PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 3 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International Conditions for the Development of Industry | 147--158
Tytuł artykułu

Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Industry in the Development of Eastern Poland Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych w regionach Polski Wschodniej oraz analiza porównawcza badanych regionów w odniesieniu do potencjału i kierunków rozwoju przemysłu. W artykule porównano badane regiony z innymi województwami Polski, w kontekście udziału przemysłu w strukturze gospodarki, na podstawie analizy liczby pracujących w przemyśle oraz udziału tego sektora w tworzeniu regionalnej wartości dodanej brutto. Następnie wskazano na najważniejsze sekcje przemysłu rozwijane w Polsce Wschodniej oraz reprezentujące je główne przedsiębiorstwa. Regiony Polski Wschodniej, w porównaniu z innymi województwami Polski, wykazują słabszy poziom zaawansowania procesów industrializacji. Największą rolę przemysł odgrywa w województwie podkarpackim, a najmniejszą w lubelskim. Do wiodących dziedzin przemysłu, w których badane regiony mają szansę się rozwijać i wzmacniać pozycję konkurencyjną, należą: przetwórstwo spożywcze, przemysł drzewny i meblarski, ceramiczny i innych wyrobów z surowców niemetalicznych, motoryzacyjny, maszynowy i chemiczny. Zakłada się, że dalszy rozwój regionów Polski Wschodniej powinien odbywać się przede wszystkim na podstawie ich endogenicznego potencjału, przy wykorzystaniu wsparcia zewnętrznego.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the author presents the role of industry and industrial enterprises of Eastern Poland regions. The author takes into account the number of people employed in industry and the share of industry in regional gross value added. This provides the benchmark for comparison with other Polish regions. In subsequent part of the article the author analyses main industrial sectors and the most important enterprises. In comparison with other Polish regions the Eastern Poland regions are less industrialized. Industry plays the most important role in the Podkarpackie Voivodeship, whereas in the Lubelskie Voivodeship its meaning is least significant. The leading industry domains in which the regions analysed can develop and become competetive include food processing, furniture industry, ceramic and other non-metallic mineral products, motor vehicles and chemical products. It should be emphasized that future development of the Eastern Poland regions should be aimed in the first place at inciting the endogenous potential of regions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Biznes Warmii i Mazur. Ranking największych firm w regionie (2015, 30 czerwca). Gazeta Olsztyńska.
 • Heffner, K., Gibas, P. (2011). Regiony słabiej rozwinięte a efekty polityki spójności w Polsce. W: E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.). Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Korenik, S. (2003). Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo CedeWu.
 • Kudełko, J. (2009). Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju. W: A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek (red.). Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI wieku. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, 189-200.
 • Kudełko, J. (2011). Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy. W: A. Prusek (red.). Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 454-477.
 • Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Mikołajewicz, Z. (2010). Procesy deindustrializacji w województwie opolskim. Opolskie Roczniki Ekonomiczne, 18, 249-268.
 • Podlaska Złota Setka (2015, 15 października). Kurier Poranny.
 • Rachwał, T. (2014). Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 148-163.
 • Ranking największych firm Lubelszczyzny (2015, 13 czerwca). Kurier Lubelski.
 • Ranking największych przedsiębiorstw (2015, 29 czerwca). Nowiny.
 • Rocznik statystyczny województw 2015 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2015 (2015). Lublin: Urząd Statystyczny.
 • Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2015 (2015). Rzeszów: Urząd Statystyczny.
 • Rocznik statystyczny województwa podlaskiego 2015 (2015). Białystok: Urząd Statystyczny.
 • Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2015 (2015). Kielce: Urząd Statystyczny.
 • Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2015 (2015). Olsztyn: Urząd Statystyczny.
 • Sadowski, Z. (2006). Akcesja do Unii Europejskiej a kierunki rozwoju Polski. W: Z. Mikołajewicz (red.). Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Zielińska-Głębocka, A. (red.). (2008). Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zieliński, K., Żmija, D. (2011). Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. W: A. Prusek (red.). Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 61-73.
 • Złota 100. Ranking największych firm (2015, 9 października). Echo Dnia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.