PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 21 (XXI) | nr 23 (1) | 9--23
Tytuł artykułu

Delimitacja województw ze względu na infrastrukturę transportową i jakość nawierzchni

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Voivodships Delimitation Due to Transport Infrastructure and Quality of Surface
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczno-gospodarczy państw wiąże się rozwojem infrastruktury transportowej, która umożliwia szybkie przemieszczanie się ludzi i towarów. Obecna eksploatacja sieci drogowej, gdy ruch drogowy się nasila, jest coraz większa. Dlatego niezwykle ważnym procesem staje się szybkie diagnozowanie stanu nawierzchni oraz kierowanie środków w najbardziej potrzebne regiony tak, aby zapobiegać jeszcze większej dewastacji i aby dbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Celem artykułu jest nie tylko diagnoza stanu nawierzchni w województwach w Polsce, ale także powiązanie go z infrastrukturą drogową, transportową i bezpieczeństwem na drogach. Ze względu na złożoność problemu do badań wykorzystano mierniki, za pomocą, których podjęto próbę określenia problemu. Przy doborze cech zastosowano dotychczasową wiedzę i doświadczenie badawcze. Głównym kryterium doboru wskaźników był dostęp do baz danych oraz analiza statystyczna. Do badań wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP). Dane obejmują 2014 r. i pochodzą z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz zasobów GDDKiA. Badania prowadzono, wykorzystując do obliczeń program Statistica 10.1 PL oraz EXCEL 2007. W wyniku badań otrzymano trzy grupy województw podobnych do siebie pod względem badanych cech. Poziomy analizowanych wskaźników w tych skupieniach są zróżnicowane. Jednakże stwierdzić można, że od 2000 roku stan polskich dróg nieustannie się poprawia. (abstrakt oryginalny)
EN
Socio-economic development of states is related to the development of transport infrastructure that enables rapid movement of people and goods. Exploitation of the road network at the present time, where the traffic is heavy, is growing. Therefore, an extremely important process is a quickly diagnosis of the condition of the surface and directing resources in the most needed regions in order to prevent even greater devastation and to take care of traffic safety.When selecting the features there was used existing knowledge and research experience. The main criterion for the selection of indicators was an access to the databases and statistical analysis. The purpose of this article is not only the diagnosis of conditions in the voivodeships in Poland, but also to link it with the road infrastructure, transport and road safety. For the studies the methods of multidimensional comparative analysis (MCA) have been applied. The data include 2014 year and come from the base of the Central Statistical Office and the resources of the General Directorate for National Roads and Motorways. The study has been conducted using Statistica PL 10.1 and EXCEL, 2007 for calculations. As a result of analyzes three groups were selected. The levels of analyzed indicators in these clusters are varied. However, it can be stated that since 2000 the state of Polish roads are constantly improving. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
9--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Barcik J., Czech P., Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu - część 1,"Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Gliwice" 2010/67.
 • Cattell R.A., Note on correlation clusters and cluster search methods, "Psychonometrica" 1944/9, s.169-184.
 • Farhadi M., Transport infrastructure and long - run economic growth in OECD countries, "Transportation Research Part A. Elsevier"2015/74, s.73-90.
 • Grabiński T., Metody aksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków1992.
 • Jacyna M., Pyza D., Wasiak M. ,The importance of transport infrastructure in the movement of cargo in logistics term,"Technical Transactions. Mechanics"2011/4.
 • Jarosiński W., Periodic technical inspections of vehicles and road traffic safety with the number of road accidents involving fatalities, "Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability" 16/1 (2014), s. 105-111.
 • Lotko A., Lotko M., Cluster analysis of knowledge workers assessment of occupational threats and attitudes of work, "Eksploatacja i Niezawodność - Maintenanceand Reliability" 17/1 (2015), s. 80-89.
 • Mirowski W., Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę społeczną, t. III,PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1996.
 • Nowacki G., Wybrane problemy dotyczące infrastruktury transportowej oraz potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
 • Piekarski W., Juściński S., Rozwój sektora usług: TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, "Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability" 2005/4.
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, Załącznik do uchwały Rady Ministrów, Warszawa 2014.
 • Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2014 roku, GDDKiA, Warszawa 2015.
 • Sidor J., Realization of the transport policy at the international, national and regional level, "Eksploatacja i Niezawodność- Maintenance and Reliability" 006/4, s.61-66.
 • Statistica 10.1.PL.
 • Sturm J.E., Jacobs J., Groote P., Output effects of infrastructure investment in the Netherlands, 1853-1913, "Journal of Macroeconomics" 21/2(1999).
 • Tryon R., Cluster Analysis, McGraw-Hill, New York 1939.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.