PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 458 25 lat społeczeństwa obywatelskiego | 101--115
Tytuł artykułu

Regulacja rynku narkotyków a wolność osób

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regulation of Drug Market vs. Freedom of Human Choice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach ustawodawstwa uchwalanych jest coraz więcej aktów prawnych regulujących stosunki gospodarcze. Wydaje się, że w pewnych obszarach ich wprowadzanie może być logicznie uzasadniane. Jednak w przypadku rosnącej kryminalizacji działań związanych z narkotykami, co nastąpiło w czasie transformacji, prowadzi to do nadmiernego paternalizmu i rodzi problemy interpretacyjne prawa. Przedmiotem niniejszej analizy będzie regulacja rynku narkotyków, której celem jest ochrona zdrowia publicznego. Ogranicza jednak wolność, tj. wolność osobistą w sensie praw osobistych oraz gospodarczą w sensie prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Konsumpcja tych substancji generuje negatywne efekty zewnętrzne, których powstawanie jest argumentem na rzecz adaptatywnej ingerencji państwa. Tym samym należy oczekiwać, że gdy działalność ta jest kosztowna, to państwo wycofuje się z oddziaływania. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie czynniki oddziaływały na przyjętą w latach 90. regulację rynku narkotyków(abstrakt oryginalny)
EN
The legislation enactc more and more laws regulating economic ratios. It seems that in certain areas their implementation can be logically justified. However, in the case of the increasing criminalization of drug related activities, which occurred during the transformation, it leads to excessive paternalism and raises interpretation problems. The object of this study will be the regulation of the drug market, the aim of which is to protect public health. This institution restricts freedom, especially personal liberty in the sense of personal rights and economic in the sense of the right to dispose their assets. Consumption of these substances generates negative externalities, whose formation is an argument in favor of state intervention. It is expected that when the activity isexpensive, the state withdraws from the impact. The aim of this article is to answer the question whether the prohibition as a method of regulating the drug market, adopted in the 90's, seems to be effective and socially desirable(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Abucewicz M., Narkomania - problem w perspektywie konstruktywistycznej, IPSiR, Warszawa 2012.
 • Boettke P.J., Smith D.J., Snow N.A., Już tu byłem, już to robiłem. Ekonomia polityczna spod znaku déjà vu, L. Balcerowicz, Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 • Borkowska B., Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, UE, Wrocław 2009.
 • Bright D.A., Ritter A., Retail prices as an outcome measure for the effectiveness of drug law enforcement, "International Journal of Drug Policy" 2010, no. 21.
 • Bronowski P., Zwalczanie narkomanii w Polsce i w świecie, "Alkoholizm i Narkomania" 1994, 3, 17.
 • Constant B., Wolność starożytnych porównana z wolnością nowoczesną, [w:] L. Balcerowicz, Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 • Dz. U. 1994, nr 43, poz. 162.
 • Dz. U. 1995, nr 15, poz. 70.
 • Dz. U. 1997, nr 75, poz. 468.
 • Grabicz M., Staniek Z., Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Hertog J. den, General theories of regulation, Economic Institute, Utrecht University 1999.
 • Hołyst B., Narkomania. Problemy prawa i kryminologii, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 1996.
 • Jędrzejko M., Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora i ASPRA-JR, Warszawa-Pułtusk 2005.
 • Klimczak B., Mikroekonomia, UE Wrocław, Wrocław 2012.
 • Konikowska-Kuczyńska J., Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków, "Alkoholizm i Narkomania" 2008, 21, 3.
 • Kosikowski W., Sprawozdanie z realizacji programu regionalnego PHARE "Ograniczanie popytu na substancje psychoaktywne", "Alkoholizm i Narkomania" 1995, 3, 20.
 • Krajewski K., Drugs, markets and criminal justice in Poland, "Crime, Law & Social Change", 40.
 • Krajewski K., Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii: ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków, "Alkoholizm i Narkomania" 2007, 20, 4.
 • Krajewski K., Prawo wobec narkotyków i narkomanii, [w:] Malikowska-Sempruch K., Gallagher S. (red.), Niezamierzone konsekwencje: polityka narkotykowa i prawa człowieka, The Intenational Debate Eudaction Association, Warszawa 2005.
