PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 15 | 182--198
Tytuł artykułu

Współpraca polsko-litewska w kontekście utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii w latach 2004-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish-Lithuanian Cooperation in the Context of the Common European Energy Market Formation in 2004-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie współpracy Litwy i Polski na przykładzie wspólnych projektów energetycznych w latach 2004-2015. Współpraca polsko-litewska została zintensyfikowana po wstąpieniu przez oba państwa do Unii Europejskiej dążącej do budowy wspólnego rynku energii. Do najważniejszych obszarów współpracy wymienionych państw można zaliczyć budowę mostu energetycznego i gazociągu, współpracę na rzecz budowy elektrowni jądrowej w Wisagini oraz inne przedsięwzięcia podejmowane w ramach BEMIP. Wszystkie wspólne projekty, mimo deklaracji zainteresowanych, nie są rozwijane zgodnie z wcześniejszymi planami. Autor artykułu próbuje przybliżyć przyczyny współpracy, jej przebieg, główne trudności oraz możliwe skutki analizowanych projektów. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present Lithuanian and Polish cooperation on joint energy projects in 2004-2015 in line with the European Union's initiative to build the Common European Energy Market. Polish-Lithuanian cooperation has intensified after both countries' accession to the EU, and the most important areas of cooperation of the analyzed countries include the construction of a power bridge, construction of a pipeline, cooperation in the construction of the Visaginas Nuclear Power Plant and cooperation within the framework of BEMIP. Despite the declarations, none of the joint projects is being developed in accordance with agreed plans. This article tries to clarify the cause of cooperation, how it developed, the main barriers and difficulties, and the possible consequences that arise after the implementation of the analyzed projects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
182--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Alfa.lt (2015), Energetinis saugumas vartotojams kainuos mažiau, http://alfa.lt/straipsnis/49874787/energetinis-saugumas-vartotojams-kainuos-maziau.
 • Atlantic Council (2014), Completing Europe. From the North-South Corridor to Energy Transportation, and Telecommunications Union, Raport Atlantic Council oraz Central Europe Energy Partners, Washington, www.cire.pl/po-kaz-pdf- 2Fpliki 2F2 2Fcompletingeurope_report2.pdf.
 • Cire.pl (2015a), EBI sfinansuje budowę połączenia Polski z Litwą, www.cire.pl/item, 105215,1,0,0,0,0,0,ebi-sfinansuje-budowe-polaczenia-polski-z-litwa.html.
 • Cire.pl (2015b), Kopacz: Polska popiera budowę połączenia gazowego Polska -Litwa, www.cire.pl/item,112677,1,0,0,0,0,0,kopacz-polska-popiera-budowe-polaczenia-gazowego-polska-litwa.html.
 • Cire.pl (2015c), "Kommiersant":rząd nadal nie ma planu energetycznego dla Ka-liningradu, www.cire.pl/item,101318,1,0,0,0,0,0,kommiersant-rzad-nadal-nie-ma-planu-energetycznego-dla-kaliningradu.html.
 • Cire.pl (2015d), Białoruś. Wykonano 20 proc. prac na budowie elektrowni jądrowej, www.cire.pl/item,109922,1,0,0,0,0,0,bialorus-wykonano-20-proc-prac-na-bu-dowie-elektrowni-jadrowej.html.
 • Cire.pl (2015e), Premier Litwy: Polska wykorzystuje interkonektor do nacisku na Brukselę, www.cire.pl/item,112510,1,0,0,0,0,0,premier-litwy-polska-wyko-rzystuje-interkonektor-do-nacisku-na-bruksele.html.
 • Cire.pl (2015f), Sejmowa komisja zakończyła prace nad projektem specustawy przesyłowej, www.cire.pl/item,113817,1,0,0,0,0,0,sejmowa-komisja-zakonc-zyla-prace-nad-projektem-specustawy-przesylowej.html.
 • Delfi.lt (2006), Elektros tilto tiesimas toliau vilkinamas, www.delfi.lt/verslas/ver-slas/elektros-tilto-tiesimas-toliau-vilkinamas.d?id=8866391.
 • Delfi.lt (2015), Elektros tiltas Lietuva-Lenkija juda į priekį,www.delfi.lt/verslas/energetika/elektros-tiltas-lietuvalenkija-juda-i-prieki.d?id=67808010.
 • Gaz-System.pl. (2015), GAZ-SYSTEM SA rozpoczyna prace projektowe dla nowych gazociągów, www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/ar-tykul/202023.
 • Hughes L., Lipscy P. (2013), The Politics of Energy [w:] Annual Review of Political Science, Washington, http://llewelynhughes.net/wp-content/uploads/2013/05/annurev-polisci-072211-143240-2.pdf.
 • Jakóbik W. (2015a),Elektrownia jądrowa na Litwie powstanie, pod warunkiem że będzie opłacalna, www.cire.pl/item,109266,1,0,0,0,0,0,elektrownia-jad-rowa-na-litwie-powstanie-pod-warunkiem-ze-bedzie-oplacalna.html.
