PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr III/2 | 1039--1050
Tytuł artykułu

Analiza kosztów transportu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Transport Costs for Segregated Municipal Solid Waste
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono analizę struktury kosztów transportu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, odbieranych z terenu miasta Krakowa oraz 13 gmin podmiejskich. Do analiz wybrano 4 pojazdy odbierające tzw. segregację z gospodarstw domowych (gromadzoną w różnokolorowych workach). Pojazdy te posiadają zbliżoną charakterystykę pracy. Wszystkie należą do prywatnego przedsiębiorstwa zajmującego się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych, budowlanych i opakowaniowych. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w strukturze kosztów transportu odpadów segregowanych dla wszystkich analizowanych pojazdów, dominują koszty zużycia paliwa, koszty wynagrodzenia oraz zakupu worków, stanowiące odpowiednio 29,5%, 26,7% i 18,0%. Pozostałe koszty oraz zysk przedsiębiorstwa stanowią 25,8% całkowitych kosztów zbierania i transportu odpadów segregowanych. Koszt transportu 1 Mg odpadów gromadzonych selektywnie wynosi średnio 243,3 zł. Mg-1. Koszt ten jest wyższy o około 60 zł. Mg-1 w stosunku do kosztów transportu zmieszanych odpadów komunalnych. Średnie zużycie paliwa (ON) w przeliczeniu na 1 Mg segregowanych odpadów komunalnych wynosi około 13,2 dm3.Mg-1 i jest ono wyższe niż zużycie paliwa przez śmieciarki (transport zmieszanych odpadów komunalnych) o 1,1 dm3.Mg-1. W wyniku badań stwierdzono, iż istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy zużyciem paliwa (dm3.Mg-1), a udziałem kursów realizowanych na terenach wiejskich (R = - 0,83). (abstrakt oryginalny)
EN
This paper reports the analysis of transport costs for segregated municipal solid waste (MSW) collected from the Krakow city and the 13 municipalities bordering the main town of Małopolska Region. There were 4 selected vehicles (garbage trucks) analyzed (collected segregated waste from households) These vehicles have a similar work characteristics. These vehicles belong to private enterprise dealing with the waste transport. The largest share in the structure of the waste transport and collection have fuel costs (29.5%), salaries (26.7%) and cost of bags purchase (18.0%). Other costs and enterprises profit represent 25.8% of the total transport costs. The average unit cost of segregated waste transport and collection is 243.3 zł. Mg-1 and is higher by 60 zł. Mg-1 in relation to the cost of mixed waste transport. Average fuel consumption (Diesel) per 1 Mg of segregated waste is about 13.2dm3.Mg-1 and it is higher than for mixed waste by an average of 1.1 dm3.Mg-1. Furthermore there is a statistically significant dependence between the unit costs of waste transport (dm3.Mg-1) and participation of courses realized at the rural areas (R = - 0.83).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1039--1050
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Bentkowska-Senator, K.; Kordel, Z.; Waśkiewicz, J. (2011). Koszty w transporcie samochodowym. Warszawa, Wyd. Instytut Transportu Samochodowego.
 • Bilitewski, B. (2010). Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi. Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami. Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA. Opole, 2010.
 • Bilitewski, B., Hardtle, G., Marek, K. (2006). Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wydanie 2. Wyd. Seidel-Przywecki. Warszawa
 • Czyżyk, F., Strzelczyk, M., Steinhoff-Wrześniewska, A., Rajmund, A., Godzwon, J., Majewska, P. (2012). System i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie w świetle nowych regulacji prawnych. ITP. Wrocław
 • D'Obyrn, K., Szalińska, E. (2005). Odpady komunalne - zbiórka, recykling, unieszkodliwianie. Wyd. PK. Kraków
 • Grzesik, K. (2015). Oddziaływanie na środowisko zbiórki i transportu odpadów w systemach gospodarki odpadami komunalnymi. Logistyka 4/2015, s. 8902-8910
 • Hogg, D. (2005). Costs for Municipal Waste Management in the EU. Eunomia Research & Consulting, Brussels
 • Ignasiak, D., Kiciński, M., Merkich-Guranowska, A. (2015). Porównanie parametrów logistycznych gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach Wielkopolski. Logistyka 3/2015 s. 1846-1857
 • Kokoszka, S. (1996). Transport w rolnictwie: wykłady. Kraków, Wyd. AR.
 • Malinowski, M. (2013). Określenie wybranych właściwości odpadów komunalnych w gminach podmiejskich. Dysertacja pracy doktorskiej. Kraków, AGH.
 • Malinowski, M. (2014). Analiza kosztów zbierania i transportu zmieszanych odpadów komunalnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr IV/2/2014, s. 1179-1191.
 • Napiórkowski, J.; Drożyner, P.; Mikołajczak, P.; Rychlik, A.; Szczyglak, P.; Ligier, K. (2013). Podstawy budowy i eksploatacji pojazdów i maszyn. Olsztyn
 • Pin-Jing, H. (2012). Municipal solid waste in rural areas of developing country: Do we need special treatment mode? Waste management (32) 1289-1290. DOI: http://dx.doi. org/10.1016/j.wasman.2012.03.023
 • Sekuła, P. (2016). Analiza kosztów transportu odpadów gromadzonych selektywnie. Praca dyplomowa. Kraków, UR
 • Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152, poz. 897 z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.