PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | nr 3 | 95--121
Tytuł artykułu

A Review of the Literature on IT Outsourcing : Polish Research versus Other Countries' Research

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przegląd literatury w zakresie outsourcingu IT : wyniki polskich badań na tle wyników badań z innych krajów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Studia literatury obcojęzycznej dotyczącej outsourcingu IT wskazują na różnorodność zagadnień poruszanych w badaniach zagranicznych. Porównanie tych badań z opublikowanymi w Polsce wskazuje na dysproporcję liczby i jakości badań oraz wskazuje na lukę w wiedzy o outsourcingu IT w Polsce.
Cel badań. Celem niniejszych badań jest poznanie stanu badań nad outsourcingiem IT w Polsce.
Metodologia. W opracowaniu wykorzystano metodę studium literaturowego w odniesieniu do wyników badań outsourcingu IT w polskich przedsiębiorstwach, jak również w odniesieniu do niektórych wyników w innych krajach oraz metody analizy i syntezy w odniesieniu do porównania badań polskich z badaniami w innych krajach. Wykorzystano przy tym opublikowane przeglądy literatury (Lacity, 2010; Gonzalez, 2005a, 2005b).
Kluczowe wnioski. Przeanalizowano zawartość kilkudziesięciu publikacji dotyczących outsourcingu IT polskich i zagranicznych, które następnie porównano. Przeprowadzone badania porównawcze wykazały lukę w wiedzy nad stanem badań outsourcingu IT w Polsce. Wynikiem jest rekomendacja przeprowadzenia badań porównywalnych do badań amerykańskich i hiszpańskich, tak aby w konsekwencji możliwe było sformułowanie zaleceń dla użytkowników i usługodawców tej dynamicznie rozwijającej się usługi. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Studies of foreign literature on IT outsourcing indicate the variety of topics covered in the research. The comparison of these studies with the research published in Poland indicates a disproportion of the number and quality of research, and points to a gap in knowledge about IT outsourcing in Poland.
Research aim. The aim of the research would be to know the state of research on IT outsourcing in Poland.
Methodology. The method of literature study in relation to the results of studies on IT outsourcing in Polish enterprises was used, as well as with regard to some of the results in other countries and the methods of analysis and synthesis in relation to the comparison of Polish research in other countries. The reviews of published literature (Lacity, Gonzalez) were presented.
Key findings. The contents of dozens of publications on Polish and foreign IT outsourcing were analysed, and compared. The result of the paper is a recommendation to do research comparable to US and Spanish studies. So in the consequence of the future research it would be possible to make recommendations for users and providers of this rapidly growing service. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
95--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lublin University of Technology
Bibliografia
 • Alsudairi, M. & Dwivedi, Y.K. (2010). A Multi-disciplinary Profile of IS/IT Outsourcing Research. Journal of Enterprise Information Management, 23(2), pp. 215-258.
 • Arnett, K.P. & Jones, M.C. (1994). Firms that choose outsourcing: A profile. Information & Management, 26(4), pp. 179-188.
 • Auksztol, J. (2008). Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Barthélemy, J. & Geyer, D. (2005). An empirical investigation of IT outsourcing versus quasi-outsourcing in France and Germany. Information & Management, 42, pp. 533-542.
 • Collins, J.S. & Millen, R.A. (1995). Information systems outsourcing by large American industrial firms: Choices and impacts. Information Resources Management Journal, 8(1), pp. 5-13.
 • Dibbern, J., Goles, T., Hirschheim, R. & Bandula, J. (2004). Information Systems Outsourcing: A survey and analysis of the literature. Database for Advances in Information Systems, 34(4), pp. 6-102.
 • Fisher, J., Hirschheim, R. & Jacobs, R. (2008). Understanding the outsourcing learning curve: Alongitudinal analysis of a large Australian company. Information Systems Frontiers, 10(2), pp. 165-178.
 • Fjermestad, J. & Saitta, J. (2005). A Strategic Management Framework for IT Outsourcing: A review of the literature and the development of a success factors model. Journal of Information Technology Case and Application Research, 7(3), pp. 42-60.
 • Gonzalez, M.R., Gasco, J.L. & Llopis, J. (2005a). Information systems outsourcing reasons in the largest Spanish firms. International Journal of Information Management, 25(2), pp. 117-136.
 • Gonzalez, M.R., Gasco, J.L. & Llopis, J. (2005b). Information systems outsourcing risks: A study of large firms. Industrial Management & Data Systems, 105, pp. 45-62.
