PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (53) | 72--86
Tytuł artykułu

Badanie motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Studying Motives for the Academic Mobility of Students - Decision Trees Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mobilność studentów staje się niezbędnym elementem edukacji na poziomie studiów wyższych, ułatwiającym pozyskanie pracy. Powszechnie przekonanie środowiska akademickiego z tym powodem łączy fakt systematycznego wzrostu zainteresowania studentów tą formą kształcenia. Jest to pogląd powszechny również w Rosji. Celem badań, prowadzonych w Polsce i Rosji metodą ankietową, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, była próba zweryfikowania słuszności takiego poglądu oraz poznanie czynników warunkujących edukacyjną mobilność, wyjawienie cech wspólnych i różnic w motywacjach i postawach studentów. Użyteczność tak pozyskanej wiedzy może być podstawą tworzenia rekomendacji dla uniwersytetów uczestniczących w międzynarodowych programach edukacyjnych. Materiał do analizy pochodzi z badań, które zostały rozpoczęte w końcu kwietnia 2015 r., wykorzystano w niej nieparametryczną metodę drzew klasyfikacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The mobility of students is becoming an essential element of the education on the level of higher education, facilitating acquiring work. Universal opinion of the academic world is connected with it by the fact of the consistent growth of interest of students in this form of education. It is a universal view also in Russia. The purpose of the research, led in Poland and Russia, using the questionnaire, is an attempt to verify the rightness of such a view and to get to know determinants of educational mobility, revealing common features and differences in motivations and attitudes of students. The usefulness of knowledge acquired this way can be a base of creating the recommendation for universities being involved in international educational programmes. The material for the analysis comes from examinations which began at the end of April 2015. A nonparametric method of classification trees was used in it.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Baron B., 1993, The politics of academic mobility in Western Europe, Higher Education Policy, vol. 6, no. 3.
 • Breiman L., Friedman J., Olsen R., Stone C., 1984, Classification and Regression Trees, Wadsworth, Belmont, CA.
 • Chmielecka E., 2007, Proces boloński: scenariusze rozwoju, [w:] Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, Żukrowska K. (red.), Warszawa.
 • Chmielecka E., 2013, Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Studia BAS nr 3(35), www.bas.sejm.gov.pl.
 • Deklaracja bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie, 19 czerwca 1999, http://ehea.info (5.05.2015).
 • Hut P., Jaroszewska E., 2011, Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnej w świecie, Badania. Ekspertyzy. Rekomendacje, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kopaliński W., 1989, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa.
 • Szapiro T., 2012, Proces boloński: nowe szanse czy nieznane zagrożenie, [w:] Ekonomiczne studia licencjackie z perspektywy absolwenta i władz uczelni, Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B. (red.), Wydawnictwo UW, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Szreder M., 2010, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 • Szołtysek J., 2009, Logistyka miejska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Szołtysek J., 2011, Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Kluwer.
 • Szołtysek J., 2016, Logistyka miasta, PWE, Warszawa.
 • Szołtysek J., Jeziorski P., Trzpiot G., 2011, Analiza uwarunkowań podejmowania decyzji o wyborze alternatywnych sposobów realizacji podróży miejskich, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania, cz. 2, Szołtysek J., Detynia B. (red.), Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 127-146.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2011a, Klasyfikacja oczekiwań i preferencji komunikacyjnych studentów, Śląski Przegląd Statystyczny, 9 (15), s. 21-32.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2011b, Preferencje komunikacyjne studentów jako przesłanki kształtowania programów mobilnościowych, Transport Miejski i Regionalny, nr 4/2011, s. 28-33.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2012a, Cluster analysis in description some communication behavior, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 5, s. 75-85.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2012b, Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunikacyjnych, Studia Ekonomiczne, 97, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Modelowanie preferencji a ryzyko' 12, Trzaskalik T. (red.), s. 213-230.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2015, Analiza motywacji mobilności edukacyjnej wybranych uczelni Polski i Rosji z wykorzystaniem analizy skupień, Ekonometria, 4(50), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 159-169.
 • Truszczyński J., 2012, Erasmus w Polsce. Polska w Erasmusie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Trzpiot G., 2011, Statystyczna analiza decyzji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Trzpiot G., Ganczarek-Gamrot A., 2009, Decision trees for a virtual supply chain, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 65, Ekonometria 25.
 • Urry J., 2009, Socjologia mobilności, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.