PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 7, cz. 1 Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami | 173--189
Tytuł artykułu

Innowacyjność polskich uczelni - stan i perspektywy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Polish Universities - State, Opportunities and Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uniwersytet otwarty na innowacje idzie z duchem czasu i daje studentom możliwości współtworzenia uniwersytetu i bycia niejako w centrum nauki, poprzez wykorzystanie aktywnych form działania np. parków technologicznych, inkubatorów itp. Ten ważny element łączący teorię z praktyką to nowe formy działań, do których włączeni są zarówno studenci, jak i pracownicy oraz absolwenci. Otrzymanie dyplomu dla wielu studentów nie oznacza zerwania kontaktu z uczelnią, ale jest początkiem nowej współpracy, wielu wspólnych inicjatyw, dzielenia się swoim doświadczeniem, pogłębiania wiedzy i rozwijania kompetencji. Wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy nie musi być jedyną drogą wyboru dla młodych ludzi w Polsce. Wszystkie środowiska, szczególnie środowisko akademickie, powinny wziąć również odpowiedzialność za dalsze losy absolwentów, aby mogli oni rozwijać swoje kompetencje w kraju lub za granicą, zgodnie z preferencjami. Wielu młodych ludzi często chowa dyplomy do szuflady i podejmuje pracę zarobkową za granicą poniżej swoich kwalifikacji. Kryzys uniwersytetów to nie tylko kryzys na miejscach rankingowych, to przede wszystkim dramat absolwentów, którzy nie mogą znaleźć pracy w kraju po ukończeniu studiów.
Jednym z rozwiązań tego wielostronnego kryzysu uniwersytetów w Polsce jest wykorzystanie możliwości, jakie dają wszelkiego rodzaju innowacje. Budowanie społeczeństwa wiedzy, otwartego na innowacje staje się obecnie punktem zwrotnym. Uniwersytety również powinny na to wyzwanie odpowiedzieć. (fragment tekstu)
EN
With the development of a competitive economy, there has been a demand not only for new products or new manufacturing solutions - technology requires that each employee was the creator of innovation. What does this mean for higher education? Does the ethos of the university in this case correspond to the needs of the socio-economic state? With the education of attitudes the transfer of a theoretical knowledge is also needed to build pro-innovation attitudes among young people who will be able to meet the needs of employers, among whom polls show more consideration not only to the knowledge about certain skills and attitudes of what is creativity, but also to the mutual trust and willingness to change. The article aims to analyze the innovative character of Polish universities and its various dimensions, eg. from education programs to the specific examples of pro-innovation initiatives undertaken in the areas of science-business. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliografia
 • Chesbrough H. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business, School Press, Boston.
 • Debackere K., Veugelers R. (2005), The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links, Reaserch Policy", No. 34.
 • Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWN, Warszawa.
 • Kowalewski T. (2012), Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 24.
 • Klich J. (2012), Koncepcja open innovation i perspektywy jej wykorzystania przez polskie szkoły wyższe [w:] J. Buko (red.), Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 717.
 • Kowalewski T., Popławski W.T. (2009), Między tradycją a nowoczesnością. Wyłanianie się kapitału intelektualnego w uniwersytecie III generacji [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Mażewska M. (2012), Preinkubarory i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości [w:] Bąkowski A., Mażewskiej M., Ośrodki Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 • Matusiak K.B., Feltynowski M. (2010), Działalność centrów transferu technologii przy polskich uczelniach, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 47.
 • Myszka W., Składzień, J., Skonieczny J. (2010), Knowledge Integration Community jako instrument współpracy uniwersytetu z przemysłem [w:] M. Hopeja, M. Moszkowicza, J. Skalik (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Santarek K., Bagiński A., Sobczak D., Szerenos A. (red.) (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Thieme J.K. (2009), Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku, Polska. Europa. USA, Difin, Warszawa.
 • Wawak T. (2009), Innowacje a zarządzanie w szkole wyższej [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Wissema J.G (2005), Technostarterzy, dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Wawak T. (2013), Wyznaczniki jakości zarządzania w szkołach wyższych, "Zarządzanie Jakością", nr 32.
