PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 63 | nr 2 | 151--160
Tytuł artykułu

Generalne klauzule odsyłające we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym : zarys problematyki

Autorzy
Warianty tytułu
General Reference Clauses in Contemporary Polish Constitutional Law : Outline the Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest syntetyczna analiza specyficznych norm prawnych: "generalnych klauzul odsyłających" - w świetle współczesnego polskiego prawa konstytucyjnego. Wskazane normy zostały wyrażone w formalnie obowiązujących konstytucyjnych przepisach prawnych, ale ich normatywna treść odnosi się w istocie do pozaprawnych wartości, wynikających z otwartego charakteru tych przepisów. Rozważania w opracowaniu skupiają się głównie wokół wybranych regulacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz wybranych orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to briefly analyze specific legal norms: "general reference clauses" - in view of the Polish contemporary constitutional law. These norms are expressed in legal texts but they refer to extra-legal values and are "opened" for them. Considerations are focused here on the selected regulations of the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 and selected rulings of the Polish Constitutional Tribunal. (original abstract)
Rocznik
Tom
63
Numer
Strony
151--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2014.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.
 • Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, "Annales UMCS. Sectio G" 2013, Vol. 60, nr 1.
 • Leszczyński L., Maroń G., Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej wykładni prawa, "Annales UMCS. Sectio G" 2013, Vol. 60, nr 2.
 • Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym, Warszawa 2015, http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/proces_prawotworczy.pdf [dostęp: 10.07.2016].
 • Safjan M., Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007.
 • Stefaniuk M., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007, Lublin 2009.
 • Stefaniuk M., Preambuła do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Annales UMCS. Sectio G" 2003/2004, nr 50.
 • Śliwka M., Sprawiedliwość społeczna jako klauzula generalna na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1904 [dostęp: 10.06.2016].
 • Trzciński J., Wiącek M., Znaczenie wstępu do Konstytucji dla interpretacji statusu jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010.
 • Wyrok z dnia 4 października 2000 r., sygn. P 8/00.
 • Wyrok z dnia 17 października 2000 r., sygn. SK 5/99.
 • Wyrok z dnia 11 grudnia 2002 r., sygn. SK 27/01.
 • Wyrok z dnia 12 września 2005 r., sygn. SK 13/05.
 • Wyrok z dnia 22 listopada 2005 r., sygn. SK 8/05.
 • Wyrok z dnia 16 stycznia 2006 r., sygn. SK 30/05.
 • Wyrok z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. P 36/07.
 • Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. z 2002 r., nr 100, poz. 908).
 • Zieliński M., Zasady i wartości konstytucyjne, [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.