PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 14 | nr 4 | 171--177
Tytuł artykułu

Analysis of the Efficiency of the Prophylactic Rehabilitation Programme of the Polish Social Insurance Institution (ZUS) in the Opinions of Potential Insurance Beneficiaries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza skuteczności prewencji rentownej ZUS w subiektywnej ocenie uczestników
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ze względu na wzrost liczby osób pobierających świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził program prewencji rentowej oparty na rehabilitacji leczniczej. Założeniem programu jest poprawa stanu funkcjonalnego w stopniu, który umożliwi podjęcie pracy osobom, które w wyniku urazu bądź choroby zagrożone są utratą zdolności do pracy, ale rokują odzyskanie jej po odbytej rehabilitacji. Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności rehabilitacji odbytej w ramach prewencji rentowej ZUS na przykładzie Szpitala Specjalistycznego SANUS sp. z.o.o. w Stalowej Woli. Ocenie poddano osoby rehabilitowane w ramach prewencji rentowej ZUS w czasie od listopada 2014 do lutego 2015 roku. Badaniem objęto 148 osób, w tym 61 kobiet (41% ). Narzędziem badawczym była autorska ankieta, skierowana do pacjentów uczestniczących w programie. Główną przyczyną kierowania osób do prewencji rentowej ZUS w badanej populacji były choroby kręgosłupa. Ponad 41% respondentów deklaruje swoją gotowość do podjęcia pracy po zakończonej rehabilitacji leczniczej, 39% nie ma pewności czy jest w stanie wrócić do pracy, natomiast 20% zdecydowanie nie jest gotowych do kontynuowania pracy zawodowej. Najgorsze wyniki rehabilitacji odnotowano w grupie osób po przebytych urazach kończyn górnych i dolnych. Rehabilitacja 24-dniowa w ramach prewencji rentowej po niektórych urazach kończyn górnych i dolnych jest zbyt krótka. Należy przeprowadzić analizę pacjentów po tego typu urazach i rozważyć wydłużenie okresu programu dla osób z tego typu dysfunkcjami. Konieczne są działania profilaktyczne skierowane do osób, które odbyły prewencję rentową ZUS po raz pierwszy, bowiem aż 49% badanych pacjentów kierowana jest po raz kolejny na tego typu leczenie. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the fact that the number of the Polish Social Insurance Institution (ZUS ) pension beneficiaries has increased significantly, ZUS has introduced a programme of prophylactic activities basing on rehabilitation treatment. The assumptions of the rehabilitation programme are to improve and modify the everyday functioning of patients who are threatened with loss of employability through injury or disease so that they may begin working again. The aim of this study was the assessment of the efficiency of ZUS prophylactic rehabilitation activities on the example of SANUS Specialist Hospital Ltd. in Stalowa Wola in the time between November 2014 and February 2015. The study included 148 patients (61 women - 41%, 87 men - 59%). The tool used for the analysis was an author questionnaire for patients participating in the programme. The majority of patients participating in the prophylactic rehabilitation programme suffered from spinal injuries. Over 41% claimed to be ready to begin working again after rehabilitation treatment, and 39% declared to be undecided as to whether or not they are able to begin working again whereas 20% declared themselves not to be ready to return to work. The worst rehabilitation treatment results were observed among patients who have suffered injures of upper and lower extremities. The length of the 24-day rehabilitation treatment performed as a part of the ZUS prophylactic rehabilitation programme for patients with injuries of upper and lower extremities proved insufficient. A further analysis of patients with such injuries considers prolongation of the rehabilitation treatment. There is a need for prophylactic activities directed towards patients who participate in the ZUS programme for the first time since 49% of the patients included in the questionnaire require a participation in a follow-up rehabilitation treatment. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
171--177
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Management and Administration in Zamość, Poland; University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland
 • University of Management and Administration in Zamość, Poland
 • Puls sp. z o.o., Zamość, Poland; University of Management and Administration in Zamość, Poland
Bibliografia
 • Dębniak, A. 2001. "Osoby niepełnosprawne w świetle unormowań Konstytucji RP z 1997 r." In Polska wobec europejskich standardów praw człowieka. Materiały konferencji naukowej doktorantów i studentów UMK "W 50-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 10-lecia Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego UMK", Toruń dnia 6 listopada 2000 roku, edited by T. Jasudowicz. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • Gałkowski, J.W. ed. 1986. Laborem exercens. Tekst i komentarze, Jan Paweł II Naucza. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Jackowiak, U. 1997. "Niezdolność do pracy zastąpi inwalidztwo." Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych (7):13-18.
 • Nietopiel, M. 2014. "Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS w 2013 roku." Prewencja i Rehabilitacja. Kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1):4-17.
 • Nosal, C.S. 1977. Psychologia pracy. Organizacja psychiki i działania człowieka. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 • Otrębski, W., and B. Rożnowski. 2008. Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Badania percepcji pracodawców, pracowników i poszukujących pracy. Lublin: Instytut Rynku Pracy.
 • Patyk, J. 1999. Status prawny osób niepełnosprawnych. Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1999 r. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Sanetra, W. 1997. "Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji." Praca i Zabezpieczenie Społeczne (11):2-7.
 • Wilmowska-Pietruszyńska, A. 2003. "Rehabilitacja lecznicza w prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych." In Rehabilitacja medyczna. T. 1. Podstawowa wiedza o rehabilitacji, podstawy anatomiczne i fizjologiczne fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, ocena kliniczna i funkcjonalna poszczególnych układów, metody terapeutyczne w rehabilitacji, edited by A. Kwolek, 102-108. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne "Urban & Partner".
 • Zięba-Załucka, H. 2006. "Prawo do pracy jako przedmiot regulacji konstytucyjnych." Praca i Zabezpieczenie Społeczne (2):2-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.