PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 46(1) Pracownicy wiedzy 65 plus - nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności | 28--38
Tytuł artykułu

Dojrzali pracownicy we współczesnych przedsiębiorstwach - kompetencje, wiedza i różnorodność

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mature Workers at Contemporary Enterprises - Competence, Knowledge and Diversity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce pracowników dojrzałych, którzy zdaniem autorki odgrywają we współczesnych przedsiębiorstwach szczególnie istotną rolę. Myślenie o zasobach ludzkich nie powinno ograniczać się do inwestowania tylko w młodych pracowników, ale powinno koncentrować się również na szukaniu coraz bardziej efektywnych sposobów zarządzania związanego z każdą grupą pracowników, w tym szczególnie tzw. pracowników dojrzałych, których wiedza, kompetencje i doświadczenie są często nieocenione. Lojalność i zaangażowanie tych pracowników, a szczególnie ich osiągnięcia mogą być źródłem inspiracji dla młodszych pokoleń, kształtowania odpowiedzialnych postaw i zachowań niezbędnych do realizacji celów strategicznych firmy. Autorka udowadnia, że pracownicy wiedzy i ich kompetencje mają istotny wpływ na sukces przedsiębiorstwa, a umiejętne zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem jest dziś jedną z najważniejszych funkcji w przedsiębiorstwie, ponieważ stanowi o sukcesie w zasadzie każdego przedsięwzięcia, czy nowego projektu, w ramach którego niezbędne jest połączenie fachowości, doświadczenia i praktyki z nowością, kreatywnością, innowacyjnością. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the problems of mature workers who, in the author's opinion, play at contemporary enterprises a particularly important role. Thinking of human resources should not be limited to investing only in young employees but it also should be focused on seeking for more effective ways of management related to each group of employees, including also the so-called mature workers whose knowledge, competence and experience are often invaluable. Loyalty and commitment of those workers, and particularly their achievements may be a source of inspiration for younger generations, formation of responsible attitudes and behaviours indispensable for achievement of the company's strategical goals. The author proves that knowledge workers and their competence have an important impact on success of the enterprise, and skilful managing the diversified in terms of age team is nowadays one of the most important functions at the enterprise as it determines success, as a rule, of every endeavour or a new project within which framework there is the need for combination of competence, experience, and practice with novelty, creativity, and innovativeness. The article is of the conceptual nature. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bartkowiak G. (2014), Postawy pracodawców i kadry kierowniczej wobec zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus, (w:) Stor M., Fornalczyk A. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Beyer K. (2012), Współczesna organizacja - organizacja oparta na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 736.
 • Cielemęcki M. (2011), Pracownik wiedzy jako kluczowy zasób współczesnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie", nr 89.
 • Davenport T.H. (2005), Thinking for a Living: How to get better performance and results from knowledge workers, Harvard Business School Press, Boston - Massachusetts (za:) Kwiecień A. (2013), Pracownik wiedzy - kluczowa postać przedsiębiorstw Nowej Ekonomii, "Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 6.
 • Dudzińska-Głaz J. (2012), Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, (w:) Harasim W. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Filipowicz G. (2014), Zarządzanie wiekiem z perspektywy kompetencyjnej, Opracowanie przygotowane w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Zarządzanie kompetencjami w MSP", PARP, Warszawa.
 • Friensen N., Anderson T. (2004), Interaction for lifelong learning, "British Journal of Educational Technology", Vol. 35, No. 6.
 • Kisielnicki J. (2004), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, (w:) Praca zbiorowa, Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kubicka J. (2010), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kierunku zarządzania różnorodnością, (w:) Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkim (red.) J. Puchalski (2010), Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.
 • Loden M. (1996), Implementing Diversity, McGraw-Hill Companies, Burr Ridge.
 • Olszewska B. (2009), Współczesne uwarunkowania pracy menedżerów, (w:) Kupczyk T. (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 • Pawlak J. (2014), Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39(3).
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sienkiewicz Ł., Trawińska-Konadors K. (2013), Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, (w:) Sienkiewicz Ł. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Skrzypek E. (2009), Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, (w:) Okoń-Horodyńska E., Wisła R. (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.