PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 106 Decyzje i wiarygodne prognozy | 206
Tytuł artykułu

Decyzje i wiarygodne prognozy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tematyczny układ pracy jest następujący. W pierwszym rozdziale omówiono główny cel niniejszej rozprawy oraz naszkicowano w ogólnym zarysie metodykę rozstrzygania związanych z tym celem problemów. Tematem rozdziału drugiego jest budowa modelu decyzyjnego. Szczególny nacisk położono tutaj na racjonalne uzasadnienie budowy proponowanej konstrukcji oraz na dyskusję jej uniwersalności. W rozdziale trzecim podjęto próbę sformułowania elementów ogólnej teorii prognoz z uwypukleniem miejsca prognozy w procesie decyzyjnym. Zaproponowano tu, między innymi, rozróżnienie pojęcia prognozy i zawartej w niej informacji. Rozróżnienie to umożliwiło - w rozdziałach czwartym i piątym - oszacowanie explicite wpływu postawionej prognozy. Rzetelnemu odzwierciedleniu praktyki prognostycznej służy - zdefiniowane w rozdziale piątym - pojęcie prognozy wiarygodnej. Podsumowania otrzymanych wyników dokonano w rozdziale szóstym, gdzie omówiono procedurę korzystania - przy wyborze decyzji - z prognozy wiarygodnej. Prowadzona dyskusja wymagała sporych nakładów lokalnych rozważań formalnych. Aby nie utrudniały one zbytnio śledzenia naczelnego nurtu rozważań, wyłączono je - w miarę merytorycznych możliwości - z głównej części książki i umieszczono w czterech monotematycznych dodatkach. (fragment tekstu)
EN
The main goal of the book is a presentation of decision-making under forecasting. At the begining of this book, the decision-making problem is shown in the context of the game theory. All justifications of this model are reconsidered here. The next part is devoted to discussion on forecasts. Their properties and mathematical structure are taken into account here. Then the tentative model of the set of forecasts is introduced as an σ-orthomodular lattice equiped with finite σ-additively measure. There is suggested to distinguish informations contained in forecast. The following chapter presents the notion of precise information which can by described by means of the Cantorian set theory. There is shown that such attempt is to strong simplification of real image of information connected in economical forecast. Therefore, in the next part, the notion of information is extended to the class of imprecise information isomorphic with measurable space of fuzzy subsets. The start-point to this generalization is the Czerwiński's notion of "good econometrical model". Any methods of estimation such informations are given. In the end, the model of decision-making under reliable forecast (i.e. forecast containing imprecise information) is introduced. Interpretation of obtained results are discusscd. Five last parts of the book consist of mathematical Appendix including all theorems applied in previous chapters. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Antoniewicz R., Ostasiewicz W.: O algebrze zbiorów rozmytych i rozmytym rachunku prawdopodobieństwa, Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 285, 1984.
 • Arrow K.J.: Aspects of the Theory of Risk-Bearing, Yrjo Jahnsson Lectures, Helsinki, 1965.
 • Azmi Z.A., Al Din Younis M.A.: The applications of fuzzy matrices and digraphs in network analysis, Proc. Second Polish Sym. Interval and Fuzzy Math.- Poznań 1986.
 • Bellman R.E., Giertz M.: On the analitic formalism theory of fuzzy sets, Inf. Sci. 5, 1973.
 • Biedrosian S.D., Xie W.X.: An information measure for fuzzy sets, IEEE Trans on Systems, Man and Cybernetics, vol. 14, 1984.
 • Birkhoff G.: Lattice theory, wyd.3, AMS Coll. Publ. 25, Providence, 1967.
 • Birkhoff G., von Neumann J.: The logic of quantum mechanics, Annals of Math. 37, 1936.
 • Carathe'Odory C.: Vorlesungen über reelle Funktionen, Leipzig-Berlin, 1927.
 • Czerwiński Z.: Prognoza, plan prawdopodobieństwo, Ekonomista 1,1975.
 • Czerwiński Z.: Przyczynek do dyskusji nad jakością modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny 4, 1976.
 • Czerwiński Z.: Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN Warszawa, 1982.
 • Czerwiński Z.: Matematyka na usługach ekonomii, PWN Warszawa, 1984.
 • Czerwiński Z., Chanas ST.: Towards theoretical foundations and application of fuzzy set theory, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Raport 5. PRE nr 47, Wrocław 1986.
