PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16 | nr 3 Applicability of Quantitative Methods to Economics, Finance, and Management | 15--40
Tytuł artykułu

Depreciation as a Tax Optimisation Tool

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Amortyzacja jako narzędzie optymalizacji podatkowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem osób zarządzających w przedsiębiorstwie polityką podatkową powinna być optymalizacja podatkowa. Powszechnie wiadomo, iż przedsiębiorcy mogą legalnie płacić niższe podatki wykorzystując możliwości jakie dają przepisy podatkowe. Korzystanie z optymalizacji podatkowej pozwala obniżyć obciążenia podatkowe, a co za tym idzie prowadzi to do poprawy wyniku finansowego. Kluczowe jest w tym przypadku opracowanie odpowiedniej analizy oraz stworzenie na jej podstawie strategii podatkowej, która pozwoli w legalny sposób minimalizować obciążenia na rzecz fiskusa. Ważne jest też minimalizowanie ryzyka związanego z zastosowaniem określonych rozwiązań- należy weryfikować wykładnie obowiązujących przepisów podatkowych przez organy skarbowe, orzecznictwo sądów administracyjnych (zarówno WSA jak i NSA) oraz Trybunału Konstytucyjnego. Niniejszy artykuł w sposób praktyczny wskazuje w jaki sposób osoby zarządzające ryzykiem podatkowym mogą wykorzystać amortyzacje jako narzędzie optymalizacji podatkowej. Amortyzacja bowiem generuje koszty uzyskania przychodu, zwykle równe dokonywanym odpisom amortyzacyjnym. Korzyści podatkowe z zastosowania amortyzacji stanowią wynik kształtowania poziomu dochodu do opodatkowania. Dlatego warunkiem skutecznego zarządzania podatkowymi kosztami przedsiębiorstwa jest planowanie amortyzacji podatkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of people conducting tax policy in an enterprise should be tax optimisation. It is commonly known that entrepreneurs can legally pay lower taxes using the possibilities offered by tax regulations. The use of tax optimisation allows reduction of tax burdens, and hence leads to improvements in financial results. The key, in this case, is to draw up an appropriate analysis and to create, on its basis, a tax strategy that will allow minimization of the debt burdens owned to the treasury, in a legal way. It is also important to minimize the risk associated with the use of certain approaches - the interpretation of existing laws needs to be verified by tax authorities, the judiciary of administrative courts (both WSA [Voivodship Administrative Court] and NSA [Supreme Administrative Court]) and the Constitutional Tribunal. The present article shows, in a practical way, how tax risk managers can take advantage of depreciation as a tax optimisation tool. Depreciation generates tax-deductible costs which are usually equal to depreciation deductions. Tax advantages arising from the use of depreciation are the result of shaping the level of the taxable income. Therefore, the condition for an efficient tax costs management of an enterprise is tax depreciation planning.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bartosiewicz A., Kubacki R. (2015), PIT. Komentarz, ed. V. Warszawa
 • Bednarski M., Wilkin J. (2008), Ekonomia dla prawników i nie tylko. Warszawa
 • Bień W. (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa
 • Bolesta-Kukułka K. (2003) Decyzje menedżerskie. Warszawa
 • Brigham E.F., Gapenski.L.C. (2000) Zarządzanie finansami. Warszawa
 • Dymek M. (2006), Optymalizacja podatkowa czyli jak oszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych. Gdańsk
 • Garzyńska J. Iwin. (2013), Opodatkowanie przedsiębiorstw. Warszawa
 • Ickiewicz J. (2009), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Warszawa
 • Ostaszewski J. (2008), Finanse. Warszawa
 • Poszwa M. (2007), Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, Warszawa
 • Sowińska A. (2007), Wstęp do psychologii. Katowice
 • Szlęzak-Matusewicz. J. (2013), Zarządzanie podatkami osób fizycznych. Warszawa
 • Terelak J.F.(2005), Psychologia organizacji i zarządzania. Warszawa
 • Tokarski S. (2006), Kierownik w organizacji. Warszawa
 • Tyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk
 • Bartosiewicz A.: Commentary to the Resolution of NSA of 25 June 2012., II FPS 2/12 Przegląd Podatkowy, October 2012, no 10, p.46.
 • Baby Planet (2015), www.babyplanet. edu.pl [06.10.2015r].
 • Klimek K. (2015), Optymalizacja amortyzacji, http://abc.online.wolterskluwer. pl [06.10.2015].
 • Piekielnik T. (2009), Jak obniżyć podatek dzięki odpisom amortyzacyjnym?, www.money.pl [21.09.2009].
 • Skrzypek K. (2015), Amortyzacja środków trwałych: optymalizacja podatkowa, www.egospodarka.pl [04.09.2015].
 • Ministerstwo Finansów (2012), Preferencje podatkowe w Polsce za lata 2009-2012, www.finanse.mf.gov.pl/ abc-podatkow/preferencje-podatkowe- w-polsce [06.10.2015].
 • Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax, t.j Dz.U. [Journal of Laws, consolidated text], of 2012, item 361.
 • Act of 15 February 1991 on Corporate Income Tax, t.j Dz.U. [Journal of Laws, consolidated text], of 2014, item 851.
 • Act of 30 April 2004 on the procedural issues concerning public aid, tj. Dz.U. [Journal of Laws, consolidated text] of 2007 no. 59 item 404.
 • Regulation of the Council of Ministers of 29 March 2010 on the scope of information provided by an entity applying for "de minimis" aid, tj. Dz.U. [Journal of Laws, consolidated text] of 2010 no. 53 item 311.
 • Regulation of the Council of Ministers of 10 December 2010 on Classification of Fixed Assets, tj. Dz.U. [Journal of Laws, consolidated text] of 2010 no. 242, item 1622.
 • Resolution of NSA [Supreme Administrative Court] in Warsaw 7 judges of NSA W-wa of 25 June 2012, II FPS 2/12. LEX no. 1165946.
 • Decision of NSA [Supreme Administrative Court] of 27 June 2003, I SA/Łd 235/03, Biul. Skarb. 2005, no. 1.
 • Decision of NSA [Supreme Administrative Court] in Wrocław of 30 June 2003, I SA/Wr 1183/00, unpublished.
 • Dz.U. [Journal of Laws] of 2014, item 851.
 • Decision of NSA [Supreme Administrative Court] in Warsaw of 25 February 2010, II FSK 1628/08. LEX no. 611884.
 • Decision of WSA [Voivodship Administrative Court] of 1 December 2010, I SA/Kr 1359/10, LEX no. 749151.
 • Decision of WSA [Voivodship Administrative Court] in Warsaw of 8 October 2013, III SA/Wa 354/13LEX no. 1368489.
 • Interpretation of Minister of Finance of 16 October 2009, ITPB3/423-428a/09/ AM.
 • Individual interpretation Tax Chamber in Bydgoszcz of 9 August 2011, ITPB3/423-224a/11/PST.
 • Individual interpretation of Director of Tax Chamber in Poznań of 25 April 2013, no. ILPB4/423-30/13-2/ŁM.
 • Letter of Tax Chamber in Wrocław 28 December 2005, PD I 415/110/05.
 • Letter of Masovian Tax Office no. I in Warsaw of 14 July 2005, 1471/ DPD/423-47/05/MS/1.
 • Letter of Tax Office in Mikołów of 18 October 2005, PB I-415-44-05-BF.
 • Guide for beneficiaries of the Regional Operational Programme of Podkarpackie Voivodship in 2007-2013, published by Office of the Marshal in Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.