PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (53) | 54--71
Tytuł artykułu

Użyteczność badań eye trackignowych w pomiarze utajonych determinant zachowań zakupowych nabywców

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Usability of Eye Tracking Research on the Implicit Determinants of Customers' Behavior Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie użyteczności eye trackingu jako metody badania zachowań nabywców. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W artykule, oprócz ukazania istoty badań eye trackingowych, opisano procedurę ich przygotowania i realizacji oraz wskazano możliwe formy prezentacji pozyskanych w ten sposób danych (mapy cieplne, ścieżki spojrzeń oraz analizę obszarów zainteresowania). Szczególną uwagę poświęcono także ewentualnym trudnościom metodycznym oraz technicznym występującym podczas realizacji eksperymentu badawczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the usability of eye tracking as a method of research of customers' behavior. The aim of the study has a theoretical and researching character. Apart from the essence of eye tracking research the article reveals the regulation procedure, recording session and eye tracking data forms presentation (heat maps, scan path and AOI). Special attention is focused on the potential technical and methodical difficulties that can emerge during the experiment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Albert B., Tullis T., 2013, Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics, Elsevier Inc., Waltham.
 • Andrienko G., Andrienko N., Burch M., Weiskopf D., Visual analytics methodology for eye movement studies, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 18, 12 (2012), s. 2889-2898.
 • Babicz-Zielińska E., Zabrocki R., 2007, Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 6, no. 3, s. 81-89.
 • Blascheck T., Vukojevic-Haupt K., Weber D., Karastoyanova D., Ertl T., 2014, Towards Automated Analysis of Eye Tracking Studies using the Workflow Technology, [w:] Proceedings of the Workshop on Simulation Technology: Systems for Data Intensive Simulations (SimTech@GI) in Conjunction with INFORMATIK 2014, 22. September 2014, Stuttgart.
 • Cash P., Stanković T., Štorga M., 2016, Experimental Design Research: Approaches, Perspectives, Applications, Springer, London.
 • Chodak J., Kryjak T., 2010, Metody kalibracji urządzeń do akwizycji sygnałów okoruchowych, Automatyka, vol. 14, nr. 3/1, s. 267-278.
 • Chybicka A., Kosakowska N., Karasiewicz K., 2008, Związek zachowania z jawnymi i utajonymi postawami wobec płci, Przegląd Psychologiczny, vol. 51, nr 4, s. 465-490.
 • Czarnkowski M., Różyńska J., 2008, Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Poradnik dla badacza, Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa.
 • Duchowski A.T., 2007, Eye Tracking Methodology, Theory and Practice, Springer, London.
 • EyeTracking Inc., 2013, We're Gonna Need a Bigger Sample, http://www.eyetracking.com/News/EyeTracking-Blog/EntryId/58/We-re-Gonna-Need-a-Bigger-Sample (3.09.2016).
 • Falkowski A., Tyszka T., 2009, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Fila-Jankowska A., Jankowski K., 2008, Parametry psychometryczne metody symulowanego dążenia - unikania (SDU), Psychologia Społeczna, vol. 3, nr 2(7), s. 109-123.
 • Greenwald A.G., Banaji M.R., 1995, Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes, Psychological Review, vol. 102, no. 1, s. 4-27.
 • Holmqvist K., Nyström M., Andersson R., Dewhurst R., Jarodzka H., Weijer J., 2011, Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures, Oxford University Press.
 • Horsley M., 2014, Eye Tracking as a Research Method in Social and Marketing Applications, [in:] Current Trends in Eye Tracking Research, Horsley M., Toon N., Knight B., Reilly R. (eds.), Springer International Publishing, Switzerland.
 • Jacob R.J.K., Karn K.S., 2003, Eye Tracking in Human-Computer Interaction and Usability Research: Ready to Deliver the Promises, [w:] The Mind's Eye: Cognitive and Applied Aspects of Eye Movement Research, Radach R., Hyona J., Deubel H., Elsevier Science BV, Amsterdam.
 • Jardanowski P., Chojnacki W., 2009, Obszary zainteresowań (ang. area od interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking, Proceedings of the Conference: Interfejs użytkownika -Kansei w praktyce, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Kaczmarek M., 2012, Mocne i słabe strony eye trackingu jako metody badania zachowań nabywców, [w:] Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków, Borodako, K., Nowosielski M. (red.), Instytut Zachodni, Poznań.
 • Kaczmarek M., Olejnik I., Springer A., 2013, Badania jakościowe - metody i zastosowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Kudłaj A., Nowakowska J., Smolak M., Zając M., Grucza S., 2014, Architektura bankowych witryn a percepcja i retencja informacji, [w:] Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych, Grucza S., Płużycka M., Soluch P. (red.), IKL, Warszawa.
