PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
23 (2016) | nr 5 (108) | 140--153
Tytuł artykułu

Postrzeganie wybranych kryteriów innowacyjności produktów spożywczych przez konsumentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumers' Perception of Selected Criteria of Food Product Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przeanalizowano zagadnienie postrzegania przez nabywców pojęcia nowego produktu spożywczego. Dokonano także oceny postrzegania przez respondentów wybranych nowych produktów żywnościowych o różnych charakterystykach. Przedstawiono również wyniki badań pierwotnych obejmujących dwa województwa (lubelskie i mazowieckie). Uwzględnienie respondentów z dwóch województw pozwoliło dokonać analizy porównawczej ich opinii o nowych produktach spożywczych. Na podstawie wyników badań pierwotnych można stwierdzić, że pojęcie nowego produktu spożywczego badani konsumenci utożsamiają przede wszystkim z produktem zaspokajającym nowe potrzeby (23 %). Znaczna grupa respondentów utożsamiała nowy produkt spożywczy z produktem w różny sposób zmodyfikowanym (21 %). Spośród rożnych charakterystyk nowych produktów spożywczych ankietowani wybierali najczęściej te o zwiększonej wartości dla nabywcy (np. charakterystyki produktów należących do kategorii żywności specjalnej) jako najlepiej przez nich postrzegane. Zatem produkty, których nowość wynikała z modyfikacji ich składu były przez respondentów relatywnie wyżej oceniane niż produkty spożywcze powstałe w wyniku np. modyfikacji opakowania. Wyniki analizy czynnikowej wskazują jednak, że modyfikacje polegające na zmianie typu lub formy opakowania były najlepiej postrzegane przez ankietowanych, mimo ich relatywnie niskich ocen punktowych. Zatem nowe produkty spożywcze zmodyfikowane w sposób widoczny dla nabywcy finalnego w większym stopniu były pozytywnie przez nich postrzegane niż nowe produkty powstałe w wyniku zmian wewnętrznych (wzbogacony skład lub zwiększona wartość dla nabywcy). (abstrakt oryginalny)
EN
In the research study, the issue was analyzed of how buyers perceive the term of a novel food product. Also, the respondents' perception was assessed of some selected novel food products with different characteristics. The results were presented of the initial research survey that covered two provinces (The Province of Lublin and the Province of Masovia). By taking into account the respondents from two provinces, it was possible to comparatively analyse their opinions on the novel food products. Based on the results of the initial survey, it was possible to report that the consumers surveyed equated, primarily, the 'novel food product' term with a product which would have met their new needs (23 %). A large group of respondents linked the novel food product to a product modified in different ways (21 %). Of the various characteristics referring to novel food products, the respondents chose, most frequently, those with a higher value for the buyer (such as the characteristics of the products categorised as special foods); the respondents perceived them as the best. Thus, the products the novelty of which was the effect of their modified composition were relatively higher rated by the respondents compared to the food products identified as novel on the basis of their modified packages. However, the results of the factor analysis indicated that the survey participants perceived the modifications to types or forms of packaging as the best, even though the participants rated them relatively low. Therefore, the end buyers surveyed perceived the novel food products with visible modifications more positively than the novel products with changes in the composition of the product (such as enriched composition or an increased value for the buyer). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
140--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Altkorn J.: Wprowadzanie na rynek nowych produktów. W: Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2000, s. 167.
 • [2] Baruk J.: Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje. Marketing i Rynek, 2009, 3, 13- 14.
 • [3] Górska-Warsewicz H.: Kształtowanie marek produktów innowacyjnych z uwzględnieniem czynników kulturowych. Rocz. Nauk. SERiA, 2010, XII (4), 101-104.
 • [4] Hamel G.: Innovation's new math. Fortune, 2001, 1 (144), 130.
 • [5] Hartman J.: Heurystyka marketingu. Marketing w Praktyce, 2009, 9, 95.
 • [6] Jurczyk-Bunkowska M.: Istota innowacyjności i jej cele. W: Zarządzanie innowacjami. Red. R. Knosala. PWE, Warszawa 2014, s. 22.
 • [7] Kotler Ph., Trias de Bes F.: Marketing lateralny. PWE, Warszawa 2004, s. 31.
 • [8] Kotler Ph.: How to create, win and dominate markets. [online]. Dostęp w Internecie [4.08.2015]: http://www.altfeldinc.com/pdfs/Kotler.pdf
 • [9] Lazaridis P., Drichoutis A.C.: Food consumption issues in the 21st century. [online]. Dostęp w Internecie [10.09.2015]: http://www.ip.aua.gr/Studies/Lazaridis-Drichoutis_final.pdf
 • [10] Lv H.: Research on corporate image orientation. Asian Social Sci., 2008, 4 (5), 18-21.
 • [11] Predić B.: Strategic production management in enterprise. Sci. J. Facta Univ., 1998, 1 (6), 27-33.
 • [12] Ries A., Trout J.: 22 niezmienne prawa marketingu. PWE, Warszawa 2000.
 • [13] Słomińska B.: Marka w strategiach rozwoju firm produkcyjnych na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Marketing i Rynek, 2000, 7, 24.
 • [14] Stewart-Knox B., Mitchell P.: What separates the winners from the losers in new food product development? Trends Food Sci. Technol., 2003, 14 (1-2), 58-64.
 • [15] Trias de Bes F., Kotler Ph.: Innowacyjność. Przepis na sukces. Model "od A do F". Dom Wyd. Rebis, Poznań 2013, s. 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.