PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 7, cz. 1 Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami | 91--107
Tytuł artykułu

Rola relacji interpersonalnych w budowaniu wartości kapitału ludzkiego w środowisku akademickim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The role of Interpersonal Relationships in Building the Value of Human Capital in Academia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Należy wspomnieć, że wśród wielu aspektów zarządzania kapitałem ludzkim, a wśród nich tak oczywistych, jak m.in. pomiar efektywności pracy i skuteczności systemów motywacyjnych, eksperci wymieniają m.in. kulturę organizacyjną i stosunki międzyludzkie jako ważne wymiary budowania wartości kapitału ludzkiego (...)
Warto jest więc podejmować badania i analizy nad czynnikami, które w bezpośredni sposób wiążą się z kulturą organizacyjną. Wśród tych czynników szczególną rolę zdają się odgrywać kontakty i relacje interpersonalne środowiska akademickiego.(fragment tekstu)
EN
The article presents reflections on the importance of relationships in building the value and quality of human capital in an academic environment. The analysis of the factors responsible for the strengthening or weakening of human capital was based on 40 individual in-depth interviews (IDI) conducted by the author between 2010 and 2015, on researchers working in either public or private universities. The study was carried out during consulting and within the projects related to supporting the process of commercialization of knowledge as well as during the projects which aimed to offer advice to academic researchers who intended to set up their own businesses. The research findings allowed to indicate these dimensions of interpersonal relationships which, in the opinion of the respondents, improve the quality of human capital. These include; willingness to share knowledge, having a cooperative attitude, having a tolerant attitude, being well-mannered, being open to dialogue and the exchange of views, and the ability to avoid conflict. The study also analyses the factors which hinder personal contact or make it difficult and as a result, negatively affect the value of human capital in an academic environment. Such factors include; demonstrating rivalry towards colleagues, being secretive or having hidden motives, being manipulative, having a low level of cooperation between the older and younger generations of academic researchers, being jealous or envious of colleagues, the existence of exclusive social and professional connections leading to a sense of nepotism, a low culture of, or total lack of academic discussion and exchange of ideas, dehumanization of interpersonal contact in favor of overly-bureaucratic working environment, a lack of traditional pattern of leadership among supervisors and academic authorities. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F. (2016), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Wydawnictwo REBIS, Poznań.
 • Angell P. (2004), Business Communication Design, Irwin McGraw-Hill, New York.
 • Bagieńska A. (2015), Pomiar rentowności inwestycji w kapitał ludzki oraz jego proponowane ujęcie w sprawozdawczości finansowej i ewidencji [w:] Sienkiewicz Ł. (red.), Pomiar kapitału ludzkiego - perspektywy badawcze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Baron A., Armstrong M. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Bieniok H. (2006), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Bovee C., Thill J. (2005), Business Communication Today, Prentice Hall, New Jersey.
 • Cascio W.F., Boudreau J.W. (2016), Investing in People. Financial Impact of Human Resource Initiatives, Pearson Education, New Jersey.
 • English D.E., Manton E.J., Walker J. (2007), Human Resources Managers' perception of selected communication competencies, "Education", 127, 3.
 • Fitz-enz J. (2010), The New HR Analytics: Predicting the Economic Value of Your Company's Human Capital Investments, American Management Association, New York.
 • Fitz-enz J. (2009), The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance, American Management Association,, New York.
 • Juchnowicz M. (red.) (2009), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków.
 • Juchnowicz M. (2014), proces budowania zaangażowania pracownikow [w:] M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, PWE, Warszawa.
 • Juchnowicz M., Mazurek-Kucharska B., Turek D. (2015), Pomiar wybranych jakościowych cech kapitału ludzkiego [w:] Sienkiewicz Ł. (red.), Pomiar kapitału ludzkiego - perspektywy badawcze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Lester S.W., Mencl J., Maranto C., Bourne K.A., Keaveny T. (2010), The impact of passing the professional in Human Resources Exam on early career success for indergraduates entering the Human Resource Field, "International Journal of Selection and Assessment', 18 (3).
