PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 3 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International Conditions for the Development of Industry | 228--238
Tytuł artykułu

Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk odpadów pogórniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Use of International Experiences or the Needs of Reclamation and Management of Post Mining Waste Dumps
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpady pogórnicze, składowane na zwałowiskach (hałdach) są elementem krajobrazu każ- dego zagłębia górniczego. Zwałowiska pogórnicze, zarówno podpoziomowe, jak i nadpoziomowe, wymagają efektywnej rekultywacji technicznej i biologicznej oraz racjonalnego zagospodarowania, m.in. w kierunku parkowo-rekreacyjnym, dydaktycznym i sportowym. Efektywność rekultywacji omawianych obiektów ściśle wiąże się z ich negatywnym oddziaływaniem na środowisko, a w szczególności z zagrożeniami samozapłonem i pożarami. Te zagadnienia łączą się również z odzyskiem surowców z odpadów i dotyczą głównie materii węglowej. Opisywane obiekty stanowią bowiem bardzo często perspektywiczne antropogeniczne złoża wtórne. Procesy odzysku są uzasadnione ekonomicznie, a ich przebieg regulują odpowiednie akty prawne. W artykule przedstawiono doświadczenia z wybranych europejskich zagłębi górniczych (Wielka Brytania - rejon Cardiff, Belgia, Niemcy - Zagłębie Ruhry, Czechy) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk pogórniczych. Zaprezentowano kierunki zagospodarowania, możliwe do wykorzystania na zwałowiskach zlokalizowanych na terenie Polski, na przykładzie obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW).(abstrakt oryginalny)
EN
Mining wastes disposed on dumping grounds (tips) are parts of the landscape of every mining basin. Post mining waste dumps require efficient technical and biological reclamation and rational management. Efficiency of reclamation of examined objects is inseparable connected with their negative environmental impacts, particularly self-ignition and fire hazards. These problems are also connected with recovery of secondary resources, mainly coal particles. Described objects belong though to the perspective anthropogenic secondary deposits. Processes of recovery are economically justified and their course is controlled by legal regulations. In the paper there are presented experiences from chosen European mining basins (UK, Belgium, Germany, Czech Republic) in range of reclamation and management of post mining dumping grounds, There are proposed direction of management, which could be used on coal mining waste dumps in Poland, exemplified on the Upper Silesian Coal Basin area (USCB).(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Gabzdyl, W. (1999). Geologia złóż. Skrypty uczelniane Politechniki Śląskiej, 2163.
 • Gawor, Ł. (2013). Coal-mining waste dumps as geotourist objects exemplified on Ruhr District and Upper Silesian Coal Basin - comparison and valorization analysis. Cuprum. Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, 3(68), 45-51.
 • Gawor, Ł. (2014). Coal mining waste dumps as secondary deposits exemplified on Upper Silesian Coal Basin and Lublin Coal Basin. Geology, Geophysis and Environment, 40(3), 285-289.
 • Gawor, Ł., Warcholik, W., Dolnicki, P. (2014). Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 255-265.
 • Martinec, P. i in. (2005). The effects of coal mining on the landscapes of the Ostrava region. Moravian Geographical Reports, 13(2).
 • Nita, J., Myga-Piątek, U. (2006). Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych. Przegląd Geologiczny, 54(3), 256-262.
 • Nyssen, J., Vermeersch, D. (2010). Slope aspect affects geomorphic dynamics of coal mining spoil heaps in Belgium. Geomorphology, 123(1-2), 109-121.
 • Ostręga, A. (2004). Nowatorskie rozwiązania w rekultywacji i zagospodarowaniu obszarów poprzemysłowych na przykładzie Zagłębia Ruhry w Niemczech. Przegląd Górniczy, 7-8.
 • Probierz, K., Marcisz, M., Sobolewski, A. (2012). Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Zabrze: Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.
 • Schulz, D. (2004). Recultivation of mining waste dumps in the Ruhr area, Germany. W: Water, Air & Soil Pollution, Springer Netherlands, 89-98.
 • Sikorska-Maykowska, M. (2001). Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego. Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 • Szczepańska, J., Twardowska, I. (1999). Distribution and environmental impact of coal mining wastes in Upper Silesia. Poland. Environmental Geology, 38(3), 249-258.
 • Tokarska-Guzik, B. (1996). Rola hałd zasadowych w utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności. Przegląd Przyrodniczy, 7(3-4), 261-266.
 • Tokarska-Guzik, B. (2000). Przyrodnicze zagospodarowanie nieużytków miejsko-przemysłowych na przykładzie centrów górniczych Europy. W: Inżynieria Ekologiczna, 1. Ochrona i rekultywacja gruntów. Lublin: Wydawnictwo Ekoinżynieria, 72-80.
 • Uberman, R., Ostręga, A. (2004) Sposób rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, 7-8.
 • Zásterová, P., Marschalko, M., Niemiec, D., Durdáka, J., Bulko, R., Vlcekb, J. (2015). Analysis of Possibilities of Reclamation Waste Dumps after Coal Mining. Procedia Earth and Planetary Science, 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.