 • Krajewski K., Sens i bezsens prohibicji, prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Zakamycze, 2001.
 • Krajewski K., Świątkiewicz G., Problemy narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2004.
 • Krasnowska V., Kurierzy białej śmierci, "Wprost" 2002, nr 45.
 • Kulka Z., Moskalewicz J., Wpływ wymiany igieł i strzykawek na zakażenia HIV wśród narkomanów opiatowych w Polsce, "Alkoholizm i Narkomania" 1998, 1, 30.
 • Leković V., Interaction of formal and informal institutions - impact on economic success, "Economics and Ogranization" 2011, 8, 11.
 • Levine H. G., Global drug prohibition: its uses and crises, "International Journal of Drug Policy" 2003, no. 14.
 • Lyman M.D., Drugs in Society, Elsevier, 2010.
 • Łuczak E., Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2004.
 • Mill J.S., O podstawach i granicach zasady laisser - faire, czyli nieinterweniowania, [w:] Balcerowicz L., Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 • Mill J.S., O wolności, [w:] Balcerowicz L., Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 • Moskal W., Pytania o narkomanię, "Gazeta Wyborcza", 19.09.2008.
 • Moskalewicz J., Polacy wobec AIDS, "Alkoholizm i Narkomania" 1991, 7.
 • Moskalewicz J., Sierosławski J., Świątkiewicz G., Program zapobiegania narkomanii w Polsce "Odlot", "Alkoholizm i Narkomania" 1997, 2, 27.
 • Nadelmann E., Zdroworozsądkowa polityka narkotykowa, [w:] Malinowska-Sempruch K., Gallagher S. (red.), Niezamierzone konsekwencje: polityka narkotykowa i prawa człowieka, The Intenational Debate Eudaction Association, Warszawa 2005.
 • Olson M., The Logic of Collective Action: Public goods and the theory of groups, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1965.
 • Pejovich S., The effect of the interaction of formal and informal institutions on social stability and economic development, "Journal of Markets and Morality" 1999, 2, no. 2.
 • Sierosławski J., Narkomania jako problem społeczny (wstępne wyniki badań ankietowych), "Alkoholizm i Narkomania" 1991, 7, Warszawa.
 • Siuta-Tokarska B., Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 19, Rzeszów 2011.
 • Soanses C., Stevenson A. (red.), Oxford Dictionary of English, Second Edition, Oxford University, 2009.
 • Sobeyko J., Szpital czy więzienie, Prawo i polityka narkotykowa - Polska, Europa, świat, [w:] Kutyła J., Sutowski M., Szczęśniak A., Walęcik K. (red.), Polityka narkotykowa. Przewodnik krytyki politycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Sobol E. (red.), Ilustrowany słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1999.
 • Staniaszek M., Nowe prawo w zakresie zapobiegania narkomanii - Łódź, Październik 1992, "Alkoholizm i Narkomania" 1992, 11, 12.
 • Sukiennik J., Cele i skutki prohibicji, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, nr 43, Wrocław 2012.
 • Szata W., Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w latach 1985-1992, "Alkoholizm i Narkomania", Wydanie Specjalne - Zagrożenia AIDS, 1993.
 • Świątkiewicz G., Wiedza i postawy wobec HIV/AIDS wśród mieszkańców gminy wiejskiej i mieszkańców średniej wielkości miasta, "Alkoholizm i Narkomania" 1995, 1, 18.
 • Thornton M., The Economics of Prohibition, University of Utah Press, 1991.
 • Tłaczała P., Analiza grup interesu, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Williamson O.E., The new institutional economics: taking stock, looking ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, XXXVIII,
 • Zieliński A., Obraz współczesnej narkomanii w Europie, "Alkoholizm i Narkomania" 1990, 2, 2.
 • Zieliński A., Sierosławski J., Rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, "Alkoholizm i Narkomania" 1995, 4, 21.
 • Zieliński A., Studenci a środki psychoaktywne. Próba zmiany zachowań i postaw poprzez program edukacyjny, "Alkoholizm i Narkomania" 1996, 3, 24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.