 • Lipka A. (2004), Wspołdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracownikow?, Difin, Warszawa.
 • Mazurek-Kucharska B. (2010a), Komercjalizacja wiedzy i uwarunkowania postawy przedsiębiorczości w środowisku naukowym, "Edukacja Ekonomistow i Menedżerow", nr 3 (17).
 • Mazurek-Kucharska B. (2010b), Komercjalizacja wiedzy - szansą na rozwoj potencjału kadr i gospodarki Regionu Wojewodztwa Lubelskiego. Doświadczenia projektowe [w:] Materiały konferencyjne: Konferencja pt. "Przedsiębiorczość akademicka czynnikiem rozwoju regionu i kraju", 21 maja 2010. Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin.
 • Mazurek-Kucharska B. (2010c), Praktyczne wykorzystanie wiedzy. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości w środowisku naukowym [w:] Materiały konferencyjne: Konferencja pt. "Perspektywy długofalowej wspołpracy środowisk akademickich i gospodarczych", 24 listopada 2010. Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin.
 • Mazurek-Kucharska B. (2011a), Metal lżejszy od powietrza, czyli refleksje wokoł zapotrzebowania na wsparcie potencjału kompetencyjnego naukowcow zaangażowanych w proces komercjalizacji wiedzy), "Edukacja Ekonomistow i Menedżerow", nr 1 (19).
 • Mazurek-Kucharska B. (2011b), Social competences of employees. Feeling of injustice of professional competence assessment in the opinions of company workers, "Education of Economists and Managers", 4, 22.
 • Mazurek-Kucharska B. (2013), Pomiar wybranych jakościowych cech kapitału ludzkiego. Kontakty interpersonalne. Ekspertyza wykonana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach w ramach projektu: "Kapitał ludzki, jako element wartości przedsiębiorstwa" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Lider Projektu) oraz Szkołę Głowną Handlową w Warszawie (Partner Projektu), Warszawa.
 • Mazurek-Kucharska B. (2016), Rola kompetencji i relacji międzyludzkich w stymulowaniu potencjału rozwojowego osob dojrzałych, "Pedagogika Rodziny", 2016,1.
 • Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Pease G., Beresford B., Walker L. (2014), Developing Human Capital: Using Analytics to Plan and Optimize Your Learning and Development Investments, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Rogowski W., Panfil M. (2015), Pomiar wartości aktywow ludzkich z punktu widzenia wartości całego przedsiębiorstwa [w:] Ł. Sienkiewicz (red.), Pomiar kapitału ludzkiego - perspektywy badawcze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Rostkowski T. (2015), Wskaźniki biznesowe w pomiarze kapitału ludzkiego i efektywności zarządzania kapitałem ludzkim wraz z rekomendacjami na potrzeby tworzonego narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego [w:] Ł. Sienkiewicz (red.), Pomiar kapitału ludzkiego - perspektywy badawcze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Sienkiewicz Ł. (2009), Wpływ czynników kulturowych na pomiar kapitału ludzkiego [w:] Juchnowicz M. (red.) Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków.
 • Sopińska A., Wachowiak P., Mierzejewska W. (2015), Pomiar i raportowanie kapitału ludzkiego z perspektywy kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] Ł. Sienkiewicz (red.), Pomiar kapitału ludzkiego - perspektywy badawcze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2016), Kultura akademicka. Koniec utopii?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szapiro T. (2015), Uwarunkowania i przebieg procesów decyzyjnych w obszarze inwestycji w kapitał ludzki w przedsiębiorstwie [w:] Ł. Sienkiewicz (red.), Pomiar kapitału ludzkiego - perspektywy badawcze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Ulrich D.O. (2015), The Leadership Capital Index: Realizing the Market Value of Leadership, Berrett- Koehler Publishers, Oakland.
 • Witkowski S.A., Listwan T. (red.) (2008), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
 • Zaleski Z. (1998), Od zawiści do zemsty. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • The 2016 Global Workforce Study https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2016/09/employers-look-to-modernize-the-employee-value-proposition [data odczytu 2016-09-20].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.