PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 4 | 183--193
Tytuł artykułu

Directions of Undertaking Ecological Innovations in Agribusiness Companies

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wdrażanie innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu - kierunki działań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Każde przedsiębiorstwo agrobiznesu w mniejszym lub większym stopniu wywiera bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Nie może też wybierać między nim a rozwojem gospodarczym, dlatego swój rozwój musi podporządkować możliwościom, jakie to środowisko daje. Celem niniejszego opracowanie jest przedstawienie innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu i ich odniesienie do idei zrównoważonego rozwoju. Badania sondażowe przeprowadzono wśród 156 przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa kujawsko-pomorskiego. W badaniach uczestniczyły tylko te przedsiębiorstwa, w których realizowane były inwestycje ekologiczne. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa agrobiznesu politykę wdrażania innowacji ekologicznych uważają za niezwykle istotną. Starają się one wprowadzać do swojej strategii zarządzania ekoinnowacje, aby produkować z pożytkiem dla konsumenta i środowiska naturalnego. Podstawowe rodzaje innowacji ekologicznych w badanych przedsiębiorstwach agrobiznesu to: szczegółowa segregacja odpadów, produkcja ekologiczna, ograniczenie emisji szkodliwych gazów. Innowacje ekologiczne wynikają z założeń zrównoważonego rozwoju, wspierają wdrożenie zrównoważonych rozwiązań w przedsiębiorstwach, pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także przyczyniają się do ograniczania obciążającego środowisko oddziaływania przy równoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia innowacyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
Every agribusiness company affects the natural environment, to a smaller or larger extent. There can be no choice between the environment and economic development, therefore the agribusiness companies must adjust their development to the possibilities that the environment offers. The aim of this study is to present ecological innovations in agribusiness companies and their reference to the idea of sustainable development. Survey research was carried out among 156 agribusiness companies from Kujawsko-pomorskie Province of Poland. The only companies participating in the research were those in which some ecological investments were implemented. The research showed that the agribusiness companies consider the policy of introducing ecological investments to be very important. The companies are trying to bring into their management the strategy of eco-innovations so that they can operate with a benefit for its consumers and the natural environment. The basic types of ecological investments in the surveyed agribusiness companies include: careful waste segregation, ecological production and limiting harmful gas emission. The ecological innovations stem from the principles of sustainable development, they support the introduction of sustainable solutions in the companies, they also allow for a more efficient use of natural resources and contribute to the limitation of actions harmful to the environment while maintaining the high level of innovativeness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Berliński, L. (2003). Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych. OPO, Bydgoszcz.
 • Bujak, A. (2011). Innowacyjność i innowacyjne rozwiązania w logistyce. Logistyka, 2, 86.
 • GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Warszawa.
 • GUS (2016). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015. Warszawa.
 • Kostecka, J., Kostecki, A. (2006). Ochrona środowiska w działaniach przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12, 78-79.
 • Kozłowski, S. (1997). W drodze do ekorozwoju. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Pawłowski, A. (2011). Turystyka dla zrównoważonego rozwoju - przykład Roztocza, Available at http://www.kul.pl. (accessed: 05.05.2016).
 • Pawul, M., Sobczyk, W. (2011). Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju.Problems of Sustainable Development, 6, 1, 147-156.
 • Roman, M. (2013). Instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju innowacyjności w turystyce wiejskiej - studium przypadku. Roczniki Naukowe SERiA, 15, 2, 303.
 • Sosnowska, A., Łobejko, S., Kłopotek, A. (2000). Zarządzanie firmą innowacyjną. Difin, Warszawa.
 • Stawasz, E. (2005). Przedsiębiorstwo innowacyjne. [In:] K.B. Matusiak (Ed.), Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć. PARP, Warszawa, 133.
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (projekt) [Strategy of innovativeness and effectiveness of economy (project)] (2011). Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia. IBS, Warszawa.
 • Wożniak, L., Ziółkowski, B. (2006). Paradygmat ekonomii ekologicznej jako stymulator ekoinnowacyjności. [In:] L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik (Eds), Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, 21.
 • Zuzek, D.K. (2015). Determinanty rozwoju ekoinnowacji w sektorze MSP na przykładzie województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 17, 241.
 • Zuzek, D.K., Wielewska, I. (2015). The significance of education in promoting the idea of sustainable development and social responsibility in agriculture in the Pomeranian Voivodeship. Acta Scientiarum Polonum, Oeconomia, 14 (4), 149-157.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.