PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16 | nr 3 Applicability of Quantitative Methods to Economics, Finance, and Management | 73--90
Tytuł artykułu

Aggregate Size Measures of Merger Market: Empirical Evidence From Poland, 2002-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zagregowane miary wielkości rynku fuzji: charakterystyka rynku polskiego w latach 2002-2013
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Transakcje fuzji i przejęć są bardzo ważnym zjawiskiem ekonomicznym, które często prowadzi do trwałych zmian w strukturze poszczególnych sektorów gospodarki. Część teoretyczna artykułu definiuje zagregowane miary wielkości pozwalające spojrzeć w sposób ilościowy na rynek fuzji i przejęć. Zaproponowano następujące cztery miary: wolumeny transakcji ogłoszonych, ukończonych, anulowanych i trwających oraz ustalono zależności między nimi. Ograniczenia badań opartych na komercyjnych bazach danych (na przykład Thomson Reuters) zostały również przedstawione w tej części artykułu. Alternatywna metoda zbierania danych została zaproponowana. Jest ona oparta na Kodeksie Spółek Handlowych i zapewnia wykonanie pełnowartościowych badań na temat rynku fuzji. Zgodnie z tym podejściem zebrano informacje na temat 3870 transakcji fuzji, które zostały przeprowadzone od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2013 w Polsce. Kwartalne wolumeny transakcji ogłoszonych, trwających i ukończonych były podstawowymi miarami wykorzystywanymi podczas analizy. Wszystkie te miary wykazują mocną sezonowość. Ich stabilny wzrost zaobserwowano w latach 2002-2011. Po 2011 ten trend się odwrócił. Jednakże odbicie wolumenu transakcji trwających w drugim kwartale 2013 sugeruje, iż przynajmniej wolumen transakcji ukończonych powinien być większy w nadchodzących kwartałach.(abstrakt oryginalny)
EN
Merger and acquisition activity is very important economic phenomenon often leading to a permanent organizational changes of single industries or even entire economies. Theoretical part of this article is an attempt to define aggregate size measures which allow gaining quantitative view on its dimensions. Four measures are proposed to assess the size of a merger and acquisition market, namely: announced, backlog, completed and withdrawn volumes. Relationship between these measures is introduced. Their accuracy is dependent on assumed transaction and registration announcement definitions. Limitations of the research based on the commercial vendors' datasets (for example Thomson Reuters) are presented. In order to overcome these limitations, alternative data collection methodology for merger transactions is derived from legal consolidation procedure defined in The Code of Commercial Partnerships and Companies. This approach allows collecting the information about 3870 merger transactions which have taken place in the period between 1st January 2002 and 31st December 2013 in Poland. Announced, backlog and completed volumes are calculated quarterly. All these quantitative measure exhibit strong seasonality. Besides, their stable growth on Polish market was observed from 2002 till 2011. After 2011 this trend has reverted, but rebound of the backlog volume in the second quarter of 2013 suggests that at least completed volume levels should be higher in the upcoming quarters. (original abstract)
Twórcy
 • Wroclaw University of Science and Technology
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.
 • Capital Markets Monthly (2010) Credit Suisse, https://research-and-analytics.csfb.com/ [05.11.2015].
 • Central and South Eastern Europe - M&A Barometer 2013 (2013) Ernst and Young, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/MA_Barometr_CSE/$FILE/MA Barometer_CSE_2013_Final_checked_03 12.pdf [05.11.2015].
 • DealWatch Documentation, EMIS, http://www.securities.com/emis/professional [05.11.2015].
 • Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies, Official Journal of European Communities, no. L 310/1.
 • Directive 2011/35/EU of the European Parliament and of the Council of 5th April 2011 concerning mergers of public limited liability companies (codification), Official Journal of European Union, no. L 110/1.
 • Rynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej. I półrocze 2010 (2010) KPMG and DealWatch Research, https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/Documents/Rynek-fuzji-i-przejec-Polska-na-tle-Europy-Srodkowo-Wschodniej.pdf [05.11.2015].
 • Rynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowej. Edycja 2010 (2010a) KPMG and DealWatch Research, https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ Documents/Rynek-fuzji- -przejec.-Polska-na-tle-Europy-Srodkowej.pdf [05.11.2015].
 • Official M&A Ranking Criteria 2013, Dealogic Holdings plc, http://www.globalcapital.com/ ~/media/45d06f7fdb62458da825367c35472ef7.pdf [05.11.2015].
 • The era of globalized M&A. Winds of change (2009) JPMorgan and Thomson Reuters, https://www.jpmorgan.com/cm/BlobServer/The_era_of_globalized_M_and_A.pdf?blobkey=id&blobwhere=1158542185915&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Cache-Control&blobheadervalue1=private&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs [05.11.2015].
 • Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty concerning mergers of public limited liability companies, Official Journal of European Communities, no. L 295/36.
 • Thomson Reuters Definitions, Thomson Reuters, http://mergers.thomsonib.com/DealsWeb/ help/def.htm [05.11.2015].