 • Czerwiński Z., Guzik B.: Quality index for econometric models, kolokwium francusko-polskie, Poznań 1979 (maszynopis).
 • Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonometryczne. Podstawy teoretyczne i metody, PWE Warszawa, 1980.
 • Czogała E., Drewniak J.: Associative monotonic operations in fuzzy set theory, Fuzzy Sets and Systems 12, 1984.
 • Czogała E., Gottwald S., Pedrycz W.: On the concepts of measures of fuzziness and their application in decision making, 8th Trienniol World Congress IFAC, Kyoto, 1981.
 • Czogała E.,Pedrycz W.: Elementy i metody teorii zbiorów rozmytych. PWN Warszawa, 1985.
 • Dienies Z.P., Golding E.W.: Logic and Logical Games, Plenum Press New York, 1966.
 • Dombi J.: A general class of fuzzy operators, Fuzzy Sets and Systems 8,1982.
 • Dombi J.: Basic concept for a theory of evaluation, European J.Op.Res. 10, 1982.
 • Dubois D.: Trangular norms for fuzzy sets, Proc. Second Int. Sem.on Fuzzy Set Th. - J.Kepler Univ. Linz 81.
 • Dubois D.: Linear Programming with fuzzy data, Proc. Int. Conf. on Fuzzy Inf. Processing, Kauai, 1984.
 • Dubois D., Prade H.: Operations on fuzzy numbers, Int. J. Syst. Sci. 9,1978.
 • Dubois D., Prade H.: Ranking fuzzy numbers in the setting of possibility theory, Inf. Sci.30, 1983.
 • Dvurečcenskij A., Riečcan B.: On joint distribution of observables for F-quantum spaces, Fuzzy Sets and Systems 28, 1988.
 • Esteva F., Quantanilla R.: On symmetric algebras of fuzzy subsets, Fuzzy Sets and Systems 24, 1987.
 • Fustier B., Rouget B.: Approche empirique de la notion de centralite urbaine - le cas de 1'agglomeration dijonnaise, Note Interne 74, IME Universite de Dijon, 1985.
 • Giles R.: Łukasiewicz logic and fuzzy set theory, Int.J. Man-Machines SL 8, 1976.
 • Goguen J.A.: L-fuzzy sets, J.Math. Anal. Appl. 18, 1967.
 • Gottwald S.: Set theory for fuzzy sets of higher lovel, Fuzzy Sets and Systems 2, 1979.
 • Góra S.: Podstawy metodologiczne prognozowania, w: Praktyczne metody predykcji, SGPiS Warszawa, 1975.
 • Greń J.: Prognozy w świetle statystycznych funkcji decyzyjnych, Przegląd Statystyczny 3-4, 1970.
 • Greń J.: Gry statystyczne i ich zastosowania, PWE Warszawa, 1972.
 • Greń J.: Metodologiczne aspekty prognozowania ekonomicznego, Przegląd Statystyczny 1, 1978.
 • Guzik B.: Propozycja kryterium skorygowanego współczynnika determinacji dla doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny 1-2, 1979.
 • Guzik B., Kalinowska B., Olechnowicz M.: Badanie własności prognostycznych modeli ze zmiennymi objaśniającymi ustalonymi metodami Z. Czerwińskiego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 138, Poznań 1988.
 • Haack S.W.: Do we need "fuzzy" logic? Int.J.Man-Machine 11, 1979.
 • Hamacher H.: Uber logische Aggregationen nich-binar expliziertet Entscheidungskriterien, Fischer Frankfurt, 1978.
 • Hellwig Z.: Prognozy statystyczne, ich znaczenie w przewidywaniu przebiegu zjawisk i procesów gospodarczych, Zeszyty Naukowe WSE we Wrocławiu 16, 1963.
 • Hellwig Z.: Problem optymalnego wyboru predyktora. Przegląd Statystyczny 3-4, 1969.
 • Kabała Z., Wrociński I.: A short notice on Bayes rule, BUSEFAL 18, 1984.
 • Kaufmann A.: Introduction to the Theory of Fuzzy Subsets, Vol. 1: Fundamental Theoretical Elements, Academic Press New York, 1975.
 • Kaufmann A.: Fuzzy subsets in O.R. and management, w: Jones A., Kaufmann A., Zimmermann H.-J. (red.): Fuzy Sets Theory and Applications, D. Reidel Company, Dordrecht 1986.
