PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 3 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International Conditions for the Development of Industry | 173--184
Tytuł artykułu

Problemy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na południowym Bałtyku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problems of Development of Offshore Wind Power in the Southern Baltic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Unię Europejską, średni udział energii odnawialnej w zużyciu energii finalnej brutto w 2020 roku w krajach członkowskich powinien wynieść 20%. Szacuje się, że około 60-70% tej wielkości stanowić będzie energia uzyskiwana z wiatru. Zalicza się do niej także energię pochodzącą z morskich instalacji wiatrowych, których liczba - ze względu na mniejsze ograniczenia lokalizacyjne, znacznie lepsze warunki aerodynamiczne (wietrzność), korzystne warunki prawno-finansowe oraz możliwość zastosowania większych i bardziej wydajnych urządzeń - już od dekady dynamicznie wzrasta. W związku z tym podjęto rozważania na temat możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (MEW) na południowym Bałtyku na tle rozwiązań europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Przeprowadzono analizę potencjalnych możliwości lokalizacji i funkcjonowania morskich farm wiatrowych oraz morskich linii energetycznych w obecnym i prognozowanym stanie prawnym. Ze względu na specyfikę struktury przestrzenno-organizacyjnej MEW dużo miejsca poświęcono na analizę międzynarodowych uwarunkowań funkcjonowania morskiej energetyki wiatrowej w Europie, w tym także na południowym Bałtyku. Dotychczasowe ustalenia badawcze świadczą o tym, że perspektywy rozwojowe tego typu energetyki są silnie determinowane nie tylko przez czynniki ekonomiczne, ale również polityczne na poziomie krajowym i międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the assumptions adopted by the European Union, the average share of renewable energy in the consumption of gross final energy in 2020 in member states should reach 20%. It is estimated that approx. 60-70% of this amount will be energy obtained from wind. This includes energy from offshore wind farms whose numbers, due to fewer restrictions regarding their location, much better aerodynamic conditions (windiness), favourable legal and financial conditions and the possibility of using larger and more efficient equipment, have been rapidly growing for a decade. Thus, the possibility of development of offshore wind energy (OWE) in the southern Baltic in light of European solutions, with particular emphasis on Polish experience started to appear in considerations. An analysis of the potential of establishing offshore wind farms and marine power lines and them operating in the current and the anticipated state of the law has been conducted. Due to the nature of the spatial and organizational structure of OWE a lot of attention has been devoted to the analysis of international conditions of operation of offshore wind farms in Europe, including those in the southern Baltic. Current findings indicate that the prospects for development of this type of energy are strongly determined not only by economic factors but also by political factors on the national and international level.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ackermann, T. (2005). Transmission systems for offshore wind farms. W: Wind power in power systems. Sztokholm: Royal Institute of Technology.
 • Blažauskas, N., Włodarski, M., Paulauskas, S. (2012). Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w krajach wschodniego Bałtyku. Kłajpeda: Wydawnictwo Instytutu Badań Przybrzeżnych i Planowania, UK.
 • Blyth, W. (2014). Low carbon jobs: The evidence for net job creation from policy support for energy efficiency and renewable energy. London: UK Energy Research Centre.
 • Bukowski, M., Śniegocki, A. (2015). Wpływ energetyki wiatrowej na polski rynek pracy. Warszawa: Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych.
 • Chojnacki, I. (2011) (2015, 28 grudnia). RWE: planowane inwestycje w polską energetykę wiatrową to 2 mld zł do 2015 roku. Wirtualny Nowy Przemysł. Pozyskano z http://energetyka.wnp.pl/rwe-planowane-inwestycje-w-polska-energetyke-wiatrowa-to-2-mld-zl-do-2015-roku, 150436_1_0_0.html
 • Ciżkowicz, P., Gabryś, A., Baj, K., Bawół, M. (2012) (2016, 10 lutego). Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce. Raport Ernst & Young. Pozyskano z http://www.domrel.pl/_publikacje/raport_psew_2012.pdf
 • Cox, S.J., Cheyne, A.J.T. (2000). Assessing safety culture in offshore environments. Safety Science, 1-3, 111-129.
 • Gill, A.B. (2005). Offshore renewable energy: ecological implications of generating electricity in the coastal zone. Journal of Applied Ecology, 4, 605-615.
 • Gutkowski, B., Witoński, M., Joeck, R. (2012). Koncepcja rozwoju sieci morskich na Morzu Bałtyckim. Czysta Energia, 6.
 • Huber, M. (2015). Supergrid. München: Technische Universität.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011) (2016, 10 lutego). Pozyskano z http://mr.bip.gov.pl/strategie-rozwoj-regionalny/17847_strategie.html
 • Kopits, S., Westwood, A. (2009) (2015, 29 grudnia). Offshore Wind: Time for a Market Take-off? Renewable Energy World, 8. Pozyskano z http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_pl.htm
 • Lewandowski, W.M. (2010). Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Morska Farma Wiatrowa Bałtyk Środkowy III. Raport o oddziaływaniu na środowisko (2015). Warszawa: Grupa Doradcza SMDI.
 • Strupczewski, A. (2007). Czy Polska powinna iść "duńską" drogą? Krótkie porównanie elektrowni wiatrowych i jądrowych. Warszawa: Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
 • Strupczewski, A. (2014). Czy farmy wiatrowe mogą zastąpić elektrownie jądrowe? Warszawa: Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
 • Subsidies and costs of EU energy (2014). Brussels: Ecofys by order of European Commission.
 • The European offshore wind industry - key trends and statistics 2014 (2015). Brussels: European Wind Energy Association.
 • What is the real cost of offshore wind? (2014). Hamburg: Siemens AG, Wind Power.
 • Wiśniewski, G., Michałowska-Knap, K., Koć, S. (2012). Energetyka wiatrowa - stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce. Warszawa: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.