PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 14 | nr 4 | 15--21
Tytuł artykułu

The Creative Sector in Rural Areas in the Policy of Balanced Regional Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sektor kreatywny na terenach wiejskich a polityka równoważenia rozwoju regionów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Polityka rozwoju ukierunkowana terytorialnie (place-based approach) jest nowym modelem, adresowanym głównie do regionów typu NUTS 1 i NUTS 2 w krajach Unii Europejskiej, w tym i w Polsce. W budowaniu przewagi konkurencyjnej regiony wykorzystują tzw. inteligentne specjalizacje, a sektor kreatywny jest jednym z ich komponentów. Kapitał terytorialny budowany jest przede wszystkim w oparciu o posiadane potencjały rozwojowe miast. Budowanie spójności terytorialnej, opartej na rozwoju regionów wymaga długofalowych strategii, gdyż jest procesem złożonym i obarczonym określonym ryzykiem. Przyjęty w 2015 roku przez Europejski Parlament Wiejski Manifest Obszarów Wiejskich wskazał na konieczność zweryfikowania założeń polityki UE odnośnie rozwoju regionów ze względu na niesymetryczne traktowanie obszarów wiejskich w porównaniu z miastami. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na brak równoważenia rozwoju regionalnego tak w założeniach programowych, jak i działaniach operacyjnych. Wykorzystanie potencjału sektora kreatywnego na terenach wiejskich warunkowane jest zmianą świadomości decydentów regionalnych, podjęciem jego badań, działaniami ukierunkowanymi na rozwój oraz wsparcie, również w kontekście międzynarodowym. Przytoczone przypadki: gminy Puszcza Mariańska oraz Hrabstwa Leitrim w Zachodniej Irlandii są przykładami różnych podejść do rozwoju sektora kreatywnego na terenach wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Territorially oriented development policy (place-based approach ) is a new model, addressed mainly to the regions NUTS 1 and NUTS 2 in EU countries, including Poland. In building of the competitive advantage, the regions make use of the so-called smart specialization, and creative sector is one of the components. The territorial capital is being built primarily based on existing development potentials of the cities. Building territorial cohesion, based on regional development requires a long-term strategy, because it is a complex process and burdened with a certain risk. The Rural Manifesto, adopted in 2015 by the European Rural Parliament, pointed to the need to redefine the objectives of EU policy on development of regions due to the unbalanced treatment of rural areas compared to cities. The aim of this article is to draw attention to the lack of balancing in regional development both in the assumptions of the program, and operational activities. Exploiting the potential of the creative sector in rural areas is conditioned by the change of awareness of regional decision-makers, undertaking research, the activities aimed at the development, and by the support, also in an international context. Cited cases: the of Puszcza Mariańska Commune and the County Leitrim in the West of Ireland are examples of different approaches to the development of the creative sector in rural areas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
15--21
Opis fizyczny
Twórcy
  • Lodz University of Technology, Poland
Bibliografia
  • Heffner, K. 2016. Znaczenie centrów regionalnych w rozwoju regionów w kontekście polityki spójności UE. Paper read at XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Odpowiedzialny rozwój regionalny w Świetle aktualnych wyzwań społecznych, środowiskowych i gospodarczych, 2016.06.08-09, at Opole.
  • Mazgajska, S. 2015. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz kreatywne biznesy jako podstawa rozwoju gminy Puszcza Mariańska, Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Politechnika Łódzka, Łódź.
  • Stachowiak, K. 2014. "Problemy metodologiczne badania sektora kreatywnego." Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (30):9-46.
  • Sulmicka, M. 2012. "Nowy model programowania polityki rozwoju w Polsce." In Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, edited by J. Stacewicz, 255-284. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  • Widera, A. 2016. Obszary wiejskie w Polsce wg województw. Plany i wyzwania są poważne (RAPORT ), last updated 2016.04.12 (accessed 2016.11.23). Available from http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/obszary-wiejskie-w-polsce-wg-wojewodztw-plany-i-wyzwania-sa-powazne-raport,78475,78669.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.