PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 4 Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = The Transformation of Transport and Tourism Industry | 65--78
Tytuł artykułu

Możliwości przemieszczania się osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Possibility of Individual Travelling in Poland in the International Rail and Road Transportation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano możliwości przemieszczania się transportem drogowo-kolejowym w oparciu o funkcjonujące w 2015 roku regularne (kolejowe, autobusowe, minibusowe) połączenia w transporcie lądowym. Głównym celem opracowania jest identyfikacja źródeł i celów podróży w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym w podziale na państwa Unii Europejskiej ze strefą Schengen oraz pozostałe. W badaniach zastosowano analizę przestrzenną w formie kartodiagramów i izolinii (izochrona) czasu. Analiza izochronowa została wykonana na podstawie czasu dojazdu do najbliżej stacji kolejowej lub przystanku, skąd jest możliwość bezpośredniego wyjazdu za granicę. Wyniki wyrażono w formie izochrony dojazdu do najbliższego dworca PKP i przystanku lub miejsca odjazdu międzynarodowego transportu zbiorowego. Liczbę ludności mieszkającą w obwodach ewidencyjnych (2011) zmniejszono o granice izochron dojazdu do dworca lub przystanku, a na tej podstawie wyliczono liczbę osób w izochronach. Z kolei kartodiagram prosty punktowy wskazuje wagę miejsca możliwego wyjazdu. Dane do analizy pozyskano z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - dla międzynarodowego transportu zbiorowego oraz z Polskich Kolei Państwowych (PKP) - w przypadku międzynarodowych połączeń kolejowych. Analiza przestrzenna (kartograficzna) wykonana została w oprogramowaniu ArcGIS, co pozwoliło uchwycić miejsca i trasy przejazdu transportem międzynarodowym, a wyniki wyrazić w formie liczbowej (liczba mieszkańców, powierzchnia izochrony). Najważniejszym wynikiem badania jest pokazanie możliwości przemieszczania się poza granice Polski za pomocą lądowego transportu międzynarodowego oraz wskazanie miejsc w kraju, które cechują się dobrą lub gorszą możliwością wyjazdu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the possibility of locomotion with the means of road and rail transportation based on regular (train, bus, minibus) overland transportation connections functioning in 2015. The main objective of the study is to identify the sources and destinations of international rail-road transport, broken down by EU countries of the Schengen area and others. The research methods applied were based on spatial analysis in the form of diagram maps and time isolines (isochrone). The isochrone analysis was based on travel times to the nearest railway station or bus stop, from which travelling abroad is possible. The results have been presented in the form of time isochrones of accessing the nearest railway station and bus stop or departure point for international public transportation. The number of population inhabiting registration circuits (2011) was reduced by the isochrone borders of accessing station or bus stop and on this basis the population number within isochrones was calculated. On the other hand, point diagram map indicates importance of possible departure place. Data for the analysis of international public transportation were obtained from the General Inspectorate for Road Transportation and from the Polish Railways in the case of international rail connections. The spatial (cartographic) analysis has been conducted applying the ArcGIS software, which allowed for capturing places and routes of international transportation and expressing results in a numerical form (population, isochrone area). The most important finding of the study is the possibility of travelling outside Polish territory by international overland transportation and indication of locations characterized by more or less convenient departure possibility.(original abstract)
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Boguszewski, R. (2013). Mobilność i elastyczność zawodowa Polaków. Warszawa: CBOS.
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) (2015, 23 grudnia). Pozyskano z http:// www.gitd.gov.pl
 • Goliszek, S. (2014). Dostępność komunikacyjna ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej: jak ważny jest transport dla miast, regionów i kraju. Saarbrücken: Wydawnictwo Bezkres Wiedzy.
 • Goliszek, S. (2015). Przejazdy koleją po Polsce w 2011 r. - porównanie według kategorii pociągów. Przegląd Komunikacyjny, 70(1), 25-28.
 • Jak się Europa przed Polakiem otwierała (2015, 23 grudnia). Pozyskano z http://gazetapraca.pl/ gazetapraca/1,67527,9535543,Jak_sie_Europa_przed_Polakiem_otwierala.html
 • Kaczmarczyk, P., Tyrowicz, J. (2007). Współczesne migracje Polaków. Biuletyn Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 1(16).
 • Komornicki, T. (1996). Bus connections between Poland and other European countries. Transport Review, 16(2), 99-108.
 • Komornicki, T. (2002a). Międzyregionalne związki społeczno-ekonomiczne na poziomie międzynarodowym jako podmiot badań geograficznych. W: J. Kitowski (red.). Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej- bilans dokonań. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 349-362.
 • Komornicki, T. (2002b). Bezpośrednie powiązania transportowe polskich województw z zagranicą. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 159-180.
 • Komornicki, T., Pomianowski, W., Rosik P., Śleszyński, P. (2009). Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski. Infrastruktura Transportu, 5, 22-24.
 • Komornicki, T., Rosik, P., Śleszyński, P., Solon, J., Wiśniewski, R., Stępniak, M., Czapiewski, K., Goliszek, S. (2013). Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland. Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development.
 • Lijewski, T. (1986). Geografia transportu Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Łacny, J. (2009). Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej. Radom: ITE.
 • Mokrzyszczak, H. (1995). Organizacja rynku pasażerskich przewozów samochodowych w krajach UE. Przegląd Komunikacyjny, 12.
 • Neider, J. (2012). Transport międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • OpenStreetMaps (OSM) (2015, 23 grudnia). Pozyskano z http://www.openstreetmap.org/
 • PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) (2015, 23 grudnia). Pozyskano z http://www.plk-sa.pl
 • Portal Geostatystyczny (2015, 23 grudnia). Pozyskano z https://geo.stat.gov.pl/imap
 • Szczepaniak, T. (1996). Transport międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Taylor, Z., Ciechański, A. (2005). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. Przegląd Geograficzny, 82(4), 549-571.
 • Taylor, Z., Ciechański, A. (2007). Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa PKS w nowej sytuacji gospodarczej. Przegląd Geograficzny, 79(1), 5-44.
 • Taylor, Z., Ciechański, A. (2013). Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I. Przegląd Geograficzny, 85(2), 151-172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.