PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 64, nr 1208 | 71--97
Tytuł artykułu

Marka własna jako element kształtowania konkurencyjności sieci handlu detalicznego na polskim rynku artykułów sportowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Private Label as an Element of Development Competitive Retail Chains in Polish Market Sports Articles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie roli marek własnych w polityce konkurencyjnej sieci handlu detalicznego na polskim rynku sportowym. Największą ilość produktów sygnowanych ów marką posiadają koncerny z branży spożywczej. Niemniej jednak ich pozycja w istotny sposób wzmacnia się także w sieciach oferujących artykuły sportowe. Aktualnie polski rynek znajduje się w pierwotnej fazie wzrostu private label. Proces zagranicznej ekspansji spowodował rozwój asortymentu produktów własnych sieci. Wpływają one bezpośrednio na politykę cenową oferowanych do sprzedaży towarów. W pracy zaznaczono, że marka własna należy do charakterystycznych elementów wyróżniających sieci, ponieważ pozwala im na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. W celu określenia czynników kształtowania konkurencyjności sieci handlu detalicznego zastosowano następujące narzędzia badawcze: krytyczną analizę literatury, metodę case study (zanalizowano sieci INTERSPORT Polska, GO Sport) oraz bezpośrednie badania nabywców. Ich zamiarem było wskazanie, że marka własna stanowi jeden z elementów konkurencyjności sieci. Określono także przesłanki pobudzające nabywców do dokonywania zakupów produktów oznaczonych tymi markami.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to define the role of private labels in politics competitive retail chains in Polish sports market. The greatest number of them are companies operating in the food industry. Nevertheless, their position significantly strengthens networks are also offering sporting goods. Polish market is in the initial phase of growth of private label brands. Their expansion led to the development of a networked product range, which directly affects the pricing policy. The study noted that private label is one of the distinguishing characteristic elements of the network. This allows them to build a sustainable competitive advantage. In order to determine the factors affecting the competitiveness of the retail chains, the following research tools: a critical analysis of literature; case study method (network analyzed INTERSPORT Poland, Go Sport) and direct surveys of purchasers. Their intention was to indicate that private label is one component of the competitiveness of the network. In addition, specify the conditions that stimulate buyers to make purchases of products bearing these brands. It should be noted that in conditions of strong competition analyzing network will look for ways to gain competitive advantage. Introduction to the product range, products bearing its own brand can contribute to the gain, responding to the needs of the market. Today's consumers making purchases, are interested in the possibility of the purchase of sports equipment at relatively lower prices. Therefore, retailers should have in their offer their own products which provide this type of policy.(original abstract)
Rocznik
Strony
71--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • [1] Kall J.: Promocja sprzedaży, Businessman Book, Warszawa 1996, ss. 10-18.
 • [2] Chernatony L. de.: Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, ss. 32-35.
 • [3] Górska-Warsewicz H., Pałaszewska-Reindl T.: Marka na rynku produktów żywnościowych, SGGW, Warszawa 2002, ss. 19-46.
 • [4] Report Store Brands and the Recession, Consumer Research Report, PLMA 2009, ss. 3-4.
 • [5] Gala D., Patil R.D.: Consumer Attitude towards Private Labels in Comparison to National Brands, International Journal of Business and Management Invention, Vol. 2/2013, ss. 31-32.
 • [6] Lincoln K., Thomassen L.: Marka prywatna, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, s. 27.
 • [7] Altkorn J.: Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 18.
 • [8] Małkowska-Borowczyk M.: Zarządzanie marką, [w:] M. Sławińska, Kompendium wiedzy o handlu, PWN, Warszawa 2008, ss. 126-142.
 • [9] Hoch S.J.: How should national brands think about private labels? Sloan Managazine Review, Vol. 37(12)/2009, s. 89.
 • [10] Aaker D.A., Keller K.L.: Consumer evaluations of brand extensions, Journal of Marketing, No. 1/1990, ss. 27-40.
 • [11] Spyra Z.: Kanał dystrybucji, kształtowanie relacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 159.
