PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16 | nr 2 | 5--21
Tytuł artykułu

Wpływ funduszy europejskich na wzrost świadomości społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie gminy Pałecznica

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of European Funds on the Increase of Civil Society Awareness on the Example of Pałecznica Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skoncentrowano się na specyfice kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w gminie Pałecznica znajdującej się na obszarze województwa małopolskiego. Rozpatrzono, jak pod wpływem różnych bodźców: religijnych, politycznych, czy ekonomicznych kształtowało się społeczeństwo obywatelskie. Ludzie zrzeszali się i podejmowali wspólne działania pod wpływem strachu, walcząc o wolność, swoje prawa, przekonania, wyznania. Grupy te były nieformalne, tworzone na potrzebę chwili, niejednokrotnie w celu zrealizowania jednorazowych, określonych zadań. Nadto celem publikacji jest ukazanie, jak ważnym czynnikiem kształtującym i rozwijającym społeczeństwo obywatelskie są fundusze europejskie. Dostępność funduszy europejskich i możliwość finansowania działań zmierzających do zaspokajania potrzeb społeczeństwa i realizacji inicjatyw oddolnych przyczyniły się do sformalizowania tychże grup, a także do wzrostu świadomości społeczeństwa obywatelskiego. Bazując chociażby na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz prowadzonych w starostwach powiatowych rejestrach organizacji pozarządowych, wskazać można, że w Polsce w latach 2007-2013 nastąpił dwukrotny wzrost liczby formalnych organizacji pozarządowych - było to wynikiem szeregu działań, w tym głównie dostępności do unijnych środków, co potwierdza analiza danych statystycznych, raportów dot. n/n przedmiotu, w tym badania własne opierające się na obserwacji i rozmowie. Doskonałym przykładem rozwijającego się pod wpływem dostępności do funduszy europejskich społeczeństwa obywatelskiego jest gmina Pałecznica, w której obserwuje się trzykrotny przyrost organizacji tworzących trzeci sektor.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the characteristics of the civil society formation in Pałecznica municipality located in the province of Małopolska (Lesser Poland). Moreover, the article also aims at presenting how important European funds are in the process of shaping and developing civil society. Access to European funds which creates the possibility to finance actions aiming at meeting the needs of the society and implementing bottom-up initiatives has contributed to formalizing these groups, as well as to increasing the civil society awareness.(original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
5--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Urząd Gminy Pałecznica
Bibliografia
 • Bernaś B. (red.) (2005), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Warszawa.
 • Dziubka K. (2000), Społeczeństwo obywatelskie: wybrane aspekty, ewolucja pojęcia. Studia z teorii polityki, Wrocław.
 • Jankowska M., Sokół A., Wicher A. (2008), Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013, CeDeWu, Warszawa.
 • Kaviraj S., Khilnani S.(2001), Civil Socjety: History adn Possibilities, Cambridge.
 • Kawecka-Wyrzkowska E. (red.) (2004), Synowiec E., Polska w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red.) (2006), Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Osiatyński W. (2004), Rzeczpospolita obywateli, Wydawnictwo Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
 • Perkowski M. (red.) (2008), Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Pietrzyk-Reeves D. (2004), Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław.
 • Szacki J. (1997), Ani Książe, ani Kupiec. Obywatel, Kraków.
 • Witkowska M., Wierzbicki A. (red.) (2005), Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Załęski P. S. (2012), Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • http://palecznica.pl [23.11.2015 r.].
 • https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/ poziom/Strony/Poziom _realizacji_programow_stan_na_28 marca2016r.aspx [31.03.2016 r.].
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 2015 poz. 1515.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2010 poz. 1536.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.