PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 7, cz. 1 Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami | 111--127
Tytuł artykułu

Uniwersytet wobec wyzwań innowacyjności na przykładzie kształcenia doktorantów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
University Faced with Challenges of Innovation on the Example of Doctoral Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na swoistą asymetryczność (albo specyficzne zaniechanie) działań związanych z włączaniem się uniwersytetów w procesy innowacyjne. Polega ono na kultywowaniu tradycyjnego podejścia do kształcenia doktorów nauk i niewykorzystywaniu nowego sposobu ich formacji (studiów doktoranckich) dla budowania relacji z otoczeniem nakierowanych na wsparcie i zdynamizowanie innowacyjności. (fragment tekstu)
EN
Will the University be able to support effectively the development of innovative economy, if it is not innovative? Does traditional thinking about the competence and doctoral education allow the graduates to join the innovation processes in companies or be a keystone of the relationship between science and practice? What would have to change in the university and its environment, that doctors of sciences have become an important factor of innovation processes? The research results indicate lack of support mechanisms for the transition from university to the labor market. Businesses are not particularly interested in recruiting doctors, and even there are cases of rejection based on the applicant held a degree. The graduates themselves are not blameless. They often do not know the needs of the labor market outside the university and do not develop the competence that could make them more attractive on the labor market. At the same time we talk increasingly about innovation, entrepreneurship, creativity in the context of the modern university. Do we need today such innovations in the university? What would they be? Where to find their sources? As part of the university or outside it? Or and perhaps in the relationship with the environment, including those with the participation of PhD students and graduates? The authors attempt to answer at least part of these questions, using the results of research, but some are left unanswered as an impulse to think about the universities and the challenge for the future research projects. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Alencar E. (2011), Creativity in Organizations: Facilitators and Inhibitors [w:] M.D. Mumford (red), Handbook of Organizational Creativity, Academic Press.
 • Auriol L. (2010), Careers of Doctorate Holders: Employment and Mobility Patterns, Sti working papers 2010/4, Statistical Analysisi of Science, Technology and Industry, OECD report http://www.oecd.org/dataoecd/46/43/44893058.pdf.
 • Bandoła J., Bogusz M., Kawalec A., Kaziuk M., Majchrowska G., Olszowy R., Tomkiewicz K. (2013), Efekty polityki edukacyjnej: na podstawie studiow przypadku młodych doktorow na pozauczelnianym rynku pracy, "Zarządzanie Publiczne".
 • Baran G. (2013), Marketing wspołtworzenia wartości z klientem. Społecznotworcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Wyd. ISP UJ, Kraków.
 • Batorski D., Bojanowski M., Czerniawska D., Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osob ze stopniem doktora w Polsce; OPI, ICM Uniw. Warszawski www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Analizy_raporty_statystyki/ 20100510_Diagnoza_mobilnosci.pdf.
 • Całek A., Dudek K., Husein H., Król M., Narewska M., Wiekiera M., Wiktorowski M. (2011) Losy zawodowe osób ze stopniem naukowym doktora w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego, "Zarządzanie Publiczne", 1 (13).
 • Czeżowski T. (1989), W sprawie deontologii pracownika naukowego [w:] Pisma z etyki i teorii wartości, red. P.J. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław.
 • Detailed work programme on the follow-up of the objectives of education abd training systems in Europe; "Official Journal of the European Communities", http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:142:0001:0022:en:pdf.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2014 r., GUS, Warszawa, 14.10.2015 r.
 • Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt C., Terra B.R.C. (2000), The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, "Research policy", 29(2).
 • EUA European University Association, Doctoral Programmes for the European Knowledge Society http://www.ehea.info/Uploads/Seminars/050203-05_Rimini-Doring.pdf.
 • European Commission, Lisbon strategy for growth and jobs http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/objectives/index_en.htm.
 • Gault F. (2010), Innovation Strategies for a Global Economy. Development, Implementation, Measurement and Management, Edward Elgar Publishing, Massachusetts.
 • Hippel von E. (2005), Democratizing Innovation, MIT Press, Massachusetts.
 • Joergensen T.E. (2012), Cooperation on Doctoral Education Between Africa, Asia, Latin America and Europe, EUA, Brussels.
 • Matusiak K. B., Matusiak M. (2007), Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 453.
 • Matusiak K.B., Zasiadły K. (2005), Rekomendacje dla polski [w:] J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa.
 • Mumford M.D. (2000), Managing Creative People: Strategies and Tactics for Innovation, "Human Resource Management Review", 10(3).
 • Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka: cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, "Studia Ekonomiczne", 183.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, PWN, Warszawa.
 • Prawelska-Skrzypek G. (2012), Zmieniająca się rola uniwersytetów w regionalnej polityce innowacyjnej, "Samorząd Terytorialny", 10.
 • Prawelska-Skrzypek G., Baran G. (2010), Zarządzanie przejściem z uniwersytetu do życia zawodowego w kontekście kluczowych kompetencji doktorantów, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków.
 • Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki w Polsce na lata 2015-2030, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_09/cccde12e22cdc548b16002ab2c199ba7.pdf, 10.11.2015.
 • Readings B. (1996), The university in ruins, Harvard University Press.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmieniła wszystko, WAiP, Warszawa.
 • Wissema, J.G. (2005), Technostarterzy: dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.