PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 21 | 29--51
Tytuł artykułu

Więź mieszkańców z miastem postprzemysłowym na przykładzie Poniewieża, Łodzi i Iwanowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ties with the Postindustrial City - Example of Panevezys, Lodz And Ivanovo
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest analiza poziomu więzi mieszkańców z wybranymi miastami postprzemysłowymi, typów tych więzi oraz potencjalnych czynników wpływających na poziom przywiązania. Przedmiotem analizy jest psychospołeczna więź mieszkańców Poniewieża (Litwa), Łodzi (Polska) i Iwanowa (Rosja), czyli miast, które w przeszłości pełniły istotną rolę ośrodków przemysłowych. Podstawę empiryczną stanowią wyniki badań przeprowadzone na reprezentatywnych próbach mieszkańców w ramach projektu badawczego "Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is to analyze the level of psychosocial ties of inhabitants with the selected postindustrial cities, types of these ties and potential factors affecting the level of attachment. The analysis will be focused on ties of inhabitants of Panevezys (Lithuania), Lodz (Poland) and Ivanovo (Russia) - the cities that used to play an important role of industrial centres. The empirical basis for the analyses is research conducted within Resurgence of peripheral postindustrial cities research project, funded by The Polish National Science Centre. The research was conducted on a representative sample of inhabitants of Panevezys, Lodz and Ivanovo.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
29--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Anioł W., 2002, Paradoksy globalizacji, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Barber B., 1997, Dżihad kontra McŚwiat, przeł. H. Jankowska, Muza, Warszawa
 • Bauman Z., 2006, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 • Bauman Z., 2011, O zamieszkach londyńskich, czyli konsumeryzm zbiera swoje owoce, http://www. krytykapolityczna.pl/Opinie/BaumanOzamieszkachlondynskichczylikonsumeryzmzbieraswojeowoce/ menuid-431.html (dostęp 12 grudnia 2015)
 • Beck U., Beck-Gernsheim E., 2001, Individualization. Institutional individualism and its social and political consequences, Sage Publication, London-Thousand Oaks-New Delhi
 • Castells M., 2007, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Durkheim E., 2012, O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Frysztacki K., 1982, Organizacja życia społecznego w zbiorowości wielkomiejskiej, Ossolineum, Kraków
 • Giddens A., 1990, The consequence of modernity, Polity Press, Malden
 • Giddens A., 2006, Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Golka M., 2004, W cywilizacji konsumpcyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Huntington S.P., 1997, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Muza, Warszawa
 • Jacher W., 1987, Więź społeczna w teorii i praktyce, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Jałowiecki B., 1998, Socjologia miasta, [w:] Socjologia miasta. Wybór tekstów, red. M. Malikowski, S. Solecki, Wydawnictwo WSP, Rzeszów
 • Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Scholar, Warszawa
 • Kłoskowska A., 1998, Homogenizacja, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Krzysztofek K., 2002, Kulturowa ścieżka globalizacji, [w:] Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Lewicka M., 2004, Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje, [w:] Społeczna mapa Warszawy, red. J. Grzelak, T. Zarycki, Scholar, Warszawa
 • Lewicka M., 2012, Psychologia miejsca, Scholar, Warszawa
 • Lutyński J., 2000, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łodzkie Towarzystwo Naukowe, Łodź
 • Majer A., Mikropolis, 2014, tekst udostępniony w trakcie zebrania Katedry Socjologii Wsi i Miasta
 • Malikowski M., 1984, Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Rzeszów
 • Michalska-Żyła A., 2010, Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem. Studium na przykładzie Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Michalska-Żyła A., 2011, Więź z miastem - wymiary, typy i uwarunkowania. Na przykładzie Łodzi i Iwanowa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica" nr 36
 • Michalska-Żyła A., 2015, Poziom identyfikacji psychospołecznej w badanych miastach postindustrialnych, [w:] Odrodzenie peryferyjnych miast postprzemysłowych. Raport z badań, red. P. Starosta, UMO- -2011/01/B/HS6/02538, mps, IS UŁ.
 • Morawski W., 2002, Globalizacja: wyzwania i problemy, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Scholar, Warszawa
 • Olubiński A., 1991, Identyfikacja z własną miejscowością oraz możliwości samorealizacji mieszkańców małego miasta, "Studia Socjologiczne" nr 1-2
 • Ossowski S., 1962, O osobliwościach nauk społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Ossowski S., 1983, O osobliwościach nauk społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, wyd. 3
 • Ossowski S., 1984, O ojczyźnie i narodzie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Podgórski R.A., 2008, Socjologia. Mikrostruktury, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn
 • Robertson R., 1992, Globality, global culture, and image of order, [w:] Social change and modernity, red. H. Haferkamp, N.J. Smelser, California University Press, Berkeley
 • Rychlewska P., 2010, Psychospołeczne więzi z miejscem zamieszkania mieszkańców warszawskiego Młynowa i podwarszawskiego Pomiechówka, "Kultura i Historia" nr 17, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/ archives/1834 (dostęp 20 grudnia 2015)
 • Starosta P., 1980, Problemy identyfikacji w skali gminy, [w:] Społeczności lokalne i ich przemiany, Pojezierze, Olsztyn
 • Starosta P., 2003, Fragmentaryzacja więzi społecznej i rekonstruowanie wspólnoty w dobie globalizacji, "Przegląd Socjologiczny" nr 3
 • Starosta P., 2007, Wspólnota a proces globalizacji, [w:] Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława
 • Kwaśniewicza, red. K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Starosta P., 2012, Przynależność w dobie globalizacji, [w:] Tożsamość, nowoczesność, stereotyp, red. R. Dopierała, K. Kaźmierska, Nomos, Warszawa
 • Starosta P., Brzeziński K., 2014, The structure of social trust in post-industrial cities of Central and Eastern Europe, "Przegląd Socjologiczny" t. LXIII/1
 • Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Sztompka P., 2003, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków
 • Szlendak T., 2004, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Szymańska D., 2002, Niektóre zagadnienia urbanizacji w Polsce w drugiej połowie XX wieku, [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
 • Tonnies F., 2008, Wspólnota i stowarzyszenie, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Turowski J., 1993, Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
 • Turowski J., 1995, Więź społeczna w grupie, [w:] Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane profesorowi Wacławowi Piotrowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Starosta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.