PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (17) | 35--40
Tytuł artykułu

Ekoinovácie ako determinant efektívneho podnikateľského rozvoja

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Eco-Innovation as a Determinant Effective Business Development
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper deals with the issue of eco-innovation oriented companies, evaluates the status of Slovak companies within the eco-innovation index of the EU Member States according to the methodology of Eco - Innovation Scoreboard Observatory. It analyses indicators and the relationships that affect the Index and refers to eco-innovation activities under the relevant evaluated issues. It also focuses on the most common forms supporting businesses aimed at eco-innovation.(original abstract)
Twórcy
 • International School of Management ISM Slovakia in Prešov
Bibliografia
 • 1. Agentúra pro podporu podnikání a investic. COSME 2014 - 2020 [online]. 2014. [cit. 2016-07-19]. Dostupné na internete: http://www. czechinvest.org/cosme-2014-2020.
 • 2. BOS-BROUWERS, H. E. J. Corporate sustainability and innovation in SMEs: Evidence of themes and activities in practice. In Business strategy and the environment, 2010, vol. 19 (7), p. 417-435. doi:10.1002/bse.652.
 • 3. DRUCKER, P.F. Innovation and Entrepreneurship. Harper and Row, New York 1985. (český preklad: Inovace a podnikavost: Praxe a princípy. 1. vyd. Praha: Management Press, 1993) s. 266.
 • 4. ELEXA, Ľ. Inovatívne podniky na Slovensku a v zahraničí. In Determinanty inovačnej aktivity malých a stredných podnikov v SR (1.časť). Zborník príspevkov nekonferenčného typu a riešenia výskumného projektu VEGU 1/0700/08. Banská Bystrica: EF UMB, 2008, s. 21-51.
 • 5. ECO-INNOVATION OBSERVATORY. The eco-innovation observatory [online]. [cit. 2016-06-15].Dostupné na internete: http://www.ecoinnovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=23.
 • 6. EUROPEAN COMMISSION. Eco-innovaation the key to Europes future competitiveness [online]. [cit. 2016-06-05]. Dostupné na internete. http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/en.pdf.
 • 7. EURÓPSKA KOMISIA. Horizon 2020: Stručný opis programu. Rámcový program EÚ prevýskum a inovácie[online]. Luxemburg: Úrad prevydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 35 s. [cit. 2016-07-19]. Dostupné na internete: https://ec.europa.eu/programmes/hori-zon2020/sites/horizon2020/files/H2020_SK_KI0213413SKN.pdf.
 • 8. HVIZDOVÁ, E., BALOGOVÁ B. 2016. Kreatívny priemysel vybraných remesiel východoslovenského regiónu. Prešov: Akcent print.s. 124.
 • 9. JECK, T. Ekologické inovácie: Teoretické a hospodársko - politické súvislosti: výskumná práca [online]. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2012. 28 s. [cit. 2016-06-29]. Dostupné na internete: http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/216_wp42_tomas_jeck_2012.pdf. ISSN 1337-5598.
 • 10. KPMG. Prieskum slovenského startup ekosystému [online]. KPMG na Slovensku, 2014, 81 s. [cit. 2016-06-27]. Dostupné na internete: http://www.kpmg-studio.sk/publications/KPMG_Startup_Survey_2014_svk.pdf.
 • 11. KORČEK, Ľ. Inovácie sú základným faktorom ekonomického vývinu. In Verejná správa a regionálny rozvoj [online]. 2015, roč. XI., č. 1, s. 88-90. [2016-07-08]. Dostupné na internete: ftp://193.87.31.84/0206200/VedeckyCasopisVSEMvs_2015_06.pdf. ISSN 1337-2955.
 • 12. LOUČANOVÁ, E. a kol. Hodnotenie eko-inovácií na Slovensku. In Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch "2015" [online]. 2015, roč. 18. [cit. 2016-06-20]. Dostupné na internete: http://www.sjf.tuke.sk/kpiam/taipvpp/2015/index.files/17_Loucanova_Paro-bek_HodnotenieEkoinovaciiSR.pdf.
 • 13. MÜLLER, K. Inovační výkonnost nových členských zemí EU - situace ČR. In Politická ekonomie: teórie, modelování, aplikace [online]. 2006, roč. 54, č. 6, s. 778-801. [cit. 2016-05-17]. Dostupné na internete: ftp://193.87.31.84/0052013/583[1].pdf.
 • 14. NBS. Správa o finančnej stabilite k novembru 2014 [online]. Národná banka Slovenská, 2014a. [cit. 2016-06-25]. Dostupné na internete: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/SFS_TK_2014_11.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.