PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 4 | 5--15
Tytuł artykułu

Smart Specialization as a Way of Strengthening the Innovation Potential of Regions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inteligentne specjalizacje jako sposób wzmacniania potencjału innowacyjnego regionów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem pracy jest koncepcja inteligentnych specjalizacji przyjęta w Unii Europejskiej w 2010 roku, a zwłaszcza jej wdrożenie w Polsce. Celem pracy jest określenie i zaprezentowanie koncepcji inteligentnej specjalizacji oraz przesłanek do jej ustanowienia, a także określenie roli tej koncepcji jako narzędzia wzmocnienia innowacyjnego potencjału regionów w Polsce. Materiał zaczerpnięto z dokumentów Unii Europejskiej oraz przyjętych przez polskie samorządy regionalne strategii opracowanych na lata 2014-2020. W pracy przedstawiono genezę, podstawy teoretyczne i istotę koncepcji inteligentnych specjalizacji, omówiono rolę inteligentnych specjalizacji w kreowaniu strategii i polityk rozwojowych oraz we wzmacnianiu potencjału innowacyjnego krajów i regionów oraz proponowane przez polskie regiony inteligentne specjalizacje na lata 2014-2020. Programy inteligentnych specjalizacji w Polsce są z jednej strony reakcją na możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, z drugiej zaś nową szansą na rzeczywistą rekonstrukcję standardowych strategii rozwoju regionów. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the work is the concept of smart specialization adopted in the European Union in 2010 and particularly its implementation in Poland. The aim of this work is to identify and present the concept of smart specialization and the rationale for its establishment and define the role of this concept as a tool to strengthen the innovative potential of the regions in Poland. The material was taken from the European Union documents and adopted by the regional governments in Poland strategies developed for 2014-2020. The paper presents the origins, theoretical basis and essence of the concept of smart specialization, there is discussed the role of smart specialization in creating strategies and development policies and strengthening the innovation capacity of countries and regions and proposed by the Polish regions smart specializations for 2014-2020. Smart specialization programs in Poland are on the one hand a reaction to the possibility of obtaining funds from the European Union, on the other hand a new opportunity for the real reconstruction of standard strategy of regional development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Baran, A., Hajduk, S. (2014). Wybrane aspekty wdrożenia inteligentnych specjalizacji w polskich regionach, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Part. I. Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym, 15, 8, 7-16.
 • Camagni, R., Capello, R. (2013). Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy Reform: Travel Smart Innovation Policies. Growth and Change, 44, 2, 355-389.
 • Foray, D., David, P., Hall, B. (2011). Smart specialization From academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation. Management of Technology and Entrepreneurship institute. Working Paper, 001.
 • EC (2010). Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM (2010) Brussels.
 • EC (2012). A European Strategy for Key Enabling Technologies A bridge the growth and jobs. COM (2012) 341, Brussels.
 • Godlewska, S. (2013). Strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - instrument realizacji polityki rozwoju vs. warunek pozyskiwania funduszy unijnych. Przegląd Europejski, 4 (30), 78-93.
 • Kardas, M. (2014). Inteligentna specjalizacja (nowa). Koncepcja polityki innowacyjnej. Optimum, Studia Ekonomiczne, 2 (50), 121-135.
 • Nazarko, L. (2014). Inteligentne specjalizacje polskich regionów - przyczynek do ewaluacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Part I. Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym, 15, 8, 247-262.
 • Nowak, P.A. (2014). Smart Specializations of the regions-fashion or necessity? Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, 7, 1, 24-37.
 • Pilarska, Cz. (2014). Koncepcja smart spcialization w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 4, 59-82.
 • Słodowa-Hełpa, M. (2013). Inteligentne specjalizacje polskich regionów - warunki, wyzwania, dylematy. Roczniki Nauk Społecznych 5 (41), 1, 87-120.
 • Stawicki, M., Wojnicka-Sycz, E. (Eds) (2014). Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji MIR. Warszawa.
 • Piątkowski, M., Szuba, T., Wolszczak, G. (2014). Rewiev of national and regional research and innovation strategies for smart specialization (RIS3) in Poland. World Bank Group, Washington DC.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.