 • Jakóbik W. (2015b), Masiulis: Polska także może podjąć działania na rzecz lep-szej współpracy z Litwą, http://biznesalert.pl/masiulis-polska-takze-moze-podjac-dzialania-na-rzecz-lepszej-wspolpracy-z-litwa/.
 • Juršytė J. (2012), Dujos į Lietuvą galėtų tekėti ne tik iš Rytų, bet ir iš Vakarų, www.delfi.lt/verslas/energetika/dujos-i-lietuva-galetu-teketi-ne-tik-is-rytu-bet-ir-is-vakaru.d?id=55331263.
 • KE (2015a), Pakiet dotyczący unii energetycznej. Komunikat Komisji do Par-lamentu Europejskiego i Rady, Bruksela, dnia 25.2.2015 r. COM(2015) 82 final, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a5bfdc21-bdd7-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0015.03/DOC_1&format=PDF.
 • KE (2015b), Baltic Energy Market Interconnection Plan, http://ec.europa.eu/en-ergy/en/topics/infrastructure/baltic-energy-market-interconnection-plan.
 • KE (2015c), Energy Union, http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm.
 • KE (2015d), Energy Union Factsheet, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4485_en.htm.
 • LietuvosDujos.pl (2010a), www.lietuvosdujos.lt/index.php/naujienos/naujienos/gaz-system-sa-ir-ab-lietuvos-dujos-nagrines-galimybes-sujungti-lenkijos-ir-lietuvos-duju-perdavimo-sistemas/38514.
 • LietuvosDujos.pl (2010b), www.lietuvosdujos.lt/index.php/naujienos/naujienos/pa-rengta-lenkijos-lietuvos-dujotiekiu-jungties-verslo-aplinkos-analize/44950.
 • Litgrid.eu (2016), Pirmasis pusmetis su naujosiomis elektros jungtimis: didesnis saugumas ir mažesnės kainos, www.litgrid.eu/index.php/naujienos-ir-ivyki-ai/naujienos/pirmasis-pusmetis-su-naujosiomis-elektros-jungtimis-didesnis-saugumas-ir-mazesnes-kainos/3254.
 • LitPol Link (2015), www.litpol-link.com/pl/o-projekcie/podsumowanie/.
 • LSD (2015), Energy Balances, Lietuvos Statistikos Departamentas, http://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=f142e4fa-85e1-4aac-8ea6-62d559e7337a.
 • Maciążek P. (2015a), Rosatom beneficjentem problemów polskiego atomu i zamrożenia rozbudowy Elektrowni Ostrołęka, www.cire.pl/item,108424,13,0,0,0,0,0,rosatom-beneficjentem-problemow-polskiego-atomu-i-zamrozenia-rozbudowy-elek-trowni-ostroleka.html.
 • Maciążek P. (2015b), Szwedzka energia dla Litwy już w tym roku. "Zmniejszenie zależności od Rosji", www.cire.pl/item,108654,1,0,0,0,0,0,szwedzka-energia-dla-litwy-juz-w-tym-roku-zmniejszenie-zaleznosci-od-rosji.html.
 • Mielczarski W. (2015), Przegrana unia energetyczna, www.forbes.pl/przegrana-unia-energetyczna,artykuly,190798,1,1.html.
 • Moskwik K., Ujazdowski A. (2015), Nordbalt gotowy w 90 proc., www.cire.pl/item, 112654,1,0,0,0,0,0,nordbalt-gotowy-w-90-proc.html.
 • MSZ RP (2009),Memorandum of Understanding on the Baltic Energy Market Interconnection Plan, www.msz.gov.pl/resource/2e8ae9d4-5675-441c-b300-32f29dfa7630.
 • MSZ RP (2015), Baltic Energy Market Interconnection Plan, www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/polityka_ener-getyczna/baltic_energy_market_interconnection_plan/?printMode=true.
 • Nowak B. (2010), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [w:] Sokolewicz W. (red.), Krytyka Prawa Niezależne Studia nad Prawem, t. II: Bezpieczeństwo, Warszawa.
 • Polskieradio.pl (2014), PGNiG dogadało się z Qatargas ws. późniejszych dostaw gazu LNG do Polski, www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1314676,PGNiG-dogadalo-sie-z-Qatargas-ws-pozniejszych-dostaw-gazu-LNG-do-Polski.
 • Rainakienė E. (2011), Elektros tiltas - amžinas valdininkų įkaitas, http://alfa.lt/straipsnis/11207657/elektros-tiltas-amzinas-valdininku-ikaitas?p=3.
 • Staselis R. (2013), Vamzdis "pirk arba mokėk", "Verslo žinios" nr 47/2013.
 • VAE.lt (2011), "Westinghouse"pristatė savo pasiūlymą investuoti į Visagino AE, www.vae.lt/lt/naujienos/2011/westinghouse-pristate-savo-pasiulyma-inves-tuoti-i-visagino-ae.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.