PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (42) Metody komputerowe w procesie podejmowania decyzji | 97--108
Tytuł artykułu

Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Research Challenges of Public Universities Computerisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uczelnia publiczna jest podmiotem o szczególnej roli społecznej, funkcjonuje równocześnie w kontekście wielowiekowej tradycji akademickiej i uniwersyteckiej, jaki w ramach bieżących uwarunkowań podmiotów publicznych oraz na konkurencyjnych rynkach edukacyjnym, naukowym i doradczym. Powoduje to potrzebę poszukiwania modelu organizacyjno-funkcjonalnego odpowiedniego dla specyficznej korporacji, jaką jest taka uczelnia. Jest to nie tylko wyzwanie z zakresu praktyki zarządzania, ale i naukowe, dotyczące poszczególnych aspektów funkcjonowania organizacyjnego i zarządzania (Woźnicki, 2007). Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji metodycznego podejścia do procesu informatyzacji uczelni publicznej oraz badań, które temu służą. Podjęto tylko te z tych wyzwań, które są związane z prowadzeniem polityki informacyjnej oraz systematyczną informatyzacją uczelni publicznej. Nie wyczerpuje to potencjału wyzwań naukowych nowego organizowania uczelni publicznych w Polsce i zarządzania nimi.(abstrakt oryginalny)
EN
The public university is a entity of a particular social role, functioning simultaneously in the context of the centuries-old tradition of academic and university, as well as under the current conditions of public entities and competitive markets, educational, scientific and advisory capacity. This results in the need to find a model of organizational and functional suitable for a specific corporation which is the university. This is not only a challenge in the field of management practices, but research concerning various aspects of the organization and management. The article only ones with these challenges, which are related to the conduct of information policy and systematic computerization of public university. However, this does not close the potential of the scientific challenges of the new organization and management of public universities in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Brzeziński, J. (1997). Trwałe wartości uniwersytetu. Forum Oświatowe, 1-2.
 • Dworak, J. (2013). Kapitał edukacyjny jako determinanta atrakcyjności szkoły wyższej. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: PWN.
 • Dynek, K. (2011). Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku. Poznań: WSPiA.
 • Geryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Iwankiewicz-Rak, B., Shulgina, L. (2013). Misja - marka - wizerunek uczelni - relacje wzajemne. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2015a). Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, vol. Prace z zakresu zarządzania, 1, 71-80.
 • Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2015b). Model procesu polityki informacyjnej uczelni publicznej. Przegląd Organizacji, 1, 23-29.
 • Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Zasady polityki informacyjnej uczelni publicznej. W: I. Staniec (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka (s. 329-337). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2013). Aksjologiczne podstawy projektowania strategii organizacji w koncepcji zrównoważonego zarządzania. W: L. Karczewski, H.A. Kretek (red.), Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku (s. 403-418). Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej
 • Leja, K. (2013). Doskonalenie relacji z interesariuszami jako wyraz społecznej odpowiedzialności uczelni. W: J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich.
 • Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku (2009). Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Warszawa.
 • Ostrowski, A. (2013). Uniwersytet jako przestrzeń konfliktu wiedzy i informacji. Przyczynek do analizy posttradycyjnego systemu eksperckiego. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Sołek-Borowska, C. (2014). Model kooperencji w sektorze edukacji wyższej - rozważania teoretyczne. W: A. Depta (red.), Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu. Łódź: Monografie PŁ, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.
 • Stańczak, J., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2016). Koncepcja metodyczna zarządzania projektami informatyzacji uczelni publicznej (artykuł zgłoszony na konferencję: "Twórczość - innowacyjność - przedsiębiorczość - technologie informacyjne w organizacjach" organizowaną przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej oraz Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 17-19.11.2016 w Ustroniu).
 • Stańczak, J., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2015). Czynniki sukcesu projektu wdrażania systemu SAP w Politechnice Warszawskiej. W: T. Porębska-Miąc (red.), Systemy wspomagania organizacji. SWO 2015 (s. 229-242). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • du Valla, M. (red.). (2011). Raport końcowy "Modele zarządzania uczelniami w Polsce". Kraków: Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wawak, T. (red.) (2011). Wyzwania jakości zarządzania w szkołach wyższych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Węgleński, P. (2013). Po co Polsce uniwersytet? W: J. Woźnicki, Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Warszawa: ISW, Fundacja Rektorów Polskich.
 • Woźnicki, J. (2007). Uczelnie akademickie jako instytucje życia akademickiego. Warszawa: ISW, Fundacja Rektorów Polskich.
 • Zajkowski, A., Stańczak, J. (2015). The Challenges of Public University Informatization. Foundations of Management, 7 (1), 239-252.
 • Zajkowski, A. (2016). Strategia informatyzacji uczelni publicznej referencją utrzymania jakości usług informatycznych (artykuł zgłoszony na III Ogólnopolską Konferencję Naukową "Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji" organizowaną przez Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 22.06.2016 w Częstochowie).
 • Zajkowski, A. (2015). Architektura korporacyjna jako element umiejscowienia IT w organizacji, na przykładzie strategii informatyzacji Politechniki Warszawskiej. W: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.), Informatyka w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.