 • Keeney R.L., Raiffa H.: Decision with Multiple Objective -Preferences and Value Tradeoff, John Wiley and Sons, New York, 1976.
 • Khalili S.: Fuzzy measures and mappings, J.Math. Anal, Appl. 68,1979.
 • Klein L.R.: A Textbook of Econometrics, Academic Press New York, 1956.
 • Klement E.P.: Fuzzy σ-algebras and fuzzy measurable functions, Fuzzy Sets and Systems 4, 1980.
 • Klement E.P.: Characterization of finite fuzzy measures using Mark off Kernels, J. Math, Anal. Appl, 75, 1980.
 • Klement E.P.: Construction of fuzzy σ-algebras using triangular norms J.Math. Anal. Appl, 82, 1982.
 • Klement E.P., Schwyhla W., Lowen R.: Fuzzy probability measure, Fuzzy Sets and Systems 5, 1981.
 • Kóczy L.T., Hajnal M.: A new attempt to axiomatice fuzzy algebra with an application example, Prob. Conf. Inf. Th.6, 1977.
 • Kolmogorov A.N.: Foundations of the Theory of Probability-translated from the german edition 1933, Chelsea New York, 1950.
 • Kotarbiński T.: Walory dobrego planu, Nauka Polska 1, 1961.
 • Lee R.C.T, Chong C.L.: Some properties of fuzzy logic, Inf. Cont. 19,1971.
 • Leung Y.: Urban and regional planning, w: Nijkamp P., Chotarjee L. (red.): Regional and Urban Policy Analysis in Developing Countries, Gower-England London, 1983.
 • deLuca A., Termini S.: A definition of a non probabilistic entropy in setting of fuzy set theory, Inf. Cont. 20., 1972.
 • deLuca A., Termini S.: Entropy and energy measures of fuzzy sets , w: Gupta M.M., Ragade R.K., Yager R.R. (red.): Advances in Fuzzy Set Theory and Applications, North Holland Amsterdam, 1979.
 • Luce R.D., Raiffa H.: Games and Decision, John Wiley and Sons New York, 1957.
 • Luce R.D., Suppes P.: Preference, utility und subjective probability, w: Luce R.D., Bush R.R., Galanter E. (red.): Handbook of Mathematical Psychology vol. 3, John Wiley and Sons New York, 1965.
 • Łoś J.: Prognoza gospodarcza a planowanie, Gospodarka Planowa 8,1959.
 • Łukasiewicz J.: Interpretacja liczbowa teorii zdań, Ruch Filozoficzny 7, 1922K923.
 • Łukasiewicz J.: Unterschungen ueber den Aussagenkalkuel, Seances Soc. Sci.Lettr.Varsovie cl. III 23, 1930.
 • Manes E.G.: Book review of: Dubois D., Prade H., Fuzzy Sets and Systems, Bull, Amer. Math. Soc. 7, 1982.
 • Menger K.: Statistical metric spaces, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 28,1942.
 • Mizumoto M., Zimmermann H.-J.: Comparision of fuzzy reasoning methods, Fuzzy Sets and Systems 8, 1982.
 • Moskov A., Stoeva S.T.: Marketing strategy for innovations management using fuzzy transportation models, Proc. Polish Symp. Interval and Fuzzy Mathematics - Poznań , 1983.
 • Nakamura K.: Preference relations on a set of fuzzy utilities as a basis for decision making, Fuzzy Sets and Systems 20, 1986.
 • Negoita C.V., Ralescu D.A.: Applications of Fuzzy Set of Systems Analisis, Birkhauser Veriag-Editaria Technica Stuttgart, 1975.
 • von Neumann J., Morgenstern O.: Theory of Games and Economic Behaviour, Princenton University Press, 1944.
 • Okuda T,. Tanaka H., Asai K.: A formulation of fuzzy decision problems with fuzzy information using probability measures of fuzzy events, Inf. Cont. 38, 1978.
 • Orlovsky S.A.: Decision making with a fuzzy preference relation, Fuzzy Sets and Systems 1, 1978.
 • Ostasiewicz W.: Fuzzy models, Proc. Polish Symp. Interval und Fuzzy Math. Poznań 1983.
 • Ostasiewicz W.: Zastosowania zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN Warszawa, 1986.
