziedziny przemysłu i firmy, które je reprezentują. Podano także wielkość nakładów inwestycyjnych w przemyśle w Polsce w porównaniu do innych krajów europejskich. Dokonano charakterystyki zmian w handlu zagranicznym. Dane zostały zilustrowane za pomocą tabel i wykresów. Metoda badawcza zastosowana w publikacji to analiza danych zastanych oraz krytyka piśmiennicza. Z przeprowadzonej analizy jasno wynika, że w ostatnich latach doszło do znaczących przemian w strukturze przemysłu w Polsce. Jednak sam ten proces jeszcze się nie zakończył i będzie postępował. W artykule oceniono zmiany, jakie zaszły, i wskazano możliwe ścieżki działania, jakimi należy podążać, aby poprawić obecną sytuację.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim and the subject of the article is to present the role of change and transformation in the industrial structure of economy in Poland. The publication is based on the available printed literature, statistical data, as well as on news netography. The article briefly explains the changes in the industrial development in Poland from the 1990s to the present day. The scale of the changes that have occurred was determined, and the key areas of transformations that have taken place were discusses. The publication also includes information on current tasks of industrial policy and on the challenges facing said policy due to the involvement in the European Union structures. It also identifies the most innovative sectors of industry or companies that represent them. The size of investment in industry in Poland was compared to other European countries. Changes in the foreign trade were characterised. The data were illustrated with tables and graphs. The research method used is the analysis of existing data and critical analysis of written sources. Based on the available literature book, netography and statistics, it becomes clear that in recent years there has been a significant change in the structure of industry in Poland. However, the actual process is not finished and will continue. Through presenting statistical data analysis and available materials relating to industrial policy, the author evaluates the changes that have occurred, and indicates possible directions of improving the current situation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Balcerowicz, L. (1997). Socjalizm-kapitalizm-transformacja. Szkice z przełomu epok. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chmiel, I. (1999). Problemy statystycznego pomiaru i analizy tendencji rozwojowych sektora prywatnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-1999. Raporty CASE, 24.
 • Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński.
 • Domański, B. (2006). Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 27-36.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2016, 3 stycznia). Pozyskano z http://stat.gov.pl/
 • Innovation Union Scoreboard 2015 (2016, 3 stycznia). Pozyskano z http://ec.europa.eu/growth/ industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
 • Jaworska, M. (2007). Zmiany strukturalne w przemyśle państw OECD w latach 1993-2003. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Kałowski, A. Wysocki, J. (2012) (2016, 3 stycznia). Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. Pozyskano z http://jmf.wzr. pl/pim/2012_1_2_24.pdf
 • Kamerton innowacyjności 2008 (2016, 3 stycznia). Pozyskano z http://www.infookno.pl/ Kamerton_Innowacyjnosci.html
 • Karpiński, A. (2008). Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989-2003-2025. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Kilar, W. (2009). Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 110-121.
 • Klamut, M. (1996). Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Kołodko, G. (1999). Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji. Warszawa: Poltext.
 • Konfederacja Lewiatan (2016, 3 stycznia). Konkurencyjność sektora MSP 2008. Pozyskano z http:// konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/publikacje/raportMSP2008.pdf
 • Lisikiewicz, J., Olejnikowa, E.A. (red.) (1990). Zmiany strukturalne w rozwoju przemysłu. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Ładysz, J. (2008). Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.
 • Macias, J. (2006). Zmiany strukturalne w przemyśle w Polsce. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7.
 • Mrozińska, A. (2015). Zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym według województw w latach 1999-2010. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 157-172.
 • Paszkowski, M. (1996). Zmiany strukturalne przemysłu. Metody, badania i tendencje światowe a transformacje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • PONTt Info - Gospodarka (2016, 3 stycznia). Pozyskano z http://baza.pontinfo.com.pl/
 • Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji ustrojowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105-124.
 • Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99-113.
 • Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (2016, 3 stycznia). Pozyskano z http://iri.jrc. ec.europa.eu/scoreboard10.html
 • Tkocz, M., (2001). Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wieloński, A. (2004). Geografia przemysłu. Warszawa: PWN.
 • Woźniak, M.G. (2006). Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji. W: M.G. Woźniak (red.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2. Rzeszów: Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, 9.
 • Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość-Edukacja, 4, 12-23.
 • Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.