PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 21 (XXI) | nr 23 (1) | 191--202
Tytuł artykułu

Trans-European Energy Infrastructure Projects. The Case of the North-South Gas Corridor

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transeuropejskie projekty energetyczne na przykładzie korytarza gazowego północ-południe
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Bezpieczeństwo energetyczne stanowi istotny składnik bezpieczeństwa państw. Wśród wielu elementów mających wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa wydaje się, że kluczowe znaczenie dla jego realizacji ma wymiar infrastrukturalny, który odnosi się zarówno do infrastruktury przesyłowej, odbiorczej oraz magazynowej. Znaczenie wymiaru infrastrukturalnego bezpieczeństwa energetycznego jest warunkowane, co najmniej dwoma czynnikami. Po pierwsze, wynika z samego faktu konieczności zapewnienia stałych i ciągłych dostaw gazu ziemnego. Po drugie, warunkuje pozycję państwa w regionie. Zatem posiadanie infrastruktury energetycznej stanowi sine qua non bezpieczeństwa energetycznego. Biorąc po uwagę zmieniającą się sytuację międzynarodową, rosnące zapotrzebowanie na gaz ziemny w państwach Grupy Wyszehradzkiej, istnieje potrzeba rozbudowy połączeń infrastrukturalnych. Do tego typu projektów należy korytarz gazowy północ - południe, który obejmuje Polskę, Czechy, Węgry, Słowenia, Chorwację oraz Rumunia. Inwestycja ta stwarza szanse na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w regionie, poprzez zapewnienie dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu ziemnego. Niemniej jednak w kontekście zmieniających się uwarunkowań należy odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze, jakie znaczenie dla UE i państw realizujących inwestycje ma budowany korytarz północ - południe. Po drugie, jakie szanse niesie za sobą realizacja projektu. I w końcu czy budowa korytarza wpłynie na rolę geopolityczną regionu Europy Środkowej? Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na główne pytanie, jaka jest rola korytarza gazowego do Unii Europejskiej. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej części przedstawiono wspólne cechy państw uczestniczących w realizacji inwestycji. W drugiej część poddano analizie aktualny stan prac. W trzeciej część podjęto próbę podsumowania i odpowiedzi na pytanie o rolę korytarza dla UE i państw Grupy Wyszehradzkiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Energy security is a major element of a country's national security system. Energy security hinges in particular on energy infrastructure, i.e. transmission, distribution, and storage facilities. There are at least two factors that determine the importance of energy infrastructure as an element of the national security system. One refers to the need to provide regular and uninterrupted supplies of natural gas. The other largely determines the role of the country in a given region. Consequently, energy infrastructure is a sine qua non prerequisite to ensuring energy security. Given the changes on the international arena and an ever growing demand for natural gas in the member states of the Visegrad Group, there is a pressing need to further develop infrastructural links. The North-South Gas Corridor which spans Poland, Czech Republic, Hungary, Slovenia, Croatia, and Romania, is an investment project aimed at increasing energy security in the region by diversifying the sources of natural gas. However, in view of the ever changing political situation, crucial questions need to be raised. What will be the significance of this investment for the EU and, specifically, for the countries involved in carrying it out? What are the opportunities offered when the project is completed? Will the proposed gas corridor have an effect on the geopolitical situation of Central Europe? This article is an attempt at answering these questions. It is divided into three parts. The first part focuses on common features of the states which participate in the project. The second part analyses the progress made so far, and the third part discusses the role of the corridor for the EU and for the member states of the Visegrad Group. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
191--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics and Innovation in Lublin, Poland
Bibliografia
 • [1] Communication from The Commission Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020 final, Brussels, 03.03.2010.
 • [2] Communication from The Commission to the European Parliament and the Council - European Energy Security Strategy, COM(2014) 330 final.
 • [3] Communication from The Commission to the European Parliament and the Council - An Energy Policy for Europe, COM(2007) 1 final, Brussels, 10.01.2007.
 • [4] Communication From the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region. Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond - A Blueprint for an integrated European energy network, COM (2010) 677 final, Brussels, 17.11.2010.
 • [5] Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 83, 30.03.2010.
 • [6] Decision No 1229/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 laying down a series of guidelines for trans-European energy networks and repealing Decision No 1254/96/EC, OJ L176, 15/06/2003.
 • [7] Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, OJ L 212, 14/08/2009.
 • [8] Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009, OJ L 115.
 • [9] Report From the Commission to the European Parliament and the Council - On the Complementation of the European Energy Programme for Recovery, COM (2014) 669 final, Brussels, 28.10.2014.
 • [10] The Treaty on the Functioning of the European Union OJ C 326, 26/10/2010.
 • [11] Declaration of V4 Energy Ministers, http://www.visegradgroup.eu/2011/declaration-of-v4-energy, access on: 12/12/2011.
 • [12] José Manuel DurãoBarroso, "Statement by President Barroso following his Following His Meeting with Donald Tusk, Prime Minister of Poland", speech delivered at the European Commission, January 31, 2011, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-11-55_en.htm, access on 02/02/2011.
 • [13] BP Statistical Review of World Energy June 2014,access on: bp.com/statisticalreview
 • [14] Energy, transport, and environment indicators 2014 edition, Eurostat, Luxemburg 2013.
 • [15] Bauman F., Energy Security as multidimensional concept, "CAP Policy Analysis" 2008, No 1.
 • [16] Ćwiek-Karłowicz J., Kałan D. (eds.), North -South Gas Corridor. Geopolitical Breakthrough in Central Europe, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2013.
 • [17] Deák A., Hungary: Collecting the First Dividends of Interconnectivity?, [in:] North -South Gas Corridor. Geopolitical Breakthrough in Central Europe, Ćwiek-Karłowicz J., Kałan D. (eds.),The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2013.
 • [18] Èernoch F., Osièka J., The Czech Republic: Bringing the Rest Closer to the West? [in:] North -South Gas Corridor. Geopolitical Breakthrough in Central Europe, Ćwiek-Karłowicz J., Kałan D. (eds.),The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2013.
 • [19] Pronińska K., The Impact of Energy Cooperation of Central Europa Countries on the Regional Energy Policy of the EU, The Natolin European Central, Warsaw 2013.
 • [20] Ruszel M., Security in the natural gas supplies to the countries of the Visegrad Group, International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, 3-9 September 2014, Bulgaria (ISSN: 2367-5659), Conference Proceedings, Volume 1, Albena 2014.
 • [21] Trubalska J., Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015.
 • [22] Trubalska J., Energy Union - a key concept in the EU energy policy, "Pulaski Policy Paper" 2015, No 1.
 • [23] Turowski P., Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2014, No 2, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.