PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
23 (2016) | nr 5 (108) | 127--139
Tytuł artykułu

Wpływ dodatku propolisu na zawartość wybranych związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniającą miodu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of Propolis as Additive on Content of Selected Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Honey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu wzbogacania miodu wielokwiatowego propolisem na zawartość związków fenolowych oraz aktywność przeciwutleniającą. Materiał doświadczalny stanowiły miody wielokwiatowe (n = 5) oraz miody wielokwiatowe wzbogacone propolisem (n = 5) pochodzące z pięciu wybranych pasiek południowej Polski. W próbkach oznaczono całkowitą zawartość polifenoli oraz flawonoidów, całkowitą aktywność przeciwutleniającą i aktywność przeciwrodnikową w reakcji z DPPH• oraz zdolność redukcyjną metodą FRAP. Zawartość wybranych kwasów fenolowych oraz flawonoidów oznaczono metodą HPLC. Miody wielokwiatowe zawierały związki fenolowe na poziomie 23,52 ÷ 63,00 mg GAE/100 g produktu oraz flawonoidy - 5,26 ÷ 14,39 mg QE/100 g miodu. Wzbogacenie miodu propolisem istotnie zwiększyło zawartość polifenoli i flawonoidów ogółem w zależności od pochodzenia próbki. Maksymalna zawartość związków fenolowych w miodach wzbogaconych propolisem wyniosła 198,47 mg GAE/100 g, natomiast flawonoidów - 135,51 mg QE/100 g. Stwierdzono również istotny wzrost zawartości poszczególnych kwasów fenolowych i flawonoidów w próbkach wzbogaconych propolisem. Wśród kwasów fenolowych dominujący był kwas p-kumarowy, (maksymalnie 30,28 mg/100 g), a pośród flawonoidów - galangina (maksymalnie 25,41 mg/100 g). We wszystkich przypadkach wzbogacenie miodu propolisem wpłynęło istotnie na wzrost jego aktywności przeciwutleniającej, przeciwrodnikowej i zdolności redukcyjnej. Aktywność przeciwrodnikowa miodów wielokwiatowych (5,65 ÷ 26,21 %) wzrosła po ich wzbogaceniu propolisem do 26,50 ÷ 88,33 %. Równocześnie zdolność redukcyjna miodów z dodatkiem propolisu (7,83 ÷ 53,79 μM Fe(II)/100 g) była zdecydowanie większa niż miodów bez tego dodatku (1,64 ÷ 6,61 μM Fe(II)/100 g). Stwierdzono również istotne korelacje liniowe pomiędzy całkowitą zawartością związków fenolowych i flawonoidów a aktywnością przeciwutleniającą i przeciwrodnikową oraz zdolnością redukującą. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research study was to assess the effect of enriching multifloral honey with propolis on the content of phenolic compounds therein and on its antioxidant activity. The research material were natural multifloral honey (n = 5) and honey enriched with propolis (n = 5) derived from five selected apiaries in Southern Poland. The following parameters were determined in the samples: total contents of polyphenols and flavonoids, total antioxidant activity and antiradical activity towards DPPH• as well as reducing power using a FRAP method. The contents of some phenolic acids and flavonoids were determined by a HPLC method. Natural multifloral honey contained from 23.52 to 63.00 mg GAE/100 g of total phenolic compounds and from 5.26 to 14.39 mg QE/100 g of flavonoids. The enrichment of honey with propolis significantly increased the content of polyphenols and flavonoids depending on the origin of the sample. The maximum content of phenolic compounds in the propolis-enriched honey was 198.47 mg GAE/100 g, and of flavonoids: 135.51 mg QE /100 g. Additionally, a significant increase was reported in the content of individual phenolic acids and flavonoids in the propolis-enriched honey samples. Of the identified phenolic acids, the p-coumaric acid was predominant (its maximum content was 30.28 mg/100 g) and of the flavonoids: galangin (its maximum content was 25.41 mg/100 g). In all the cases, the enrichment of honey with propolis significantly impacted the increase in the antioxidant and antiradical activities of honey, and in its reducing power. The antiradical activity of multifloral honey (5.65 ÷ 26.21 %) increased, after the propolis enrichment, to 26.50 ÷ 88.33 %. At the same time, the reducing power of the propolisenriched honey (7.83 ÷ 53.79 mM Fe (II)/100 g) was definitely higher than that of the honey without this additive (1.64 ÷ 6.61 mM Fe (II)/100 g). Moreover, significant linear correlations were found between the total contents of phenolic compounds and flavonoids and the antioxidant and antiradical activity as well as the reducing power. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--139
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Ardestani A., Yazdanparast R.: Antioxidant and free radical scavenging potential of Achillea santolina extracts. Food Chem., 2007, 104, 21-29.
 • [2] Baltrušaitytė V., Venskutonis P.R., Čeksterytė V.: Radical scavenging activity of different floral origin honey and beebread phenolic extracts. Food Chem., 2007, 101, 502-514.
 • [3] Czarnecki R.: Propolis w apiterapii. Wyd. Apiterapia Forum, Kraków 2015.
 • [4] Gambacorta E., Simonetti A., Garrisi N., Intaglietta I., Perna A.: Antioxidant properties and phenolic content of sulla (Hedysarum spp) honeys from Southern Italy. Int. J. Food Sci. Technol., 2014, 49, 2260-2268.
