PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 (11) | 71--85
Tytuł artykułu

Procesy liberalizacji handlu państw Bałkanów Zachodnich a zmiany w jego strukturze produktowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Processes of Trade Liberalisation in the Western Balkans and Changes in its Product Structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Struktura i stopień koncentracji produktowej eksportu mają istotne znaczenie dla tempa wzrostu gospodarczego. Celem prezentowanego w artykule badania było zweryfikowanie trzech hipotez związanych z wpływem liberalizacji handlu państw Bałkanów Zachodnich (BZ), szczególnie Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia (PSS) oraz porozumienia CEFTA-2006, na jego strukturę produktową. Badanie nie pozwoliło pozytywnie zweryfikować hipotezy, zgodnie z którą liberalizacja handlu w przypadku państw słabiej rozwiniętych powinna przyczyniać się do pogłębienia ich specjalizacji w produkcji i eksporcie dóbr surowcowych i pracochłonnych. Z prezentowanej analizy wynika również, że procesy liberalizacji nie miały wpływu na koncentrację produktową handlu zagranicznego państw bałkańskich, niezależnie od tego, czy dokonywały się ramach PSS czy CEFTA-2006. Stwierdzono także substytucyjność czynników kapitału i pracy w procesie produkcji dóbr eksportowych oraz większą konkurencyjność struktur eksportu pomiędzy wyżej rozwiniętymi krajami regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
The structure and scope of the product concentration of export have a strong impact on the dynamics of economic growth. The aim of this paper was to verify three hypothesis related to the influence of trade liberalisation of the Western Balkan (WB) countries, mainly Stabilisation and Association Process (SAP) and CEFTA-2006 agreement, on their product structure of trade. The research did not allow to positively verify the hypothesis stating that trade liberalisation of less developed countries resulted in their deepened specialisation in production and export of raw materials and labour-intensive goods. Moreover, liberalisation processes turned out not to have had much impact on product concentration of the WB countries' trade, no matter if SAP or CEFTA-2006 were considered. Finally, the substitutability of capital and labour factors in the production process of exported goods was confirmed, as well as a higher competitiveness of the export structures of the WB countries.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
71--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Hausmann R., Hwang J., Rodrik D., 2005, It is not how much but what you export that matters, NBER Working Paper, no. 11905.
 • Klimczak Ł., 2014, The gravity model as a tool for the international trade analysis - a case study of the Western Balkans, Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, May, pp. 67-76.
 • Klimczak Ł., 2016a, Handel wewnątrzgałęziowy państw Bałkanów Zachodnich w relacjach wzajemnych oraz z Unią Europejską, Unia Europejska.pl, nr 2 (237), IBRKK, Warszawa.
 • Klimczak Ł., 2016b, Procesy liberalizacji handlu państw Bałkanów Zachodnich a zmiany w jego strukturze geograficznej, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", tom I, s.101-114.
 • Misala J., Pluciński E.M., 2000, Handel wewnątrzgałęziowy pomiędzy Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
 • Misztal P., 2011, Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Ekonomista, nr 5, s. 691-708.
 • Molendowski E., 2010, The Role of the "CEFTA 2006" Agreement in Preparation of the Balkan Countries Towards European Union Integration, [w:] S.I. Bukowski (ed.), Global Economy Challenges on the 21st Century, Radom.
 • Molendowski E., 2011, Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy i integracji z krajami Unii Europejskiej, [w:] J. Schroeder, Ł. Puślecki (red.), Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy, Poznań.
 • Rodriguez F., Rodrik D., 1999, Trade policy and economic growth: A skeptic's guide to the crossnatio- nal evidence, NBER Working Paper 7081, Apr.
 • Snorrason S.T., 2012, Asymmetric Economic Integration. Size Characteristics of Economies, Trade Costs and Welfare, Contributions to Economics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Trivić J., Klimczak Ł., 2015, The determinants of intra-regional trade in the Western Balkans, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, časopis za ekonomsku teoriju i praksu - Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business, vol. 33, no. 1, s. 37-66.
 • EC Europa: Balkans, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/balkans.
 • UNCTAD, 2002, UNCTAD The Least Developed Countries Report 2002, http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=121.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.