 • Pawłowski Z.: Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej, PWN Warszawa, 1968.
 • Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne, PWN Warszawa, 1973.
 • Pawłowski Z: Zasady predykcji ekonometrycznej. PWN Warszawa, 1982.
 • Pfeilsticher A.: The Systems approach and fuzzy set theory bridging the gap between mathematical and language-oriented economists, Fuzzy Sets and Systems 6, 1981.
 • Piasecki K.: New concept of separated fuzzy subsets, Proc. Polish Symp. Interval and Fuzzy Mathematics - Poznań 1983.
 • Piasecki K.: Probability arrangement as a fuzzy relation "less than", Proc.Polish Symp. Interval and Fuzzy Mathematics - Poznań 1983.
 • Piasecki K.: On any class of fuzzy preference relation in real line, Part 1, BUSEFAL 20, 1984.
 • Piasecki K.: On extension of fuzzy P-measure generated by outer measure, Proc. 2nd Napoli Meeting "The Mathematics of Fuzzy Systems" Napoli 1985.
 • Piasecki K.: On any class of fuzzy preference relation in real line, Part 2, BUSEFAL 21, 1985.
 • Piasecki K.: On intervals defined by fuzzy preference relation, BUSEFAL 22, 1985.
 • Piasecki K.: Probability of fuzzy events defined as denumerable additivity measure, Fuzzy Sets and Systems 17, 1985.
 • Piasecki K.: Fuzzy partitions of sets, BUSEFAL 25, 1986.
 • Piasecki K.: On the Bayes formula for fuzzy probability measure, Fuzzy Sets and Systems 18,1986.
 • Piasecki K.: Probability spaces defined by means of the fuzzy relation "less than", Fuzzy Sets and Systems 19, 1986.
 • Piasecki K.: A generalization of fuzzy P-measures, Proc. Second Polish Symp. Interval and Fuzzy Mathematics - Poznań, 1986.
 • Piasecki K.: Fuzzy P-measure on the real line, Fuzzy Sets and Systems 22, 1987.
 • Piasecki K.: Some new results for fuzzy P-measures, BUSEFAL 33,1987.
 • Piasecki K.: Extension of fuzzy P-measures generated by usual measure, Fuzzy Mathematics 7, 1987.
 • Piasecki K.: Note to: On the Bayes formula for fuzzy probability measure, Fuzzy Sets and Systems 24, 1987.
 • Piasecki K.: Fuzzy P-measures and their applications in decision making, w: Kacprzyk J., Fedrizzi M. (red.): Combining Fuzzy Imprecision with Probabilistic Uncertainty in Decision Making, Springer Verlag Berlin, 1988.
 • Piasecki K.: On fuzzily measurable random variables, Fuzzy Sets and Systems 29, 1989.
 • Piasecki K.: Decision-making problem with reliable forecast, Advances in Modelling and Simulation 15,1989.
 • Piasecki K.: O interwałowych zastosowaniach rozmytych relacji preferencji, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 146, 1989.
 • Piasecki K.: Probabilistyczne preferencje jako rozmyte relacje typu FLE i FLT, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 159, 1989.
 • Piasecki K.: Subiektywne uporządkowanie wartości wymiernych jako rozmyte relacje typu FLE i FLT, Zeszyty Naukowe AE w druku.
 • Piasecki K., Świtalski Z.: A remark on the definition of fuzzy P-measure and the Bayes formula, Fuzzy Sets and Systems 27, 1988.
 • Ponsard C: An applications of fuzzy subsets theory to the analysis of the consumer's spatial preferences, Fuzzy Sets and Systems 5, 1981.
 • Ponsard C.: Partial spatial equilibrium with fuzzy constrains, J.Regional Sci. 22. 1982.
 • Ponsard C.: Spatial fuzzy consumer decision making: a multicriteria analysis, European J. Op. Res. 25, 1986.
 • Ponsard C.: Modeles mathematiques flous en economie, Actes de Ja Journee Nationale sur les Ensembles Flous, la Theoria de Possibilites et leurs Applications, Toulouse, 1986.
 • Pratt J.W.: Risk aversion in the small and in the large, Econometrica 32, 1964.
 • Raiffa H.: Decisions Analysis - Introductory Lectures on Choice under Uncertainty, Addison-Wesley Reading, 1968.
 • Raiffa H., Schlaifer R.: Applied Statistical Decision Theory, Harvard University Press, Boston, 1961.
