PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 7 (955) | 23--40
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody participatory action research w diagnozowaniu organizacji pozarządowych

Autorzy
Warianty tytułu
Using Participatory Action Research Method in the Assessment of Non-governmental Organisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy naukowej badaczy organizacji, jak również w procesie decyzyjnym praktyków zarządzania kluczową rolę odgrywała i odgrywa nadal znajomość instrumentów badawczych składających się na metodologię nauk o zarządzaniu oraz umiejętność ich prawidłowego doboru, a następnie zastosowania. Użycie konkretnej metody badawczej w określonej sytuacji wpływa na jakość wyników badań, wyznaczając tym samym granice poznania eksplorowanej rzeczywistości organizacyjnej. Ważnym zadaniem staje się zatem poddanie naukowej refleksji możliwości zastosowania konkretnej metody badawczej w konkretnych warunkach. Za główny cel opracowania przyjęto prezentację stosunkowo mało znanej w naszym kraju metody participatory action research (PAR) opartej na idei badań kooperatywnych. Aby przybliżyć zarówno możliwości, jak i ograniczenia wykorzystania idei badań kooperatywnych, przedstawiono próbę aplikacji tego podejścia w diagnozowaniu organizacji pozarządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The knowledge about the research instruments which make up the methodology of management science, together with the ability to select and use them properly, continues to play a crucial role, not only in academic surveys, but also in the decision-making of managers. The application of a specific method in a given situation affects the quality of research results, and defines the boundaries of knowledge explored in the organisation's reality. Scientific reflection is therefore important when measuring the possibility of using specific methods under certain conditions. The primary goal of this study was to present a method that is relatively unknown in Poland - Participatory Action Research (PAR), which is based on the idea of cooperative research. To examine both the opportunities and limitations of cooperative research, I present an attempt to apply this approach to assess non-governmental organisations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--40
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Chrostowski A. [2008], Doradztwo naukowe (action research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Chrostowski A., Jemielniak D. [2008], Action Research w teorii organizacji i zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(131).
 • Chrostowski A., Kostera M. [2011], Etnografia jako narzędzie diagnostyczne w procesie doradztwa naukowego, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 2.
 • Creswell J.W. [2013], Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe, mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ćwiklicki M. [2014], Granice stosowania action research w naukach o zarządzaniu [w:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, red. M.J. Szymankiewicz, P. Kuźbik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ćwiklicki M., Pawlina A. [2015], Identyfikacja elementów metody action research w naukowym zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Diamantopoulos A., Winklhofer H.R. [2001], Index Construction with Formative Indicators: An Alternative to Scale Development, "Journal of Marketing Research", May.
 • Eden C. Huxham Ch. [1996], Action Research for the Study of Organization [w:] Handbook of Organizational Studies, eds S. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord, Sage, Thousand Oaks.
 • Gibson M., Hughes C. [1994], Systems Analysis and Design: A Comprehensive Methodology with Case, Boyd and Fraser, Danvers.
 • Gliński P. [2005], Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu, czy pożytku publicznego?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Greenwood D.J., Levin M. [1998], Introduction to Action Research, Sage, London.
 • Handbook of Action Research Participative Inquiry and Practice [2001], eds P. Reason, H. Bradbury, Sage, London.
 • Hatch M.J. [2002], Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Heron J. [1996], Co-operative Inquiry: Research into the Human Condition, Sage, London.
 • Kafel T. [2011a], Multidimensional Approach to Measuring Results of Non-governmental Organizations' Operation [w:] Knowledge - Economy - Society: Challenges of the Contemporary World, eds R. Oczkowska, B. Mikuła, Cracow University of Economics, Cracow.
 • Kafel T. [2011b], Performance Measuring Methods for Non-governmental Organizations [w:] Performance Management. Concepts and Methods, eds J. Nesterak, B. Ziębicki, Cracow University of Economics Foundation, Cracow.
 • Kafel T. [2014], Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 244, Kraków.
 • Kafel T., Ziębicki B. [2009], Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz.
 • Matejun A. [2013], Metody i zakres prowadzonych badań empirycznych [w:] Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich przedsiębiorstwach. Czynniki rozwoju, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka, WNT, Warszawa.
 • Michalak J.M. [2014], Perspektywa fenomenologiczna w instrumentarium badawczym nauk o zarządzaniu [w:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, red. M.J. Szymankiewicz, P. Kuźbik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ozzane J.L., Saatcioglu B. [2008], Participatory Action Research, "Journal of Consumer Research", vol. 35, October, https://doi.org/10.1086/586911.
 • Paluchowski W. [2010], Spór metodologiczny czy spór koncepcji - badania ilościowe vs jakościowe, "Annals of Psychology", vol. 13, nr 1.
 • Participatory Action Research [1991], ed. F.W. Whyte, Sage, New York.
 • Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu [2011], red. W. Czakon, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. [2013], Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Sagan A. [2003], Skale i indeksy jako narzędzia pomiaru w badaniach marketingowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460.
 • Senge P., Scharmer O. [2001], Community Action Research: Learning as a Community of Practitioners, Consultants and Researchers [w:] Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice, eds P. Reason, H. Bradbury, Sage, London.
 • Stocki R. [2000], Towards an Ideal Company: Management Practices and Their Influence on Employees' Satisfaction with the Company, "Polish Psychological Bulletin", nr 31.
 • Stocki R. [2012], Diagnoza organizacji od A do Z, wyd. 2 popr., Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G. [2008], Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Sułkowski Ł. [2012], Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.