PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 14 | nr 4 | 163--170
Tytuł artykułu

Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Value of the Public Space as a Category of the Common Good on the Example of Małopolskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy, zaprezentowano ilościowy aspekt zależności wartości rynkowej przestrzeni publicznej jako skapitalizowanego dochodu rocznego w sensie środowiskowym od podstawowych czynników demograficznych, geograficznych i lokalizacyjnych w ujęciu statycznym i prawdopodobnie możliwym. Modele ekonometryczne dotyczące kwantyfikacji przestrzeni publicznej, tematycznie są nowym rozwiązaniem umożliwiającym ilościowe i jakościowe analizy przedstawiające przestrzeń jako kategorię dobra wspólnego w funkcji jej dochodowości bądź wartości rynkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is a relatively new area of analysis, including a proposal methodical approach to the estimation of market value of public space as a common good. This new method of modeling based on economic processes uses MP-inverse class solutions was applied for estimation of linear model of valuation of public space in Małopolskie Voivodship as an example. Econometric models of public space are a new solution for qualitative and quantitative analysis of space as a category of the common good, considering its function and profitability or market value. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
163--170
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K. (1965): Logika pragmatyczna. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Anderson G., Śleszyński J. (red.) (1996): Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Referaty z konferencji "Wartościowanie dóbr i zasobów środowiska". Białowieża, 29 maja - 1 czerwca 1994 r., Białystok, "Ekonomia i Środowisko".
 • Bajerowski T. (red.) (2000): Wycena krajobrazu. Rynkowe aspekty oceny i waloryzacji krajobrazu. Olsztyn, "Educaterra".
 • Bedrunka K., Malik K. (2014): Sustainable development jako współczesna koncepcja i strategia rozwoju regionalnego. [w:] J. Potocki i J. Ładysz (red.): Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 339, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Deutsch R. (1969): Teoria estymacji. L.T. Kubik (tłum.), Biblioteka Naukowa Inżyniera, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Górka K., Łuszczyk M. (2015): Ile państwa w państwie? Podstawowy dylemat współczesnej polityki rozwoju. "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 13 (4), s. 7-14.
 • Grabiński T. (1984): Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie Seria Specjalna, Monografie, t. 61, Kraków, AE.
 • Jakimowicz A. (2003): Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych. Współczesna Ekonomia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kaczmarczyk B. (2015): Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej. doktorat, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Kraków.
 • Kotarbiński T. (1957): O pojęciu metody. Zeszyty Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego, t. 1, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Łuszczyk M. (2013): Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej. Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Malik K. (red.) (2013): Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych. Studia/Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. 155, Warszawa, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Malik K., Bedrunka K. (2015): Efektywność strategiczna i alokacyjna polityki rozwoju regionu. [w:] M. Markowska, D. Głuszczuk i A. Sztando (red.): Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, t. 393, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Maślanka T. (2009): Wartość czy zysk - rozważania na temat głównego celu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. [w:] S. Owsiak (red.): Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. Tom III. Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego, Bielsko-Biała, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów.
 • Maślanka T. (2014): Wpływ poziomu opodatkowania na rentowność przedsiębiorstw. [w:] Z. Dresler (red.): Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Milo W., Malaczewski M., Szafrański G., Ulrichs M., Wośko Z. (2010): Stabilność rynków kapitałów a wzrost gospodarczy. Współczesna Ekonomia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olejnik M.R. (1998): O pomiarze. Pomiar i mierzenie - koncepcja Kazimierza Ajdukiewicza i jej krytyka. Częstochowa, Wydawnictwo PC.
 • Olejnik M.R. (2011): Matematyczna teoria miary a metodologiczne analizy procedur pomiarowych. Tarnów, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.
 • Popławski Ł. (2009): Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Popławski Ł., Kaczmarczyk B. (2016): Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" (452), s. 58-64.
 • Rao C.R. (1982): Modele liniowe statystyki matematycznej. R. Zieliński (tłum.), Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Rutkowska J. (2005a): Płynność i zadłużenie jako parametry niewypłacalności polskich przedsiębiorstw. [w:] S. Pangsy-Kania i G. Szczodrowski (red.): Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rutkowska J. (2005b): Utrata płynności czy wypłacalności? Główna determinanta zagrożenia kontynuowania działalności polskich przedsiębiorstw. [w:] J. Ostaszewski (red.): Finanse przedsiębiorstwa, Monografie i Opracowania Naukowe/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, SGH w Warszawie.
 • Sołtyk P., Dębowska-Sołtyk M. (2016): Finanse samorządowe. Warszawa, Difin.
 • Steczkowski J. (1995): Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych. Warszawa-Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Surówka K. (2013): Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Tarczyńska-Łuniewska M., Tarczyński W. (2006): Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. FFF Inwestycje, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Warmus M. (1972): Uogólnione odwrotności macierzy. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Weryński A., Waniewski J., Nahorski Z. (2016): Modele kompartmentowe. Warszawa, Wydawnictwa Drugie.
 • Winpenny J.T. (1995): Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej. K. Kafel i I. Szymaniak (tłum.), Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.