 • Bącal G. and Bem J. (2014) Charakterystyka polskiego rynku fuzji i przejęć oraz perspektywy jego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 67, pp. 725-737.
 • Boone A.L. and Mulherin J.H. (2007) How Are Firms Sold?, The Journal of Finance, vol. 62, no. 2, pp. 847-875.
 • Boone A.L. and Mulherin J.H. (2009) Is There One Best Way to Sell a Company? Auctions Versus Negotiations and Controlled Sales, Journal of Applied Corporate Finance, vol. 21, no. 3, pp. 28-37.
 • Brakman S., Garretsen H. and van Marrewijk C. (2006) Cross-Border Mergers & Acquisitions: the Facts as a Guide for International Economics, CESifo Working Paper, no. 1823, pp. 1-36.
 • Brealey R.A., Myers S.C. and Allen F. (2011) Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, New York.
 • Buczek A. and Mercik J. (2015) On conformance of legal merger duration with Burr type III and XII distribution, The Wroclaw School of Banking Research Journal, vol. 15, no. 5, pp. 597-608.
 • Campa J.M. and Moschieri C. (2008) The European M&A Industry: Trends, Patterns and Shortcomings, Working Paper WP-762, IESE Business School - University of Navarra.
 • Campa J.M. and Moschieri C. (2009) The European M&A Industry: A Market in the Process of Construction, Academy of Management Perspectives, vol. 23, no. 4, pp. 71-87.
 • Cernat-Gruici B., Constantin L.G. and Iamandi I.E. (2010) An Overview on the Romanian M&A Market during the Recent Financial Crisis, The Romanian Economic Journal, vol. 13, no. 37, pp. 167-178.
 • Choi S.H. and Jeon B.N. (2011) The impact of the macroeconomic environment on merger activity: evidence from US time-series data, Applied Financial Economics, vol. 21, no. 4, pp. 233-249.
 • Denis D.J. and Macias A.J. (2013) Material Adverse Change Clauses and Acquisition Dynamics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 48, no. 3, pp. 819-847.
 • DePamphilis D. (2005) Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities. An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions, Elsevier, San Diego.
 • Filipović D., Podrug N. and Prester J. (2012) Cross-border Mergers and Acquisitions in Southeast Europe: Cases from Croatia, Romania and Bulgaria, International Journal of Management Cases, Special Issue: Corporate governance in Southeast Europe: in search for transparency and efficiency, vol. 14, pp. 32-40.
 • Frąckowiak W. (2009) Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gugler K., Mueller D.C. and Weichselbaumer M. (2012) The determinants of merger waves: An international perspective, International Journal of Industrial Organization, vol. 30, no. 1, pp. 1-15.
 • Halmos K. (2008) Short theoretic summary of the M&A activity and overview of the trends in Hungary from 2002 to 2008, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, vol. 16, no. 2, pp. 63-69.
 • Harford J. (2005) What drives merger waves?, Journal of Financial Economics, vol. 77, no. 3, pp. 529-560.
 • Herdan A. (2008) Fuzje, przejęcia...Wybrane aspekty integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Iannota G. (2010) Investment Banking. A Guide to Underwriting and Advisory Services, Springer-Verlag.
 • Janowicz M. (2012) Cykliczność fuzji i przejęć na świecie i w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 54, pp. 67-86.
 • Jaworska M. (2013) Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012, Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 4, no. 30, pp. 59-69.
 • Jovanovic B. and Rousseau P. (2002) The Q-theory of mergers, American Economic Review, vol. 92, no. 2, pp. 198-204.
 • Lemkowska M. (2009) Cykl koniunkturalny a dynamika fuzji i przejęć na rynku ubezpieczeniowym - analiza teoretyczna, Wiadomości Ubezpieczeniowe, no. 4, pp. 3-16.
 • Lewandowski M. (2001) Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Netter J., Stegemoller M. and Wintoki M.B (2011) Implications of Data Screens on Merger and Acquisition Analysis: A Large Sample Study of Mergers and Acquisitions from 1992 to 2009, The Review of Financial Studies, vol. 24, no. 7, pp. 2316-2358.
 • Perepeczo A. (2011) Fale fuzji i przejęć w latach 1990-2009 a kryzys finansowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 39, pp. 21-36.
 • Pryor F.L. (2001) Dimensions of the Worldwide Merger Boom, Journal of Economic Issues, vol. 35, no. 4, pp. 825-840.
 • Rhodes-Kropf M. and Viswanathan S. (2004) Market Valuation and Merger Waves, The Journal of Finance, vol. 59, no. 6, pp. 2685-2718.
 • Shleifer A. and Vishny R.W. (2002) Stock market driven acquisitions, Journal of Financial Economics, vol. 70, no. 3, pp. 295-311.
 • Walter I. (2004) Mergers and Acquisitions in Banking and Finance. What Works, What Fails, and Why, Oxford University Press, New York.
 • Zadora H. (2011) Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.