PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 15 | nr 7 | 925--944
Tytuł artykułu

Bariery we wdrażaniu podejścia procesowego w przedsiębiorstwach w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Barriers to the Implementation of the Process Approach in Polish Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawdopodobieństwo porażki przy implementacji systemu TQM opartego o podejście procesowe na świecie wynosi od 60% do 67%, zatem szansa osiągnięcia sukcesu przy wdrożeniu to tylko 33% - 40% [21 s. 256]. Zatem badanie barier, które ograniczają poprawne wykorzystanie systemu jest tak bardzo istotne. Artykuł podejmuje problem aspektów, które negatywnie wpływają na poprawne wdrożenie podejścia procesowego w przedsiębiorstwach w Polsce. Przeprowadzono analizę barier pojawiających się w literaturze, następnie na podstawie jedenastu wybranych przeprowadzono ogólnopolskie badania ankietowe. Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonej sondy, a także ich analizę w oparciu o metodologię ISM.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article, eleven barriers to the implementation of the process approach in Polish organizations are identified and analyzed. Based on a survey, analysis has been carried out and an ISM model was created. The results of the research show that the fundamental barriers are: the employee's resistance to change and the lack of financial resources. The research shows that effective implementation of the system based on the process approach requires a change in the mentality of Polish employees. Adequate training should be provided while the involvement of management should be strengthened. The least important is the search for new funds.(original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
925--944
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alsughayir A. (2014), Barriers to TQM Implementation within a Private Medical Services Organizations in Saudi Arabia, "International Journal of Business Administration", Vol. 5, No. 3.
 • Altahayne L.Z. (2014), Implementation of Total Quality Management in Colleges of Physical Education in Jordan, "International Journal of Business and Social Science", Vol. 5, No. 3.
 • Amar K., Zain Z.M. (2001), Barriers in the implementation of total quality management in Indonesian manufacturing organizations, "Jurnal Teknik Industri", Vol. 3, No. 2.
 • Bednarz K.K. (2009), Podejście procesowe w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Podejście procesowe w organizacjach, Nr 52.
 • Bonsu C.A., Kusi A. (2014), Effects of Motivation on job Performance of Local Government workers in Ghana: A case study of Atwima Nwabiagya District Assembly in the Ashanti Sciences", Vol. 2, No. 8.
 • Blike A.J. (2014), Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu, Gliwice, Helion.
 • Cătălin S.H., Bogdan B., Dimitrie G.R. (2014), The existing barriers in implementing Total Quality Management, "Analele Universitatii din Oradea", Stiinte Economice, Nr 1.
 • Dale B.G. (1997), Characteristics of organizations not committed to total quality management, Proc. Instn. Mech. Engrs., Vol. 211, Part B.
 • Fei T.L.K., Rainey H.G. (2003), Total Quality Management in Malysian Government Agencies: Condition for successful implementation of organizational change, "International Public Management Journal", Vol. 6, No. 2.
 • Grajewski P. (2003), Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń.
 • GUS (2014), Działalność innowacyjna w Polsce, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Global Human Capital Report CPP (2008), Workplace conflict and how businesses can harness it to thrive, July, http://www.cpp.com/ pdfs/CPP_Global_Human_Capital_Report_ Workplace _Conflict.pdf (dostęp: 6.10.2015).
 • Islam A., Haque A. (2012), Key aspects of TQM implementation in manufacturing organization, an empirical investigation, IRACST, "International Journal of Research in Management & Technology (IJRMT)", Vol. 2 No. 3.
 • Jokiel G. (2009), Podejście procesowe w zarządzaniu - geneza i kierunki rozwoju koncepcji, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Juneja D., Ahmad S., Kumar S. (2011), Adaptability of Total Quality Management to service sector, "IJCSMS International Journal of Computer Science & Management Studies", Vol. 11, Issue 02, August.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Khan N. (2006), The role of culture in successful implementation of quality initiatives, Pakistan's 10th International Convention on Quality Improvement November 27~28, 2006 - Lahore, Pakistan, ICQI.
