PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 4 | 105--116
Tytuł artykułu

Conditions Underlying the Regional Diversity of the Area Structure of Farms in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Uwarunkowania zróżnicowania terytorialnego struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy podjęto próbę określenia uwarunkowań zróżnicowania regionalnego struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce. Przyczyn tego zróżnicowania jest wiele. Można do nich zaliczyć m.in: uwarunkowania historyczne, transformację ustrojową (traktowaną jako zmiana instytucjonalna) i dostępność popegeerowskich gruntów w poszczególnych województwach, integrację z Unią Europejską (prowadzona polityka rolna, m.in. w ramach wspólnej polityki rolnej), wielofunkcyjność ziemi rolnej (czynnik produkcji, dobro przyrodnicze, wartość kulturowa i symboliczna). W Polsce w 2014 roku tylko 30% użytków rolnych znajdowało się w gospodarstwach obszarowo większych (powyżej 50 ha). Pozytywny jest fakt, że rośnie liczba tego typu gospodarstw. W kontekście zapisów znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przewidywać można, że przemiany struktury obszarowej będą zmierzały w kierunku jej poprawy, szczególnie na bazie dzierżawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study has been to identify the conditions underlying the regional diversity in the area structure of farms in Poland. There are many causes of such diversity, including historical reasons, the state transformation (understood as an institutional change), availability of farmland previously owned by state farms in each of the Polish provinces, integration with the European Union (agricultural policy, also as part of the CAP), and the multifunctional use of farmland (as a production factor, a wildlife asset, a cultural and symbolic value of the landscape). In 2014, a more 30% of agricultural land in Poland was in larger farms (over 50 ha in size). However, the number of such farms is growing, which is a positive development. In the context of the amended Act on shaping the agricultural system, it can be predicted that changes in the area structure of farms will proceed towards improvement, especially by land lease agreements. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
105--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2016). Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej [Polish agriculture against the background of the EU agriculture]. [In:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (Eds), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi [Polish Countryside in 2016. The Report on the State of the Countryside]. Scholar, Warszawa, 81-106 in (Polish).
 • Bożek, J., Bogocz, D. (2012). Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym [Spatial diversity of the agrarian structure in Polish provinces presented in a dynamic approach]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20, 1, 21-38 (in Polish).
 • Kukuła, K. (2010). Słowo wstępne [Preface]. [In:] D. Bogocz, J. Bożek, K. Kukuła, J. Strojny, K. Kukuła (Eds), Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce [Statistical Study of the Agrarian Structure in Poland]. PWN, Warszawa, 9-11 (in Polish).
 • Majchrzak, A. (2015). Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej [Agricultural land in the EU under the conditions of the evolution of the Common Agricultural Policy]. PWN, Warszawa (in Polish).
 • Marks-Bielska, R. (2010). Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju [The market of agricultural land in Poland - conditions and development trends]. UWM w Olsztynie, Olsztyn (in Polish).
 • Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2012). Rola i miejsce Agencji Nieruchomości Rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej w woj. warmińsko-mazurskim [The role and place of the Agricultural Property Agency in the development of the agrarian structure in the province of Warmia-Mazury]. [In:] R. Kisiel, R., Marks-Bielska (Eds), Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego [Transformations in Agriculture and Rural Areas Involving the Agricultural Property Agency, a Case Study of the Province of Warmia and Mazury]. UWM w Olsztynie, Olsztyn, 34-48 (in Polish).
 • Maśniak, J. (2007). Koncentracja ziemi rolniczej w Polsce - stan i perspektywy [Concentration of agricultural land in Poland - the current situation and prospects]. Roczniki Naukowe SERiA, 10, 1, 303-307 (in Polish).
 • Milczarek, D. (2002). Privatisation as a process of institutional change. The case of state farms in Poland. Institutional Change in Agriculture and Natural Resources, 11. Shaker, Maastricht.
 • Milczarek-Andrzejewska, D., Zawalińska, K. (2015). Konflikty wokół ziemi - czy Wspólna Polityka Rolna może je łagodzić? [Conflicts over land - Can the Common Agricultural Policy mitigate them?]. [In:] Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (Eds), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi [Economics Is Beautiful, Isn't It? A Book Dedicated to Professor Jerzy Wilkin]. Scholar, Warszawa, 407-422 (in Polish).
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002 [General Census of the Population and Housing. General Agricultural Census 2002]. GUS, Warszawa 2003 (in Polish).
 • Poczta, W., Siemiński, P. (2008). Kierunkowe rozwiązania systemowe modelu płatności bezpośrednich z punktu widzenia interesu polskiego rolnictwa [Directional system solutions for the model of direct payments from the point of view of the Polish agriculture]. [In:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa [The Reform of the Common Agricultural Policy in the Context of the Needs and Interests of Polish Agriculture]. UKIE, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, 171-208 (in Polish).
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008 [Statistical Yearbook of Agriculture and Rural Areas 2008]. GUS, Warszawa 2009 (in Polish).
 • Rolnictwo w 2008 r. [Agriculture in 2008]. Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. GUS, Warszawa 2009 (in Polish).
 • Sikorska A. (Ed.), (2015). Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy [The Agricultural Land Market. The Current Situation and Outlook]. IERiGŻ, ANR, MRiRW, Warszawa (in Polish).
 • Szemberg, A. (2001). Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie chłopskim [The transformation of the agrarian structure in peasant agriculture]. [In:] Rynki wiejskie. Ziemia, kapitał, prac [Rural Markets. Land, Capital, Labour]. PAN, IRWiR, Warszawa, 7-28 (in Polish).
 • Wilkin, J. (2014). Ziemia rolnicza - dobro wielofunkcyjne [Agricultural land - a multifunctional asset]. Wieś i Rolnictwo, 1 (162), 113-121 (in Polish).
 • Wilkin, J. (2016). Polska wieś na tle kraju i Europy - synteza raportu [Polish countryside against the background of the country and Europe - a report synthesis]. [In:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (Eds), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi [Polish Countryside in 2016. The Report on the State of the Countryside]. Scholar, Warszawa, 11-20 (in Polish).
 • Zegar, J. (Ed.) (2003). Zróżnicowanie regionalne rolnictwa [Regional diversity of agriculture].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.