 • Gonzalez, R., Gasco, J. & Llopis, J. (2006). Information Systems Outsourcing: A literature analysis. Information & Management, 43(7), pp. 821-834.
 • Gonzalez, M.R., Gasco, J.L. & Llopis, J. (2010a). Information systems offshore outsourcing: An exploratory study of motivations and risks in large Spanish firms. Information Systems Management, 27, pp. 340-355.
 • Gonzalez, M.R., Gasco, J.L. & Llopis, J. (2010b). Razones y riesgos del outsourcing de sistemas de informacion: un análisis de su situacion y evolucion. Investigaciones Europeas de Direccion y Economia de la Empresa, 16(1), pp. 55-76.
 • Gonzalez, M.R., Gasco, J.L. & Llopis, J. (2015). Razones y riesgos del outsourcing de sistemas de información en las grandes empresas espanolas. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 24, pp. 175-189.
 • IT Report - Poland Draft4 - Polish, file:///C:/Users/Jol/Downloads/IT%20Report%20-%20Poland%20-%20Polish.pdf (access: 15.04.2016).
 • Jeyaraj, A., Rottman, J. & Lacity, M. (2006). Review of the Predictors, Linkages, and Biases in IT Innovation Adoption Research. Journal of Information Technology, 21(1), pp. 1-23.
 • Kluk, J.A. (2014). Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych projektach informatycznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kłos, M. (2009). Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl.
 • Lacity, M.C., Khan, S.A., Yan, A. & Willcocks, L.P. (2010). A review of the IT outsourcing empirical literature and future research direction. Journal of Information Technology, 25, pp. 395-433.
 • Lacity, M.C., Khan, S.A. & Willcocks, L.P. (2009). A review of the IT outsourcing literature: Insights for practice. Journal of Strategic Information Systems, 18, pp. 130-146.
 • Lacity, M.C., Solomon, S., Yan, A. & Willcocks, L.P. (2011). Business process outsourcing studies: A critical review and research directions. Journal of Information Technology, 26, pp. 221-258.
 • Lacity, M. & Willcocks, L. (1998). An Empirical Investigation of Information Technology Sourcing Practices: Lessons from Experience. MIS Quarterly, 22(3), pp. 363-408.
 • Loh, L. & Venkatraman, N. (1992). Determinants of Information Technology Outsourcing: A cross-sectional Analysis. Journal of Management Information Systems, 9(1), pp. 7-28.
 • Mahnke, V., Overby, M.L. & Vang, J. (2005). Strategic Outsourcing of IT Services: Theoretical stocktaking and empirical challenges. Industry and Innovation, 12(2), pp. 205-253.
 • Miozzo, M. & Grimshaw, D. (2005). Modularity and innovation in knowledge-intensive business services: IT outsourcing in Germany and the UK. Research Policy, 34, pp. 1419-1439.
 • Obłój, K. (1999). Strategia nowoczesnej firmy. Outsourcing. Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną. Warszawa: Institute for International Research.
 • Peslak, A. (2012). Outsourcing and offshore outsourcing of information technology in major corporations. Management Research Review, 35(1), pp. 14-31.
 • Radło, M.J. (2013). Offshoring i outsourcing. Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Sharma, V., Sharma, V. (2012). Web-based and traditional outsourcing. CRC Press Taylor & Francis Group. London-New York: Taylor & Francis Group.
 • Słoniec, J. (2011). IT outsourcing - Spanish experience. In: Selected Issues of Information Technology. Szczecin: University of Szczecin, pp. 135-156.
 • Szymański, W. (1999). Outsourcing jako nowy sposób usprawnienia działalności i organizacji firmy. In: Outsourcing. Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną, Institute for International Research, Warszawa.
 • Trocki, M. (2001). Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Willcocks, L., Lacity, M. & Fitzgerald, G. (1995). Information technology Outsourcing in Europe and in the USA: Assessment Issues. International Journal of Information Management, 15(5), pp. 333-351.
 • Willcocks, L., Fitzgerald, G. & Feeny, D. (1995). Outsourcing IT: The strategic implications. Long Range Planning, 28(5), pp. 59-70.
 • Willcocks, L., Fitzgerald, G. & Lacity, M. (1996). To Outsource or not? Recent research on economics and evaluation practice. European Journal of Information Systems, 5, pp. 143-160.
 • Willcocks, L., Feeny, D. & Islei, G. (eds.) (1997). Managing Information Technology as a Strategic Resource. McGraw-Hill Education, Maidenhead.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.