PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 50 | nr 4 | 511--522
Tytuł artykułu

Aukcja elektroniczna w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia

Warianty tytułu
The Electronic Auction in Contracts Awarded by the Public Health Service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praktyczne narzędzia, mogące poprawić sytuację finansową publicznych placówek służby zdrowia, są wbudowane w system zamówień publicznych. Ich wykorzystanie daje wymierne efekty finansowe. Celem artykułu jest próba przedstawienia aukcji elektronicznej jako elementu systemu zamówień publicznych zwiększającego efektywność ekonomiczną udzielanych zamówień. W opracowaniu oszacowano na przykładzie wybranego wieloprofilowego publicznego szpitala, możliwe do uzyskania oszczędności finansowe wynikające z zastosowania aukcji elektronicznej na tle zagregowanych wydatków i przychodów jednostki w 2015 r. Z uwagi na bardzo ograniczoną sprawozdawczość dotyczącą wykorzystania aukcji elektronicznej w krajowym systemie zamówień publicznych, zebrano i przeanalizowano informacje z platform aukcyjnych. Wykorzystując dostępne materiały źródłowe, określono liczbę zamówień udzielonych w 2015 r. przez krajową publiczną służbę zdrowia, w których przewidziano aukcję elektroniczną, określając poziom zainteresowania procedurą.(abstrakt oryginalny)
EN
Practical tools that could improve the financial situation of public health service facilities are built into the system of public procurement. Their use gives measurable financial results. The purpose of this article is an attempt to present an electronic auction as part of the public procurement system, increasing the economic efficiency of awarded contracts. In the article, on the example of the chosen multi-profile public hospital, the opportunity to obtain financial savings resulting from the use of an electronic auction was estimated on the background of aggregated expenditure and revenue of the unit in 2015. Due to the very limited reporting of the use of electronic auction in the national public procurement system, information was collected and analyzed from the auction platforms. Using the available source material, the number of contracts awarded in 2015 by the national public health service which provides an electronic auction was set, specifying the level of interest in the procedure.(original abstract)
Rocznik
Tom
50
Numer
Strony
511--522
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bausa O., Kourtidis S., Liljemo K., e-Procurement Golden Book of Good Practice, PWC, Brussels 2013.
 • Brzozowska K., Innowacyjność Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w polityce inwestycyjnej jednostek sektora publicznego w Polsce, "Folia Pomer. Oeconomica" 2011, nr 291 (65).
 • Burguet R., Yeon-Koo C., Competitive Procurement with Corruption, "RAND Journal of Economics" 2004, Vol. 35, No. 1, DOI: https://doi.org/10.2307/1593729.
 • Lewandowska H., Monopoliści na rynku obrotu lekami, [w:] Polityka Zdrowotna V 2006, Instytut Polityki Ochrony Zdrowia, Warszawa 2016.
 • Pałka Ł., Dług publiczny w Polsce rośnie w tempie 477 milionów złotych na dobę, 2015, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dlug-publiczny-w-polsce-rosnie-w-tempie-477,221,0,1915613.html [data dostępu: 10.10.2016].
 • Platforma przetargowa (e- procurement) dla biznesu, www.soldea.pl/oferta2.php [data dostępu: 10.10.2016].
 • PMR o rynku szpitali publicznych w 2015 roku, 2015, www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/PMR-o-rynku-szpitali-publicznych-w-2015-roku,156690,1.html [data dostępu: 10.10.2016].
 • Riese C., Vergaberecht Grundlagen, Verfahren-, Rechtsschutz, Springer-Verlag, Berlin 1998.
 • Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, UZP, Warszawa 2013.
 • Starzyńska W., Rynek zamówień publicznych w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 • Szymczak M., Aukcja elektroniczna. Praktyczny poradnik dla użytkowników Platformy Aukcji Elektronicznej UZP, UZP, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. 1994, nr 76, poz. 344).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006, nr 79, poz. 551).
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195).
 • UZP, Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r., Warszawa 2015.
 • Zadłużenie sektora finansów publicznych, 2016, www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych [data dostępu: 10.10.2016].
 • Zadłużenie SPZOZ, www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz [data dostępu: 10.10.2016]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.