 • Rao C.R.: Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN Warszawa, 1982.
 • Rodder W.: On "and" and "or" connectives in fuzzy set theory, Working Paper 57KO7 RWTH Aachen, 1975.
 • Sadowski W.: Teoria podejmowania decyzji. PWE Warszawa, 1960.
 • Sadowski W.: Prognozy w procesie podejmowania decyzji. Ekonomista 6.1975.
 • Sadowski W.: Decyzje i prognozy, PWE Warszawa, 1981.
 • Sakawa M., Yano H.: An interective fuzzy satisficing method using constraint problems and its applications to regional planning, Kybernetes 15. 1986.
 • Savage L.: The Foundations of Statistics, John Wiley and Sons New York, 1954.
 • Schaifer R.: Probability and Statistics for Business Decisions, Mc Graw-Hill Book New York, 1959.
 • Schmidt S., Steczkowski J.: Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania, Folia Oeconomica Cracoviensia vol XVIII, 1975.
 • Schweizer B., Sklar A.: Associative functions and abstract semigrups, Publ. Math. Debrecen 10, 1961.
 • Shannon C., Weaver W.: The mathematical theory of communication, University of Illinois, Urbana, 1945.
 • Smoluk A.: Zbiory rozmyte, Przegląd Statystyczny 2. 1986.
 • Steinhaus H.: O prognozie, Zastosowania Matematyki I, 1956.
 • Świtalski Z.: Relacje rozmyte w optymalizacji wielokryteriowej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu 94. 1981.
 • Świtalski Z.: A note on a definition of fuzzy set, Proc. Second Polish Symp. Interval and Fuzzy Mathematics - Poznań, 1986.
 • Thole R.M., Zimmermann H.-J., Zysno P.: On the suatibility of minimum and product operator for intersection of fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems 2, 1979.
 • Thompson H., Beranek W.: The efficient use of an imperfect forecast, Management Sci. 13, 1966.
 • Trillas E.: Sobre functiones de negacion en la teoria de conjuctos difases, Stochastica III, 1979.
 • Tsukamoto Y., Nikiforuk P.N., Gupta M.M.: On the comparison of fuzzy sets using fuzzy chopping, w: Akashi H.(red.): Control Science and Technology for the Progress of Society, Pergamon Press Oxford - New York, 1982.
 • Varadajan V.S.: Geometry of Quantum Theory, Van Nostrand Princeton, 1968.
 • Whalen T., Schott B.: Generalized network modeling and diagnosis, Inf. Sci. 37, 1985.
 • Whalen T., Schott B.: Financial ratio analysis, w: Prade H., Negoita C.V. (red.): Fuzzy Logic in Knowledge Engineering, Verlag TUV Rheinland, Köoln, 1986.
 • Wygralak M.: A few words on the importance of Jan Łukasiewicz logic for fuzzy subsets theory, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu 132, 1985.
 • Yager R.R.: On the measure on fuzziness and negation, Part 1: Membership in the unit interval, School of Business Administration Rep RRY 79K16, New Rochelle, 1979.
 • Yager R.R.: Some procedures for selecting fuzzy set - theoretic operators, Int. J.Gen. Syst. 8, 1982.
 • Zadeh L.A.: Fuzzy sets, Inf. Contr. 8, 1965.
 • Zadeh L.A.: Probability measures of fuzzy events, J. Math. Anal. Appl. 23, 1969.
 • Zadeh L.A. Linguistic characterization of preference relation as a basic for choice in social systems, ERL-M 77K24, University of California Berkeley, 1977.
 • Zielaś A.: Teoria prognozy, PWE Warszawa, 1979.
 • Zimmermann H.-J.: Results of empirical studies in fuzzy set theory, w: Klir J.G.L. (red.): Applied General Systems Research, Plenum Press New York, 1978.
 • Zimmermann H.-J. Zysno P.: Latent connectives in human decision making, Fuzzy Sets and Systems 4, 1980.
 • Zubrzycki ST.: Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN Warszawa, 1970.
 • Rocznik Statystyczny GUS Warszawa 1986.
 • Zarys ekonometrii, praca zbiorowa pod redakcją Z.Hellwiga, PWE Warszawa, 1973.
 • Wiener N.: Ekstrapolation, Interpolation and Smoothing, Plenum Press New York, 1957.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454787

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.