 • Kurzhals K., Burch M., Blascheck T., Andrienko G., Andrienko N., Weiskopf D., 2016, A Task-Based View on the Visual Analysis of Eye Tracking Data, http://www.profitippliga.de/papers/107.pdf (1.09.2016).
 • Laskowski M., 2011, Badania użyteczności przy wykorzystaniu technologii eye-trackingu, Contemporary Economy, Electronic Scientific Journal, vol. 2, no. 1, s. 1-11.
 • MacKenzie I.S., 2012, Evaluating Eye Tracking Systems for Computer Input, [w:] Gaze Interaction and Applications of Eye Tracking: Advances in Assistive Technologies, Majaranta P. (eds.), Medical Information Science Reference, Hershey PA.
 • Maison D., 2004, Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Maison D., Stasiuk K., 2013, Psychologiczne podejście do rozumienia postaw konsumenckich, Problemy Zarządzania, vol. 12, no. 1 (45), s. 18-29.
 • Majaranta P., Bulling A., 2014, Eye Tracking and Eye-Based Human-Computer Interaction, [w:] Advances in Physiological Computings, Fairclough S.H., Gilleade K. (eds.), Springer-Verlag, London.
 • Majaranta P., Donegan M., 2012, Introduction to Gaze Interaction, [w:] Gaze Interaction and Applications of Eye Tracking: Advances in Assistive Technologies, Majaranta P. (eds.), Medical Information Science Reference, Hershey PA.
 • Mądrzycki T., 1977, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Moors A., Spruyt A., De Houwer J., 2010, In Search of Measure That Qualifies as Implici: Recommendations Based on a Decompositional View of Automaticity, [w:] Handbook of Implicit Social Cognition. Measurement, Theory and Applications, Gawronski B., Payne B.K. (eds.), The Guilfold Press, New York.
 • Mozol A., 2011, Eye tracking - prawdziwa twarz, http://symetria.pl/blog/artykuly/eye-tracking-prawdziwa-twarz-2 (10.05.2016).
 • Nielsen J., Pernice K., 2009, Eyetracking Methodology, How to Conduct and Evaluate Usability Studies Using Eyetracking, http://www.useit.com (15.05.2016).
 • Nielsen J., Pernice K., 2010, Eyetracking web usability, Berkeley, CA, New Riders.
 • Privitiera C., Stark, L., 2000, Algorithms for defining visual regions-of-interest: Comparison with eye fixations, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 22, 9 (2000), s. 970-982.
 • Reingold E.M., 2014, Eye tracking research and technology: Towards objective measurement of data quality, Visual Cognition, vol. 22, no. 3-4, s. 635-652.
 • Rojna W., 2003, Eye tracking. Metodologia i jej zastosowania w badaniach percepcji reklamy i za- chowań konsumentów, IV Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii, Warszawa.
 • Rudnicki L., 2000, Zachowania konsumentów na rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schall A., Bergstrom J.R. (red.), 2014, Eye tracking in User Experience Design, Morgan Kaufmann, Waltham.
 • Stepulak Z.M., 2005, Etyczne problemy badań naukowych we współczesnej psychologii, [w:] Annales: etyka w życiu gospodarczym, tom 8, nr 2, s. 77-85.
 • Stolecka-Makowska A., Wolny R., 2014, Możliwości zastosowania techniki okulograficznej w ilościowych badaniach marketingowych, [w:] Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Sundsedt V., 2012, Gazing at Games: An Introduction to Eye Tracking Control, Morgan & Claypool Publishers.
 • Szymusiak H., 2012, Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Światowy G., 2006, Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa.
 • Tatler B.W., Kirtley C., Macdonald R.G., Mitchell K.M.A., Savage S.W., 2014, The Active Eye: Perspectives on Eye Movement Research, [w:] Current Trends in Eye Tracking Research, Horsley M., Toon N., Knight B., Reilly R. (eds.), Springer International Publishing, Switzerland.
 • Tobii, 2014, What is eye tracking? http://developer.tobii.com/what-is-eye-tracking (19.06.2016).
 • Tobii, 2016, Tobii Pro TX 300, http://www.tobiipro.com/product-listing/tobii-pro-tx300/ eyetracking/methodology (19.06.2016).
 • Wedel M., Pieters R., 2008, A Review of Eye-Tracking Research in Marketing, [w:] Review of Marketing Research, Malhotra N.K. (eds.), M.E. Sharpe, Inc., Armonk, New York, London, England.
 • Wojciszke B., 2003, Postawy i ich zmiana, [w:] Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Strelau J. (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • www.eyetracking.pl.
 • www.neurodevice.pl.
 • www. developer.tobii.com.
 • Zurawicki L., 2010, Neuromarketing, Exploring the Brain of the Consumer, Wydawnictwo Springer, Berlin, Heidelberg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.