PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 4 Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = The Transformation of Transport and Tourism Industry | 50--64
Tytuł artykułu

Powiązania kolei z przemysłem w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Links Between Railways and Industry in Poland in the Second Decade of the 21st century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była analiza roli transportu kolejowego w obsłudze zakładów przemysłowych w Polsce oraz funkcjonowania branż przemysłowych prowadzących działalność na rzecz kolei. Analizy dokonano w podziale na sektory gospodarcze, wydzielone na podstawie głównej grupy towarowej przewożonej koleją między zakładami w obrębie danego sektora. Zbadano dostępność sieci kolejowej dla zakładów przemysłowych, uwzględniono koleje przemysłowe, bocznice kolejowe i towarowych przewoźników kolejowych. Zidentyfikowano ponad 1,5 tys. bocznic kolejowych oraz ponad 30 sieci kolei przemysłowych. Zestawiono strukturę sektorową użytkowników bocznic ze strukturą towarową kolejowych przewozów towarowych. Ponadto zdefiniowano pojęcie "przemysłowy przewoźnik kolejowy", których na polskim rynku kolejowym zidentyfikowano ponad 40. Istotne znaczenie mają przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe obsługujące kolej. Wydzielony odrębnie tzw. sektor kolejowy obejmował ok. 400 przedsiębiorstw różnych branż, w tym przemysł kolejowy, zarządców infrastruktury i przewoźników.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of study was to analyse the role of rail transport in the use of industrial plants in Poland and functioning of industrial branches doing business for the benefit of the railways. The analysis was divided into sectors of the economy that have been separated on the basis of the main group of goods transported by rail between the individual industrial plants within the sector. The connection of industrial plants to the rail network was examined. It was assessed taking into account also industrial railways, railway sidings and freight rail operators. It has identified more than 1.5 thousand railway sidings users and more than 30 industrial rail networks. The sectorial structure of siding users was presented with the structure of goods rail freight services. Moreover it defined the term "industrial rail carrier", of which over 40 were identified on the Polish railway market. Also important are manufacturing and service companies supporting railways. The identified "railway sector" included about 400 enterprises of different branches, including the railway industry, infrastructure managers and carrier operators.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bocheński, T. (2014a). Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Rozprawa doktorska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Bocheński, T. (2014b). Rola kolei w obsłudze centrów logistycznych i transportu intermodalnego w Polsce. Problemy Transportu i Logistyki, 28, 21-35.
 • Bocheński, T., Palmowski, T. (2015). Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku. Regiony Nadmorskie, 23.
 • Brzozowski, A. (2011, 9 marca). Pieniądze leżą na bocznicy - analiza. Kurier Kolejowy. Pozyskano z http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/3553/Pieniadze-leza-na-bocznicy-analiza.html
 • Ciechański, A. (2013). Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881-2010. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 243.
 • Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei (2015, grudzień). Pozyskano z http://izbakolei.pl/pl/firmy-zrzeszone-w-izbie
 • Gawor, Ł., Warcholik, W., Dolnicki, P. (2014). Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 256-266.
 • Jankowski, T. (2008). Na torfowiskach. Wąskie Tory, 1, 47-49.
 • Kolejowe przewozy towarowe w Polsce - wzrost w trybie warunkowym (2013, 19 lipca). Pozyskano z http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/3230,KOLEJOWE-PRZEWOZY-TOWAROWE-W- -POLSCE-WZROST-W-TRYBIE-WARUNKOWYM-RAPORT.html
 • Madrjas, J. (2016, 24 czerwca). PKP Cargo nie kupi spółek przewozowych Orlenu. Rynek Kolejowy. Pozyskano z http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-cargo-nie-wykupi-konku- rencji-od-orlenu-77128.html
 • Mapa bocznic kolejowych (2015, lipiec). Urząd Transportu Kolejowego. Pozyskano z http:// www.utkgik.home.pl/mapa_bocznic/Stankiewicz, R., Stiasny, M. (2010). Atlas linii kolejowych Polski 2010. Rybnik: Eurosprinter.
 • Stefaniak, P. (2012, 17 października). Dynamicznie rośnie w Polsce przemysł kolejowy. Nowy Przemysł. Pozyskano z http://logistyka.wnp.pl/dynamicznie-rosnie-w-polsce-przemysl-ko- lejowy,181391_1_0_0.html
 • Taylor, Z., Ciechański, A. (2010). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. Przegląd Geograficzny, 82, 549-571.
 • Transport. Wyniki działalności (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Wiedermann, K. (2004). Wybrane problemy kształtowania się nowej struktury przemysłowej na obszarze GOP. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7, 53-61.
 • Wykaz licencjonowanych przewoźników kolejowych - stan na 11 września 2015 roku (2015). Urząd Transportu Kolejowego. Pozyskano z http://www.utk.gov.pl/pl/licencjonowanie/ licencjonowani-przewoz/245,Wykaz-licencjonowanych-przewoznikow-kolejowych.html
 • Wykaz odległości do terminali towarowych, punktów zaopatrzenia w paliwo, torów postojowych i punktów utrzymania pojazdów kolejowych. Załącznik 2.8 (2013). W: Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014. Warszawa: PKP PLK.
 • Zainteresowanie bocznicami nadal niewielkie (2015, 18 maja). Kurier Kolejowy. Pozyskano z http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/24347/zainteresowanie-bocznicami-nadal-niewielkie.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.