PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 4 | 53--63
Tytuł artykułu

Land and Labour Productivity in Polish Agriculture Against Highly-Developed Countries of the European Union

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Produktywność pracy i ziemi w rolnictwie polski na tle wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule dokonano analizy porównawczej produktywność pracy i ziemi w Polsce i państwach UE najbardziej podobnych do Polski pod względem struktury produkcji rolniczej - w Niemczech, we Francji i w Danii. Zróżnicowanie produktywności ukazano w rozbiciu na grupy gospodarstw o różnej powierzchni użytków rolnych i sile ekonomicznej. Badanie przeprowadzone dla danych z 2013 roku pozwoliło zidentyfikować, że w Polsce małe i średnie gospodarstwa są wydajniejsze niż w porównywanych krajach UE-15, co jednak nie wpływa na większą wydajność całego sektora, gdyż o niej decydują wyniki ekonomiczne gospodarstw największych. Rozbicie gospodarstw na grupy według powierzchni użytków rolnych prowadzi do wniosków, że najlepiej czynnik pracy wykorzystują gospodarstwa małe i duże, czynnik ziemi zaś gospodarstwa posiadające średni areał. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is a comparative analysis of land and labour productivity in Poland and those member states of the European Union (EU) most resembling Polish conditions in terms of agricultural production structure - Germany, France and Denmark. The diversity of productivity was presented in division into farm groups of various area of utilised agricultural area (UAA) and economic power. The research, carried out on the basis of data of 2013, enabled to identify the fact that small and medium agricultural holdings in Poland are more efficient than similar size farms in comparable member states of EU-15 which, however, does not influence a higher productivity of the whole sector since it depends on the results of the economically largest farms. Dividing farms into groups according to the UAA leads to conclusions that the labour factor is most efficiently used in small and big agricultural holdings, and the land factor - in medium farms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2012). Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (25), 13-23.
 • Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2013). Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (29), 5-16.
 • Błażejczyk-Majka, L., Kala, R., Maciejewski, K. (2011). Efektywność produkcji rolniczej na obszarze Unii Europejskiej w latach 1989-2007. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (26), 1, 28-38.
 • Czyżewski, A., Smędzik, K. (2010). Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006-2008. Roczniki Nauk Rolniczych, G, 97 (3), 61-71.
 • Czyżewski, B. (2012). Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne, 2 (73), 165-188.
 • Floriańczyk, Z. (2008). Produktywność polskiego rolnictwa w pierwszych latach członkostwa w UE na tle wybranych krajów europejskich [In:] A. Alińska, Z. Floriańczyk, T. Toczyński (Eds), Zagadnienia produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa. Raport. IERiGŻ, Warszawa.
 • Florianczyk, Z., Rembisz, W. (2012). Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 12 (1), 53-62.
 • GUS (2015). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Kołodziejczak, M., Poczta, W. (2002). Analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji i ich nakładów w rolnictwie polskim i unijnym. Roczniki Naukowe SERiA, 4 (2), 132-137.
 • Kukuła, K. (Ed.) 2010. Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. PWN, Warszawa.
 • Kulawik, J. (2007). Wybrane aspekty efektywności rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 3-16.
 • Kusz, D. (2012). Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99 (2), 53-67.
 • Pajestka, J. (1981). Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Determinanty postępu I. PWE, Warszawa.
 • Rzeszutko, A. (2014). Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami produkcji. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (32), 141-154.
 • Tomczak, F., Wilkin, J. (2003). Rolnictwo polskie wobec integracji europejskiej: możliwości rozwojowe, bariery i strategie adaptacyjne. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.