 • [12] Chernatony L. de, Donald M. Mc.: Creating Powerful Brands, Butterworth Heinemann, Oxford 1994, ss. 27-185.
 • [13] Lubańska A.: Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 87/2011, s. 84.
 • [14] Konsument w czasie kryzysu - wyzwania dla handlu. Badania etnograficzne UW i Carrefour, Carrefour materiały prasowe i Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 4.
 • [15] Tul-Kryszczuk A.: Marka własna (handlowa), [w:] M. Kosicka-Gębska, A. Tul-Krzyszczuk, J. Gębski, Handel detaliczny żywnością w Polsce, SGGW, Warszawa 2011, ss. 89-91.
 • [16] Górska-Warsewicz H.: Rola marki w zachowaniach konsumenckich na rynku jogurtów, [w:] A. Brzozowska K. Gutkowska, Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, SGGW, Warszawa 2004, ss. 457-462.
 • [17] Kumar N., Steenkamp J.B.: Private Label Strategy. How to meet the store brand challenge, Harvard Business School Press, Boston 2007, ss. 17-21.
 • [18] Domański T.: Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, PWN, WarszawaŁódź 2001, s. 123.
 • [19] Raport jak postrzegamy marki własne? Perspektywy rozwoju rynku private labels w Polsce, On Board PR Ecco NetworkEcco International Communication Network, Warszawa 2014, ss. 2-3.
 • [20] Parks J.B., Quarterman J.: Contemporary Sport Management, Human Kinetics, Champaign-Illinois 2003, s. 8.
 • [21] Szydłowski P., Armuła W.: Raport analityczny INTERSPORT Polska SA, Dom Maklerski Penetrator, 2008, s. 7.
 • [22] Rynek artykułów sportowych w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2016, PMR Ltd. Sp. z o.o., Kraków 2014, ss. 6-7 i 18.
 • [23] Report The Sports Market. Major Trends and challenges in an industry full of passion, A.T. Kearney, Chicago 2015, s. 5.
 • [24] Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2008, GUS, Warszawa 2009, ss. 91-95, ss. 56-59.
 • [25] Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2012, GUS, Warszawa 2013, ss. 87-91, ss. 68-73.
 • [26] Raport Sport + Biznes + Efektywność, Think Thank, Warszawa 2013, s. 3.
 • [27] Cyrkon E.: Kompedium wiedzy o gospodarce, PWN, Warszawa-Poznań 2000, s. 35.
 • [28] Stankiewicz M.J.: Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, nr 7-8/2000, s. 79.
 • [29] Kluczyńska U.: Styl życia. Główne podejścia i perspektywy badawcze, UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008, ss. 46-58.
 • [30] Schivinski B., Dąbrowski D.: The effect of social media communication on consumer perceptions of brands, Journal of Marketing Communications, No. 10/2014, ss. 20-24.
 • [31] Kara A., Rojas-Méndes J.I., Kucukemiroglu O., Harcar T.: Consumer preferences of store brands: Role of prior experiences and value consciousness, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 17(2)/2009, ss. 128-129.
 • [32] Pauwels K., Srinivasan S.: Who Benefits from Store Brand Entry? Marketing Science, No. 23(3)/2004, ss. 381-387.
 • [33] Raport Grupa INTERSPORT rośnie w siłę, INTERSPORT Polska SA, Cholerzyn 2012, s. 2.
 • [34] Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A., Dom Maklerski PENETRATOR, Kraków 2008, s. 5.
 • [35] Strategia zrównoważonego rozwoju INTERSPORT Polska SA,INTERSPORT, Warszawa 2014, ss. 28-36.
 • [36] Sprawozdanie Zarządu z działalności INTERSPORT Polska SA za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r., INTERSPORT, Cholerzyn 2015, ss. 12-25.
 • [37] Finatis GO Sport Rapport Annuel, Paris 2015, ss. 6-7.
 • [38] 2013 Annuel Rapport Groupe GO Sport, Paris 2013, ss. 42-46.
 • [39] 2014 Annuel Rapport Groupe GO Sport, Paris 2014, s. 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.