PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 44 T. 3. Problemy współczesnej ekonomii | 285--299
Tytuł artykułu

Płaszczyzny współpracy samorządów lokalnych z innymi podmiotami

Warianty tytułu
Local Governments ' Dimensions of Cooperation with External Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samodzielność samorządów terytorialnych w procesie realizacji nałożonych na nie zadań nie oznacza, że każdy musi realizować je samodzielnie. Osiągnięcie zakładanych celów działania często wymaga umiejętnej współpracy z innymi podmiotami. Znaczenie współpracy z pozostałymi podmiotami zdecydowanie wzrosło wraz z rozpoczęciem przemian ustrojowych. Rozwój gospodarki rynkowej, przekazanie kompetencji i środków, a także odpowiedzialności na rzecz samorządów terytorialnych stały się czynnikami aktywizującymi podejmowanie przez nie wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami. Opracowanie podejmuje próbę diagnozy dotychczasowego wykorzystania możliwych form i płaszczyzn współpracy samorządów z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The autonomy of local governments concerning the fulfilment of public commitments does not mean that they have to pursue them on their own. Meeting the targets of their assignments often requires a skilful cooperation with external entities. The meaning of such cooperation has substantially risen after the transition period had begun. The development of market economy as well as handing over the obligations and funds together with responsibility to local governments became mobilizing factors for carrying out joint endeavours with external entities. This paper aims to evaluate the forms and dimensions of local governments'cooperation with public and private entities conducted so far. (original abstract)
Rocznik
Strony
285--299
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Flieger, M. (2009). Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 147-169.
 • Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Dziemianowicz, W., Roszkowski, W., Zarycki, T. (1998). Dynamika i czynniki sukcesu lokalnego w Polsce. W: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Koniunktura i mobilizacja społeczna w gminach (s. 81-151). Warszawa: Wyd. UW.
 • Hauser, J. (red.). (1999). Komunikacja i partycypacja społeczna. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 • Izdebski, H. (2003). Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz. Pobrane z: http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/komentarz_do_ustawy_o_dzialanosci_pozytku.pdf (19.04.2016).
 • Kłosiewicz-Górecka, U., Słomińska, B. (2006). Samorząd jako kreator partnerstwa na rynku lokalnym. W: J. Karwowski (red.), Marketing a aktywność regionów (s. 104-115). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 • Porawski, A. (red.). (2013). Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego. Pobrane z: http://wartowiedziec.org/attachments/article/ 18953/Wspolpraca_JST_w_Polsce_stan_i_potrzeby_Raport_ZMP_listopad_2013. pdf (12.04.2016).
 • Przewłocka, J., Adamiak, P., Herbst, J. (2013). Podstawowe informacje o organizacjach pozarządowych. Warszawa: Stowarzyszenie Klon-Jawor.
 • Przybylska, A. (2010). Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej. Warszawa: Wyd. UW.
 • Rymsza, M., Hryniewiecka, A., Derwich, P. (2004). Jak wprowadzać w życie zasadę pomocniczości państwa: doświadczenia z lat dziewięćdziesiątych. Pobrane z: http://www.isp. org.pl/files/15474277280847008001211198511.pdf (12.04.2016).
 • Słomińska, B. (2007). Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości. Samorząd Terytorialny, 3, 19-33.
 • Wykaz Związków Międzygminnych - stan na 30 czerwca 2015 (2015). Warszawa: BIP, Ministerstwo Informatyzacji i Cyfryzacji.
 • Zeman-Miszewska, E., Jakubowska, A., Krakowiak-Drzewiecka, M. (red.). (2015). Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot transformacji gospodarczej. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.