 • [5] Hołderna-Kędzia E., Kędzia B.: Badania nad przeciwutleniającymi właściwościami miodu pszczelego. Acta Agrobotanica, 2006, 59, 265-269.
 • [6] Isidorov V.A., Bagan R., Bakier S., Swiecicka I.: Chemical composition and antimicrobial activity of Polish herbhoneys. Food Chem., 2015, 117, 84-88.
 • [7] Jasicka-Misiak I., Poliwoda A., Deren M., Kafarski P.: Phenolic compounds and abscisic acid as potential markers for the floral origin of two Polish unifloral honeys. Food Chem., 2012, 131, 1149- 1156.
 • [8] Kędzia B., Hołderna-Kędzia E.: Produkty pszczele w żywieniu i suplementacji diety. Postępy Fitoterapii, 2006, 4, 213-222.
 • [9] Kędzia B., Hołderna-Kędzia E.: Aktywność antybiotyczna krajowych miodów odmianowych. Postępy Fitoterapii, 2014, 2, 67-70.
 • [10] Kędzierska-Matysek M.: Produkty pszczele - znaczenie biologiczne i właściwości lecznicze. Przem. Spoż., 2014, 68 (11), 34-37.
 • [11] Kuś P.M., Congiu F., Teper D., Sroka Z. Jerković I., Tuberoso C.I.G.: Antioxidant activity, color characteristics, total phenol content and general HPLC fingerprints of six Polish unifloral honey types. LWT - Food Sci. Technol., 2014, 55, 124-130.
 • [12] Korus J., Juszczak L., Ziobro R., Witczak M., Grzelak K., Sójka M.: Black currant and strawberry seed residues as functional ingredients in gluten free bread. J. Texture Stud., 2012, 43 (1), 29-39.
 • [13] Maurya S., Kushwaha A.K., Singh S., Singh G.: An overview on antioxidative potential of honey from different flora and geographical origins. Indian J. Nat. Prod. Resour., 2014, 5, 9-19.
 • [14] Osés S.M., Pascual-Maté A., Fernández-Muiño M.A., López-Díaz T.M., Sancho M.T.: Bioactive properties of honey with propolis. Food Chem., 2016, 196, 1215-1223.
 • [15] Perna A., Intaglietta I., Simonetti A., Gambacorta E.: A comparative study on phenolic profile, vitamin C content and antioxidant activity of Italian honeys of different botanical origin. Int. J. Food Sci. Technol., 2013, 48, 1899-1908.
 • [16] Prieto P., Pineda M., Aguilar M.: Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: Specific application to the determination of vitamin E. Anal. Biochem., 1999, 269, 337-341.
 • [17] Ramanauskiene K., Stelmakiene A., Briedis V., Ivanauskas L., Jakštas V.: The quantitative analysis of biologically active compounds in Lithuanian honey. Food Chem., 2012, 132, 1544-1548.
 • [18] Socha R. Juszczak L., Pietrzyk S., Fortuna T.: Antioxidant activity and phenolic composition of herbhoneys. Food Chem., 2009, 113, 568-574.
 • [19] Socha R., Juszczak L., Pietrzyk S., Gałkowska D., Fortuna T., Witczak T.: Phenolic profile and antioxidant properties of Polish honeys. Int. J. Food Sci. Technol., 2011, 46, 528-534.
 • [20] Socha R., Gałkowska D., Bugaj M., Juszczak L.: Phenolic composition and antioxidant activity of propolis from various regions of Poland. Nat. Prod. Res., 2015, 29, 416-422.
 • [21] Szeleszczuk Ł., Zielińska-Pisklak M., Goś P.: Propolis - panaceum prosto z ula. Farmakoterapia, 2013, 23 (6-7), 32-39.
 • [22] Świetlikowska K., Hallmann E., Sławińska J., Rembiałkowska E.: Ocena zawartości związków polifenolowych ogółem, w tym kwasów fenolowych i flawonoidów w różnych odmianach miodów ekologicznych i konwencjonalnych. Post. Techn. Przetw. Spoż., 2013, 2, 65-69.
 • [23] Ślawska E., Gołębiowski T.: Miody naturalne wzbogacane propolisem. Cz. 1. Zagadnienie optymalizacji dodatku ekstraktu propolisu do miodów. Zesz. Nauk. AE w Krakowie, 1986, 224, 45- 52.
 • [24] Šarić G., Marković K., Major N., Krpan M., Uršulin-Trstenjak N., Hruškar M., Vahčić N.: Changes of antioxidant activity and phenolic content in acacia and multifloral honey during storage. Food Technol. Biotechnol., 2012, 50, 434-441.
 • [25] Wilczyńska A., Przybyłowski P.: Colour, phenolic content and antioxidant activity of Polish honeys. Zesz. Nauk. UE w Poznaniu, 2010, 158, 7-14.
 • [26] Wilczyńska A.: Phenolic content and antioxidanty activity of different types of Polish honey - A short report. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2010, 60 (4), 309-313.
 • [27] Wilczyńska A.: Oznaczanie zawartości flawonoidów i fenolokwasów w odmianowych miodach pszczelich. Bromat. Chem. Toksykol., 2012, XLV (3), 892-896.
 • [28] Viuda-Martos M., Ruiz-Navajas Y., Fernández-López J., Pérez-Álvarez J.A.: Functional properties of honey, propolis and royal jelly. J. Food Sci., 2008, 73, 117-124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.