PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 44 T. 3. Problemy współczesnej ekonomii | 127--139
Tytuł artykułu

Pułapka średniego dochodu zagrożeniem dla rozwoju gospodarki polskiej

Warianty tytułu
The Middle-Income Trap as The Threat for the Development of Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia pułapka średniego dochoduoraz wskazanie najsłabszych czynników w polskiej gospodarce, które mogą się przyczyniać do trwałego spowolnienie wzrostu gospodarczego poprzez brak zdolności do tworzenia i wdrażania innowacji i poprawy efektywności gospodarowania (model Lewisa). Polska zaliczana jest do państw o średnim, a według niektórych klasyfikacji o wysokim dochodzie. Analiza zagregowanych wskaźników pokazuje, że w Polsce występuje między innymi trwały odpływ utalentowanego kapitału społecznego, niekorzystna relacja między wydatkami na własność intelektualną a dochodami z niej, mały udział wydatków na B+R w stosunku do PKB. Analiza komponentów zagregowanych wskaźników konkurencyjności gospodarki i wolności gospodarczej pokazuje jeszcze większą dysproporcję między Polską a najlepszymi gospodarkami w analizowanych kategoriach. Istnieje potrzeba wzrostu zaufania i tworzenia warunków wspierających kreatywność uczniów oraz poprawy relacji wynagrodzenia i produktywności.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is to present the definition of "middle-income trap" as well as to indicate the weakest factors in Polish economy, which could result in a long-run slowdown of economic growth due to the lack of the ability to create and implement the innovations as well as to improve the efficiency in economy (Lewis's model). Poland is a middle-income country, and some classifications say it is even a high-income country. The analysis of the aggregated indicators shows that in Poland there are, inter alia, the outflow of talented human capital, the negative relation between the expenditure and the income as related to property rights, and the low share of the R&D expenditure in the GDP. The analysis of the sub-indexes of the Global Competitiveness Index and the Index of Economic Freedom indicates an even greater disproportion between Poland and the best economies taking into consideration the selected categories. The quality assessment is not optimistic in relation to the education and the cooperation between the industry and the universities. There is a need to change the social behaviour in order to improve the mutual trust and to create the conditions supporting scholars' creativity as well as to improve the relationship between payments and productivity. (original abstract)
Rocznik
Strony
127--139
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska
autor
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Asian Development Bank (ADB) (2011). Asia 2050: Realizing the Asian Century. New Delphi: SAGE PublicationsPvt.Ltd.
 • CBOS (2012). Zaufanie społeczne. Komunikat badań. BS/33/2012. Warszawa.
 • CIA. The World Factbook. Pobrane z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world -factbook/rankorder/2004rank.html (5.05.2016).
 • Egawa, A. (2013). Will Income Inequality Cause a Middle-Income Trap in Asia? Bruegel Working Paper 2013/06, October 9, Brussels.
 • Eichengreen, B., Park, D., Shin, K. (2011). When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China. National Bureau of Economic Research, Working Paper 16919.
 • Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language= en&pcode=tec00114&plugin=1 (5.05.2016).
 • Felipe, J., Abdon, A., Kumar, U. (2012). Tracking the Middle-income Trap: What is It, Who is in it, and Why? Working Paper No. 715, Levy Economics Institute, April 2012.
 • Fic, M., Ropuszyńska-Surma, E. (2016). Pułapka średniego dochodu - implikacje dla krajów Grupy Wyszehradzkie. Raport Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, PRE nr 4, Wrocław.
 • Gill, I., Kharas, H. (red.). (2007). An East Asian Renaissance. Washington, DC: The World Bank.
 • Heritage Institute. Pobrane z: http//heritage.org (22.05.2016).
 • Kojima, K. (2000). The "Flying Geese" Model of Asian Economic Development: Origin, Theoretical Extensions, and Regional Policy Implications. Journal of Asian Economics, 11, 4, 375-401.
 • Lewis. A. (1955). The Theory of Economic Growth. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin.
 • MEN (2012). Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. Wyniki Badania 2012 w Polsce. Pobrane z: http://www.ibe.edu.pl/images/prasa/PISA-2012-raport_ krajowy.pdf (18.05.2016).
 • Ohno, K. (2009).Avoiding the Middle Income Trap: Renovating Industrial Policy Formulation in Vietnam. ASEAN Economic Bulletin, 26, 1, 25-43.
 • Spence M. (2011).The Next Convergence. The Future of Economic Growth in a Multispeed World. New York: Farrar, Straus and Giroux.
 • World Bank. Pobrane z: http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups (15.04.2016).
 • World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Pobrane z: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/ (22.05.2016).
 • Zhuang, J., Vandenberg, P., Huang, J. (2012). Growing Beyond the Low-Cost Advantage: How the People's Republic of China can Avoid the Middle-Income Trap. Asian Development Bank, Philippines: National School of Development.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.