PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23, t. 2 | 186--198
Tytuł artykułu

Studia doktoranckie w aspekcie efektywności kształcenia w świetle obowiązujących przepisów w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Doctoral Studies in Terms of Efficiency of Education in the Light of Law in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania przedstawione w artykule dotyczą informacji na temat wybranych problemów związanych z prowadzeniem studiów III stopnia. Podjęto próbę oceny jakości procesu nauczania oraz próbę odpowiedzi na pytanie, jak efektywnie i twórczo wykorzystać wiedzę zdobytą podczas prawie czteroletnich studiów doktoranckich, na których kształci się przyszła kadra naukowa.(abstrakt oryginalny)
EN
Considerations in the article will cover information on selected issues related to the conduct of the third cycle. You will also attempt to assess the quality of the teaching process and attempt to answer the question of how to effectively and creatively use the knowledge gained during the nearly four-year doctoral studies at educating future scientific staff.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
186--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Glinka B. (red.) (2014), Problemy zarządzania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 2. Gostkowska-Dźwig S., Puto A. (2015), Jakość w rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym, [w:] Skrzypek E., Hofman M., Grela G. (red.), Wpływ jakości na zarządzanie organizacją w warunkach zmian otoczenia, Wydawnictwo Wydziału Ekonomicznego UMCS, Lublin.
 • 3. Jaworska M., Ochwat M. (2006), Doktorant w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyż- szym, "Gazeta Uniwersytecka UŚ", nr 1/141, październik.
 • 4. Lewicki J. (2014), Doktoranci, studia doktoranckie, Centrum Analiz Wartości, Warszawa 20-21.02.2014, http://guineapigs.blog.onet.pl (dostęp: 01.06.2016).
 • 5. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż- szego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. 2015 poz.172).
 • 6. Próchnicka M. (oprac.) (2013), Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • 7. Regulamin studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej (załącznik do Uchwały Senatu Politechniki częstochowskiej nr 202/2014/15 z dnia 25.03.2015).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2016 poz. 558).
 • 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz.U. 2011 nr 160 poz. 956).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2015 poz. 1833).
 • 11. Sułkowski Ł. (red.) (2015), Wybrane "dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych, Wydawnictwo Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Warszawa.
 • 12. Telep J., Telep T., Wojciechowski Z. (2012), Jakość kształcenia w uczelni wyższej, Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa.
 • 13. Ulewicz R., Wiśniewska-Sałek A. (oprac.) (2015), Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Raport Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, październik.
 • 14. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.