PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 21 | 135--151
Tytuł artykułu

Przedsiębiorcze postawy i działania mieszkańców miast oraz ich związek z jakością życia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurial Attitudes and Activities of City Dwellers and their Relationship to Quality of Life
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Myślą przewodnią prezentowanego artykułu jest diagnoza potencjału przedsiębiorczego mieszkańców miast Polski oraz zwrócenie uwagi na rolę postaw i działań przedsiębiorczych w kształtowaniu jakości życia. Bycie przedsiębiorczym, czyli aktywnym, wykazującym inicjatywę, ponoszącym ryzyko, kreatywnym, znacznie ułatwia funkcjonowanie na wielu płaszczyznach życia społecznego, zwiększając skuteczność realizacji zamierzeń i celów. Przedsiębiorczość ma zatem istotne znaczenie w kontekście dobrostanu i dobrobytu zarówno jednostek, jak i zbiorowości. W związku z tym niezwykle cenne jest diagnozowanie potencjału przedsiębiorczego, a także eksplorowanie jego związków z jakością życia. Empiryczna wiedza na temat postaw i działań przedsiębiorczych, specyfiki badanego zjawiska, a także wpływu przedsiębiorczości na jakość życia może okazać się użyteczna zarówno dla przedstawicieli instytucji, jak i osób podejmujących inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia jednostek, grup i zbiorowości. Podstawę empiryczną prezentowanych rozważań stanowią badania ilościowe przeprowadzone wśród mieszkańców Polski oraz województwa łódzkiego. Analizy zawężono do mieszkańców miast.(abstrakt oryginalny)
EN
The distinctly presented objective of the foregoing article is the diagnosis of the entrepreneurial potential of Polish city dwellers and drawing attention to the role of attitudes and entrepreneurial activities in shaping the quality of life. Being entrepreneurial, or active, showing initiative, ability to take risk, and find creative solutions makes it much easier to function in many dimensions of social life by increasing the effectiveness of the implementation of the goals and purposes. Entrepreneurship is therefore of vital importance both in the context of the welfare and prosperity, and from the point of view of individuals and communities. In this context, it is extremely valuable to diagnose entrepreneurial potential, as well as explore its relationships with quality of life. The empirical knowledge about attitudes and entrepreneurial activities, the specificity of the studied phenomenon, as well as the impact of entrepreneurship on the quality of life may prove to be useful both to representatives of institutions and persons taking up initiatives to improve the quality of life of individuals, groups and communities. The empirical basis for the presented studies is quantitative analysis carried out among the inhabitants of Poland and residents of the region of Łódź. The analysis considered only the inhabitants of the cities.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
135--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ahmad N., Seymour R., Defining entrepreneurial activity: Definitions supporting frameworks for Data collection, www.oecd.org (dostęp 6 lutego 2015)
 • Bowling A., Brazier J.E., 1995, Quality of life, "Social Science and Medicine" vol. 41(10)
 • Chodkiewicz J., 2011, Zmagając się ze światem. Znaczenie zasobow osobistych, http://www.psychologia.net. pl/artykul.php?level=136 (dostęp 10 października 2011)
 • Czapiński J., 2001, Szczęście - złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych, [w:] Złudzenia, które pozwalają żyć, red. M. Kofta, T. Szustrowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Czapiński J., 2002, Makropsychologia, czyli psychologia zmiany społecznej. Szkic osobisty, [w:] Jednostka i społeczeństwo, red. J. Grzelak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • Derbis R., 2007, Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, Diagnoza Społeczna 2003, 2003, http://www.diagnoza.com (dostęp 10 października 2011)
 • Eiser C., Morse R., 2001, Can parents rate their child's health related quality of life? Results of a systematic review, "Quality of Life Research" vol. 10
 • Gibb A.A., 1993, Enterprise culture and education: Understanding enterprise education and its links with small business, entrepreneurship and wider educational goals, "International Small Business Journal" vol. 11(3)
 • Griffin, R.W., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, 2013, GUS, Warszawa
 • Jerschina J., 1998, Orientacje na przedsiębiorczość w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa, "Przegląd Socjologiczny" t. 47
 • Jerschina J., 2000, Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacja), "Przegląd Socjologiczny" t. 49
 • Kolman R., 1997, Próba wartościowania jakości życia, [w:] Kwalitologia, lepsza jakość życia, Wydawnictwo NOT, Gdańsk
 • Korpysa J., 2007, Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów - rezultaty badań, [w:] Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Kubacka-Jasiecka D., 2002, Psychologia wobec problematyki zmiany, [w:] Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, red. D. Kubacka-Jasiecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Maslow A., 1990, Motywacja i osobowość, przeł. P. Sawicka, Wydawnictwo Pax, Warszawa. Mularska-Kucharek M., 2015, O relacjach pomiędzy jakością zamieszkiwania a subiektywną jakością życia, "Studia Miejskie" t. 19
 • Piasny J., 1992, Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określenia, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 2
 • Pomykało W., 1995, Encyklopedia biznesu, Fundacja "Innowacja", Warszawa
 • Raport o przedsiębiorczości, 2004, "Monitor Unii Europejskiej" nr 1(32)
 • Rogala P., 2015, Subiektywna jakość życia a cechy demograficzne badanej społeczności, [w:] Zrównoważony rozwój organizacji. Aspekty społeczne, red. T. Borys, T. Brzozowski, S. Zaremba-Warnke, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego t. 378
 • Rothenbacher, F., 1990, Die subjektive und sozialpsychologische Dimension in der Geschichte der empirischen Sozialforschung, "Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie" Bd. 42(3)
 • Roszkiewicz M., 2011, Analiza klienta, SPSS Polska, Kraków
 • Sęk H., 1991, Psychologiczna prewencja jako obszar badań i zastosowań, [w:] Zagadnienia psychologii prewencji, red. H. Sęk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • "Social Science & Medicine" 1995, vol. 41
 • Suchodolski B., 1989, Wychowanie i strategia życia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Szepelska A., 2013, Samozatrudnienie jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów, "Ekonomia i Prawo" t. 12(1)
 • Trembaczowski Ł., 2008, Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców. Studium socjologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Trzebińska E., Łuszczyńska A., 2002, Psychologia jakości życia, "Psychologia Jakości Życia" nr 1
 • Tyszka T., 1997, Psychologia zachowań ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Wallis A., 1993, Jakość życia - problemy i propozycje, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 55
 • Wiatrak A.P., 2003, Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg
 • Wicker A., 1969, Attitudes versus actions: The relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects, "Journal of Social Issues" vol. 25
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.