PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 3 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International Conditions for the Development of Industry | 213--227
Tytuł artykułu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Foreign Direct Investment in Development of Post-Industrial Areas in Cities of the Małopolska Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem pracy jest analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego. W artykule wykorzystano informacje o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych z bazy danych, która powstała jako efekt badań realizowanych w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykonanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dane o obszarach poprzemysłowych pochodzą z badań własnych autora. W artykule wykazano, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne (bez przejęć) wyniosły ponad 1,3 mld dol. i przyczyniły się do zagospodarowania około 140 ha terenów poprzemysłowych. Największe nakłady inwestycyjne poniesiono w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym oraz w zachodniej części województwa małopolskiego. Inwestorzy zagraniczni w Krakowie realizowali głównie przedsięwzięcia związane z projektami handlowymi i usługowymi. W większości pozostałych miast inwestycje zagraniczne koncentrowały się na działalności przemysłowej. Wśród głównych czynników przyciągających inwestycje na tereny poprzemysłowe wskazano duży rynek zbytu oraz atrakcyjny rynek pracy w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym i w zachodniej części województwa, a także dobrą dostępność transportową i politykę proinwestycyjną. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych przyczynia się przede wszystkim do: powstania nowych miejsc pracy, wzrostu dochodów z podatków, poprawy stanu środowiska przyrodniczego i zmiany wizerunku miast.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the paper is to analyse the impact of foreign direct investment (FDI) on the redevelopment of post-industrial areas in the cities of Małopolska Voivodeship. This article uses information about foreign direct investment from the database, which is a result of research conducted at the Department of Regional Development in the Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University, commissioned by the Marshal Office of the Małopolska Voivodeship. The data on the post-industrial areas come from the author's own research. This article shows that the foreign direct investment (excluding acqui sitions) amounted to more than 1.3 billion USD and has contributed to the development of about 140 hectares of post-industrial areas. The biggest investments occurred in the Cracow Metropolitan Area and the western part of the Małopolska Voivodeship. Foreign investors engaged in retail trade and services mainly in Cracow. In most other cities, foreign investments focused on industrial activities. Among the main factors contributing to investments in post-industrial areas has identified large market size and attractive labor market in Cracow Metropolitan Area and in the western part of the region, and good transport accessibility and pro-investment policy. Redevelopment of post-industrial areas is the primary contributor to the creation of new work places, increased tax revenues, improvement in the environment and change in the image of cities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Ciechowski, M. (2010). Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki. Prace Geograficzne, 123, 111-127.
 • Ciechowski, M. (2014). Zmiany struktury przestrzennej przemysłu województwa małopolskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 197-210.
 • Czapliński, P. (2006). Wpływ procesów transformacji na lokalne struktury przemysłu na przykładzie byłego województwa słupskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 52-61.
 • Domański, B. (2001a). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
 • Domański, B. (2001b). Przekształcenie terenów poprzemysłowych w województwie śląskim i małopolskim - prawidłowości i uwarunkowania. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 51-59.
 • Domański, B. (2002). Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4, 9-17.
 • Domański, B. (2003a). Industrial change and foreign direct investment in the postsocialist economy: the case of Poland. European Urban and Regional Studies, 10(2), 99-118. DOI: 10.1177/0969776403010002001
 • Domański, B. (2003b). Współczesne cechy i przekształcenia przemysłu województwa małopolskiego. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica, 31-32, 119-134.
 • Domański, B. (2006). Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 27-36.
 • Domański, B. (2009). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - specyfika wyzwań i instrumentów. W: W. Jarczewski (red.). Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 125-137.
 • Gierańczyk, W. (2006). Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 91-99.
 • Gwosdz, K. (2014). Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gwosdz, K., Ciechowski, M., Działek, J., Guzik, R., Kocaj, A., Micek, G., Sykała, Ł., Biernacki, W., Górecki, J., Łękawska, S., Panecka-Niepsuj, M., Sobala-Gwosdz, A. (2014). Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Haczek, A. (2014). Transformacja struktur przemysłowych Bielska-Białej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, 159-173.
 • Huculak, M. (2008). Inwestycje zagraniczne w przemyśle Krakowa. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 230-244.
 • Huculak, M. (2009). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy. W: W. Jarczewski (red.). Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 139-197.
 • Jarczewski, W., Huculak, M. (2011). Powstanie i rozwój gminnej strefy inwestycyjnej. W: W. Jarczewski, M. Huculak (red.). Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice 1990-2010. Wnioski dla władz lokalnych. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 51-75.
 • Pakuła, L. (2003). Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 59-67.
 • Połom, M. (2015). Przestrzenne aspekty produkcji i eksportu autobusów w Polsce w okresie 1989-2014. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(1), 56-72.
 • Rachwał, T. (2006). Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 98-115.
 • Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105-124.
 • Rachwał, T. (2015). Structural changes in Polish industry after 1989. Geographia Polonica, 88(4), 575-605.
 • Rydz, E., Jażewicz, I. (2001). Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 71-86.
 • Rydz, E., Szymańska, W. (2006). Efekty restrukturyzacji słupskiego ośrodka przemysłowego w okresie wdrażania gospodarki rynkowej (na wybranych przykładach). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 40-51.
 • Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Tkocz, M. (2006). Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 28-39.
 • Wiedermann, K. (2002). Restrukturyzacja i modernizacja hutnictwa żelaza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po 1989 roku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4, 115-127.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.