 • Zacher L. (2000), Innowacje [w:] W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • European Centre for Higher Education (UNESCO-CEPES) (2003), Reporton Trends and developments in higher education in Europe, Paris [dostęp: 28 czerwca 2016].
 • Eurostat (2013), Science, technology and innovation in Europe, www.ec.europa.eu/eurostat/ documents/3930297/5969406/KS-GN-13-001-EN.PDF [dostęp: 23 czerwca 2016].
 • Główny Urząd Statystyczny (2010), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, Warszawa, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_ w_polsce_2006-2010.pdf [dostęp: 28 czerwca 2016].
 • Główny Urząd Statystyczny (2014), Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce, Warszawa, www.C:/Users/user/Downloads/nts_nauka_technika_wybrane_wyniki_ badan (4).pdf [dostęp: 28 czerwca 2016].
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Wdrożeń i Innowacji (2006), Raport Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/ 2013_05/587cda2f54dd2a0efcedade2d7fcc04e.pdf [dostęp: 23 czerwca 2016]
 • OECD & EUROSTAT, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacja danych dotyczących innowacji, www.rpo.lodzkie.pl/images/ konkurs_2.3.1_cop_28122015/Podrecznik_OSLO.pdf [dostęp: 27 czerwca 2016].
 • Górecki J. (2003-2012), Raport. Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2012, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Warszawa. www.absl.pl/documents/10186/26940/ raport_absl_2015_PL_150622_epub.pdf/a66bd034-6ea5-40ac-99a7-e78b4ecc6f69 [dostęp: 11.czerwca 2016].
 • The Times Higher Education World University Rankings Lisbon Review Ranking (2015), www. timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2015-2016-results-announced [dostęp: 30 czerwca 2016].
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Nauka w Polsce, www.nauka.gov.pl/g2/ oryginal/2013_08/010df9372ca1a016e6e9bf7746817b38.pdf [dostęp: 12 czerwca 2016].
 • Blanke J., Kinnock S. (2010), The Lisbon Review 2010. Towards a More Competitive Europe?, World Economic Forum Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. COM (2005) 488 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 12.10.2005, Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja, no. 488, Bruksela, Parlament Europejski.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku (2005), Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm z dnia 27.07.2005.
 • European University Association (2005), Deklaracja z Glasgow: Silne Uniwersytety dla silnej Europy, Bruksela.
 • Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury (2009), Zarządzenie szkolnictwem wyższy w Europie. Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka, www. eacea.ec.europa.eu/Education/ eurydice/documents/thematic_reports/091PL.pdf [dostęp: 12 lutego 2016].
 • Academic ranking of world universities (2015), http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics- 2015.html [dostęp: 24 czerwca 2016].
 • Global innovation Index (2015), https://www.globalinnovationindex.org/content/page/data- analysis/ [dostęp: 22 czerwca 2016].
 • Kamińska A., Skonieczny J. (2012), Transfer technologii z Uniwersytetu do Biznesu [w:] R. Knosal (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo PTZP, Opole, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p013.pdf [dostęp: 22 czerwca 2016].
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010), Działalność sektora B+R w Polsce - diagnoza stanu dla określenia kierunków rozwoju nauki i technologii, www.nauka.gov.pl/dokumenty- strategiczne/dzialalnosc-sektora-b-r-w-polsce-8211-diagnoza-stanu-dla-okreslenia- -kierunkow-rozwoju-nauki-technologii_15063,archiwum,1.html [dostęp: 21 czerwca 2016].
 • Nowak A.Z., Niewiadomski A. (2014), Finansowanie nauki w Polsce-pomoc czy przeszkoda, www.docplayer.pl/716481-Finansowanie-nauki-w-polsce-pomoc-czy-przeszkoda.html [22.06. 2016].
 • Ranking Uniwersytetów, www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings- 2015-2016-results-announced [dostęp: 22.06.2016].
 • Woźnicki J. (2006), Innowacyjność w sektorze wiedzy [w:] Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej - podejście interdyscyplinarne (red.), Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, www.poprzednia. kig.pl/assets/upload/Opracowania i analizy /Innowacyjnosc.pdf [dostęp: 22 czerwca 2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.