 • Kliciński S. (2009), Problemy implemetnacji podejścia procesowego opartego na normie ISO 9000:2000, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kuczewska J. (2007), Europejska procedura benchmarkingu Programy i działania, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Masters, R.J. (1996), Overcoming Barriers To TQM's Success, "Quality Progress", Vol. 29, No. 5, Milwaukee.
 • Muyengwa G. (2013), Evaluation of Total Quality Management Implementation in Small and Medium Manufacturing Companies, International Conference on Law, Entrepreneurship and Industrial Engineering (ICLEIE'2013) April 15-16, Johannesburg (South Africa).
 • Nowosielski S. (2009), Podejście procesowe w organizacjach, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Łasiński G., Głowicki P. (2013), Praca grupowa jako efektywne narzędzie rozwijania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", Nr 161, Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy.
 • Pekka Tervonen P., Pahkala N., Haapasalo H. (2009), Development of TQM in Steel Manufacturers' Production, "IBIMA Business Review", Vol. 1.
 • Phu Van Ho (2011), Total Quality Management approach to the information systems development processes: an empirical study, rozprawa doktorska, Virginia Polytechnic Institute and State University, Alexandra, Virginia.
 • Prajapati P.K. (2015), Implementation aspects of TQM in Indian manufacturing industries, "International Journal of Science, Engineering and Technology", Volume 3, Issue 3.
 • Qaiser Suleman Q., Gul R. (2015), Challenges to Successful Total Quality Management Implementation in Public Secondary Schools: A Case Study of Kohat District, "Pakistan Journal of Education and Practice", Vol. 6, No. 15.
 • Raza M., Khan U., Nazir N., Kazmi S., Khalid A., Kiyani T. M., Shahzad A. (2014), Work-Family Conflict and Turnover Intentions: Mediating Effect of Stress, "International Journal of Humanities and Social Science", Vol. 4, No. 5(1).
 • Sajjad F., Amjad S. (2012), Role of Benchmarking in Total Quality Management: Case of Telecom Services Sector of Pakistan, "Business Management Dynamics", Vol. 1, No. 8, Feb.
 • Salegna G., Fazel F. (2000), Obstacles To Implementing TQM, "Quality Progress", Vol. 33, No. 7, Milwaukee.
 • Sandström D., Svanberg M. (2011), Preparing to overcome the barriers of implementing a quality management system: A case study of EDB Card Services AS, Umeå School of Business, Supervisor: Bonnedah K.-J., Degree project.
 • da Silva L.A., Damian I.P.M., de Padua S.I.D. (2012), Process management tasks and barriers: functional to processes approach, "Business Process Management Journal", Vol. 18, No. 5.
 • Sivasankar P. (2013), Employees attitude towards the implementation of quality management systems with special reference to K.G. Hospital Coimbatore, "International Journal of Management Research and Business Strategy", Vol. 2, No. 4.
 • Skrzypek E., Hofman M.(2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Spaho K. (2013), Organizational communication and conflict management, "Management", Vol. 18, Nr 1.
 • Tariq M.N., Ramzan M., Riaz A. (2013), The impact of employee turnover on the efficiency of the organization, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business", Vol. 4, No. 9.
 • Tervonen P., Pahkala N., Haapasalo H. (2009), Development of TQM in Steel Manufacturers' Production, "Ibima Business Review", Vol. 1.
 • Tiwari R. (2013), Identification of factors affecting reverse chain performance in relation to customer satisfaction using ISM Modelling & MICMAC Analysis, "Uncertain Supply Chain Management", 1(4),
 • Total Quality Management. A Continuous Improvement Process (1996), PHCC Educational Foundation, http://www.phccweb.org/files/ 2011foundation/pdfs/tqm.doc, (dostęp: 12.10.2015).
 • Weiss E. (2012), Instrumenty podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 56.
 • Wojtowicz A. (2005), Istota i modele kultury organizacyjnej - przegląd koncepcji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", zeszyt 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.